1. Home>
 2. Våre løsninger>
 3. Våre løsninger for håndtering av lønn>

Lønnssystem for Regnskapsbyråer

Dette er løsningen for regnskapsbyråer og lønnskontor med mange klienter, lønnsoperatører og konsern med mange datterselskap. Her får du en automatisert løsning og en sikker dialog mellom kunde / klient og lønningskontor. Nå kan du effektivt håndtere lønn for mange klienter samtidig.

Vil du ta en prat for å finne ut om SD Worx Byrå kan være en match for deg?

La oss ta en prat?
header

Kjører du lønn for flere selskaper?

Dette lønnssystemet passer for konsern og lønnsoperatører med mange datterselskaper, lønningskontor eller byråer som ønsker å kjøre lønn i SD Worx Lønn for flere klienter. I løsningen kan du standardisere lønnsprosessen ved å automatisere bl.a.:

 • kjøreplaner
 • periodeplaner
 • kontroller

Automatiseringen vil gi store tidsbesparelser for regnskaps- eller lønningskontoret og frigjøre verdifull tid til mer verdiskapende arbeid. Tid du isteden kan bruke på videreutvikling av selskapet og til å gi god rådgivning til dine kunder og klienter.

  End-to-End-Support auf SAP

  Automatiser lønnsprosessen for dine klienter

  Reduserer behovet for manuelle oppgaver

  Byråløsningen reduserer behovet for manuelle lister, kontroller og oppgaver, og kjøreplanfunksjonaliteten er svært fleksibel. Har du mange klienter og vil kjøre SD Worx Lønn er dette løsningen for deg.

  • Stor grad av automatikk og prosesstøtte.
  • Vi har flyttet de manuelle listene og oppgavene inn i lønnssystemet som tar seg av gjennomføringen!
  • Sett opp egen- eller predefinerte kjøreplaner med innebygde jobber og milepæler som kjøres i sekvens, med eller uten avhengigheter.
  • Lag flere kjøreplaner og kjøreplanmalsett, og tilordne de firmaene som skal følge planene.
  • Bort med manuelle regneark og papirløsninger. Opprett kjøreplaner i systemet som sørger for at ting blir gjort til riktig tid og rekkefølge.

   Portaler

   I byråløsningen får du lønnsportalen, som er for deg som er admin og kjører lønn for flere selskaper.
   I tillegg får du 3 portaler for ulike brukergrupper: Ansattportal, Lederportal og Klientportal.

    Internationell lönehantering icon

    Ansattportal

    Lønnsslipper og Sammenstilllingsoppgaver

    Her kan dine ansatte se all historikk på sine lønnsslipper og sammenstillingsoppgaver fra SD Worx Lønn. Disse er dynamiske mht. sammenslåtte transaksjoner, informasjon om transaksjoner osv. – noe man ikke har på en papir eller pdf-tilsendt slipp.

     Connaissance de tous les outils

     Klientportal

     Sikker kommunikasjon mellom byrå og klient

     I klientportalen får du en sikker og digital måte å kommunisere med dine klienter, sende transaksjoner, dele filer og sende rapporter fra lønnsoperatør til kunde/klient.

      Icoon van creditcards

      Lederportal

      Rapporter på fravær og lønnskost

      Alle rapporter som er definert i rapportdefinisjon i lønnsportalen og markert med at de skal vises i lederportal er tilgjengelig for leder. La for eksempel leder ta ut lønnskosten for sin avdeling for sin månedsrapportering, eller ta ut fraværsoversikt for sine ansatte, eller bare en adresseliste.

       Funksjonalitet i klientportalen:

       Transaksjoner

       Det er her du oppretter, sender og har oversikt over transaksjoner som skal til lønnskontoret. Kundens admin registrerer transaksjoner på ansatte, som f.eks. overtid, permisjon, ferie osv. Her ligger alle lønn- og trekkarter du trenger tilgjengelig og listen med koder kan tilpasses hver enkelt kundes behov. Når transaksjonene er godkjent vil de ligge tilgjengelig for lønnskontoret.

        Meldinger & Personer

        Under Meldinger håndterer du løpende kommunikasjon mellom kunde og lønnskontoret på en sikker og oversiktlig måte. Her kan kundene trygt sende informasjon, filer og oppgaver de ønsker at lønnskontoret skal gjøre. Her kan du se dialogen som har vært og få svar på spørsmål. Under Personer gir kunden beskjed til lønnskontoret om endringer på personer, nyansatte, dersom noen slutter osv.

         Import transaksjoner

         Mesteparten av den digitale flyten vil gå via faste importer fra kunde til lønnskontor. Men her kan kunde importere og få oversikt over alle variable transaksjoner som skal sendes til lønnskontoret. Gjennom ulike typer forhåndsdefinerte importfiler, som f.eks. timer, reise osv. sendes og valideres filen. Lønnskontoret mottar importen i sin lønnsportal for videre bearbeiding.

          Rapporter

          Lønnskontoret gir klientene tilgang til de rapporter de trenger, som f.eks. navne- og adresselister, lønnsutviklingsrapporter, osv. Her hentes tilgjengelige rapporter ut gjennom en rapportgenerator i lønnssystemet. Kunden setter ulike parametere på hva de ønsker å kjøre rapport på, kjør rapporten, og rapporten henter ut realtime data fra lønnssystemet. Rapportene kan eksporteres i ulike formater, som f.eks. pdf eller Excel for videre bearbeiding eller distribusjon.

           Hvorfor bruker Aider SD Worx Lønn Byrå?

           – Den viktigste faktoren for å velge SD Worx for oss, er automatikken som er bygget opp rundt selve lønnsprosessen. Systemet sørger for at våre konsulenter blir varslet dersom ting blir feil. For øvrig flyter selve lønnsprosessen nærmest uten manuell håndtering overhodet.

           Bjørnar Fjeld, Aider

            Se kundevideo
            lyspære-ikon

            Kontinuerlig utvikling

            Vi ønsker at ansatt-, leder- og klientportalen i vår byråløsning for lønn og HR blir best mulig for både deg som jobber på lønnskontoret og for klientene dine. Løsningen videreutvikles fortløpende med ny funksjonalitet basert på brukerens erfaringer og tilbakemeldinger.

            Lønnssystemet utvikles i Norge for norske byråer og kunder. Det er nære til utvikling av ny funksjonalitet og vi samarbeider med flere byråer om å stadig videreutvikle løsningen med funksjonalitet som er viktig for byrået og byråets klienter. 

             SD Worx Spend | Reiseregning og utlegg for regnskapsbyråer

              

             • Tilby dine klienter en smart, effektiv og moderne løsning for reiseregninger og utlegg. Spend er en reise- og utleggsløsning tett integrert med SD Worx Lønn Byrå. 
               
             • Løsningen passer alle typer av kunder til regnskapsbyrået og forenkler jobben rundt reise og utlegg, både for deg som jobber i regnskapsbyrået og for dine klienter. 
               
             • Spar tid, øk inntektene og få konkurransefortrinn med verdiskapende teknologi.

             Og ikke minst - få mer fornøyde kunder!

             Les mer om reise & utlegg for byråer
             Woman with travel bag

             Hva sier våre byråkunder?

             XACCT

             – Vårt fokus har alltid vært å benytte teknologi smart for å levere effektive prosesser for kunden, og gjennom det kunne redusere kostnadene. Det er gjennom gode leverandører som SD Worx man utvikler seg og blir i stand til å gi kunden et helhetlig tjenestetilbud som grunnlag for å ta ut potensiale for gevinster. At vi har en norsk systemleverandør som SD Worx på laget, som har sikkerhet i fokus og evner å levere på det er definitivt en stor fordel. 

             Marius Berg
             CEO i XACCT

              Les referansen

              VIEW Ledger

              – SD Worx skilte seg ut fra de andre leverandørene på automatikken - og så klart også gjennom kommunikasjonsplattformen deres, klientportalen. Det er veldig brukervennlig, og jeg tror kundene våre vil oppleve det som svært profesjonelt. De får ett kontaktpunkt å forholde seg til, og de kan føle seg helt trygge på at personopplysninger blir håndtert korrekt. 

              Hanne Jenshagen
              Konsulentleder Fagteam lønn og HR, VIEW Ledger.

               Les referansen

               Aider

               – Lønn er den viktigste hygienefaktoren for ansatte. Det må bare være der. Det må bare funke. Folk forventer riktig lønn – til riktig tid. Dette får vi, både våre kunder og våre egne ansatte, med lønnssystemet SD Worx Lønn.

               Bjørnar Fjeld, partner i Aider

                Les referansen

                BDO

                – Automatisering styrker vår konkurransekraft, og skaper enda bedre arbeidsdager for våre lønnsspesialister. Det er en viktig del av den digitale endringen i hvordan vi tilbyr våre tjenester, og for å skape et enda sterkere fagmiljø for eksperter på regnskap og lønn.

                Andreas Ystgaard Tjemslandi, BDO

                 Les referansen

                 Smart digital endring i regnskapsbyrået

                 Få en inspirasjonsguide som går i dybden på smart digital endring i regnskapsbyrået.

                  

                 Last ned din guide
                 Lønnssystem for regnskapsbyråer

                 La oss snakke om Lønnssystem

                 Få en gjennomgang av mulighetene innen lønn. Book en 30 minutters uforpliktende online demo og se selv hvor enkelt lønn kan håndteres med automatikken vi har i SD Worx Lønn.

                 Book demo
                 CTA Johan