1. Home>

Support på Lønnssystem & HR-system

Vi ser frem til å dele vår kunnskap og erfaring med deg, vi kan hjelpe deg med svar på alt fra hvordan systemet fungerer til hvordan du kan jobbe mer effektivt i våre løsninger. Logg på vår kundeportal, se og opprett supportsak, bestill konsulenthjelp og få viktige nyheter og informasjon om dine løsninger.

Man laptop

Support for bedriften

For deg som jobber med HR- eller lønnsadministrasjon i SD Worx HR eller SD Worx Lønn og har tilgang til kundeportalen.

Hvis du er en bruker som har fullmakt til å opprette supportsaker, logg inn i kundeportalen med e-post og passord. Trenger du tilgang til kundeportalen? Kontakt din egen lønns- eller HR avdeling i bedriften du jobber, de kan opprette en bruker til deg.

Kundeportalen

Her logger du inn for å administrere og opprette supportsaker, bestille konsulenthjelp og lese nyttige artikler.

NB! Påloggingsadressen til vår kundeportal endres i januar 2024

Kundeportalens login adresse (URL) ble endret tirsdag 23. januar, 2024. Den nye adressen er https://nordicsupport.sdworx.com.

Etter denne datoen ble den gamle adressen (https://help.aditro.com), gjort om til en informasjonsside med link til ny url.

    Kundeportalen

    Support for ansatte hos våre kunder

    For deg som er ansatt hos en av våre kunder og mottar lønnsslipp fra SD Worx lønnssystem.

    For spørsmål om din lønnspesifikasjon, innloggingsproblemer og lignende, kontakt din leder, eller din egen bedrift sin HR- eller lønnsavdeling, alternativt support via telefonnummeret du finner på din lønnspesifikasjon.