1. Home>
  2. Om oss>

Åpenhetsloven

I mange år har sosialt engasjement, godt styresett og respekt for miljøet vært kjernen i SD Worx. I tråd med vår visjon og verdier er SD Worx bundet til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet. 

Nedenfor finner du generell informasjon om vårt arbeid i samsvar med Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) og tilpasning til lovens plikter i 2022.

Kolleg*innen aus verschiedenen Ländern knüpfen internationale Connections

En introduksjon til SD Worx Norway AS

SD Worx Norway AS er en norsk virksomhet som leverer tjenester (inklusive skytjenester) og systemer innen Lønn og HR. For oss er det mennesker, ikke teknologi, som kommer først. Se mer på vår side Om oss.

SD Worx Norway AS er en del av det europeiske konsernet SD Worx, med hovedkontor i Belgia. I denne redegjørelsen mener vi med SD Worx den virksomhet drevet av SD Worx Norway AS, inkludert eventuelle andre selskaper i SD Worx Group som leverer varer eller tjenester som inngår i SD Worx Norways tilbud av tjenester eller produkter. 

ESG-initiativ

Vedtatte prinsipper

Vår bedriftsetikk gjenspeiler vår avtale om å opptre med integritet både internt og i alle våre forretningsforbindelser, og til å implementere prosesser og kontroller for å sikre negative konsekvenser eller risiko for negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

For å bekrefte vår offentlige ansvarlighet og engasjement og gjøre vårt budskap mer kraftfullt og gjennomsiktig for det internasjonale samfunnet, er vi et UN Global Compact-nettverk signatory.

Vår forpliktelse til bærekraftig innkjøp omhandler prosessen med å kjøpe inn varer og tjenester på en ansvarlig måte. Innkjøpene skal tilfredsstille våre kommersielle og operasjonelle behov på en måte som skaper en positiv innvirkning på samfunnet, samtidig som vi minimerer skade på miljøet.

Denne forpliktelsen er beskrevet i vår ESG-rapport, som du finner via vår side for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring.

Nedenfor beskrives noen av tiltakene vi har vedtatt.

Retningslinjer

Verden rundt oss er i rask endring. Våre kjerneverdier fungerer som et fundament som de etiske retningslinjene bygger på. De etiske retningslinjene reflekterer de grunnleggende prinsippene og reglene i organisasjonen, og definerer vår samhandling med alle interessenter. Mer informasjon om innholdet i de etiske retningslinjene finnes i ESG-rapporten.

Menneskerettigheter

SD Worx ivaretar menneskerettighetene i vår egen organisasjon ved å overholde alle nasjonale og internasjonale lover. På den måten forhindrer vi vår medvirkning til menneskerettighetsbrudd, unngår diskriminering og beskytter sårbare grupper.

Leverandører og samarbeidspartnere

SD Worx erfarer at våre leverandører er en del av vår utvidede organisasjon for å levere våre tjenester til våre kunder. SD Worx har historisk sett hatt krav til våre forretningspartner eller leverandører. Under våre aktsomhetsvurderinger av nye forretningspartnere eller leverandører har vi utvalgte spørsmål koblet til våre ESG-initiativ. Hvis det viser seg at en leverandør ikke har det rette grunnlaget for å støtte dette, vil vi stanse videre onboarding, med forbehold om gjennomgang og videre evaluering av om og hvordan vi kan utføre tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.

I ESG-rapporten finner du et kapittel om leverandører og anskaffelser, som gir en oversikt over aktsomhetsvurderingene vi inkluderer i vår anskaffelsesprosess.

Fokus fremover

SD Worx forstår viktigheten av å gjøre årlige vurderinger av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi fortsetter å jobbe med vårt ESG-arbeid, og i 2022 iverksatte vi flere tiltak.

I 2022 ble det utarbeidet en ny anskaffelsespolicy som understreker behovet for aktsomhetsvurderinger fra våre partnere og leverandører.

Vi har også oppdatert våre etiske retningslinjer.

Risiko funnet

Ekstern vurdering av vårt arbeid

SD Worx har en evaluering via EcoVadis hvor vi er rangert innen Labor &; Human Rights, som også gir oss støtte i arbeidet med å utvikle våre prosesser og metoder for å forbedre oss. Vi anbefaler at du som kunde logger inn for å se vår poengsum.

Risikoprofil

SD Worx mener at risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold innen våre egne operasjoner er ekstremt lav, på grunn av typen av tjenester som SD Worx leverer. Risikoen for negative konsekvenser som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom forretningsforbindelser er veldig lav. Dels på grunn av den bransjen vi er i og de tjenestene vi tilbyr, men også ut ifra den høye standarden og de eksterne revisjonene som våra viktigste leverandører gjennomgår. SD Worx er ikke kjent med noen situasjoner der negative konsekvenser eller brudd av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold foreligger i vår forretningslinje.