1. Home>
  2. Om oss>
  3. Kunder>

Lønnssystem fra SD Worx åpner nye muligheter for VIEW Ledger

Bruker lønnssystemet internt og mot kunder
Working

Da BPO-leverandøren VIEW Ledger bestemte seg for å øke kvaliteten på lønnstjenestene som de leverer til kundene sine, trengte de et skybasert og automatisert system. Løsningen de gikk for, var så bra at selskapet like godt tok den i bruk internt også.

– Tradisjonelt har vi levert komplette pakker med både lønn og regnskap, og nå ønsker vi å løfte kvaliteten på lønnstjenesten vår enda et hakk. For å få til det, er vi helt avhengig av et lønnssystem som har høy grad av automatisering, i tillegg til å være godt tilpasset norske lover og regler, forteller Monica Lønning, kvalitetsansvarlig for lønnstjenester i VIEW Ledger.

Mot slutten av 2020 begynte selskapet derfor å sondere terrenget etter en ny leverandør. De tre viktigste kriteriene var at løsningen skulle være skybasert, automatisert og ivareta personvernet, og valget falt raskt på SD Worx Lønn (tidligere Aditro Lønn).

– SD Worx skilte seg ut fra de andre leverandørene på automatikken – og så klart også gjennom kommunikasjonsplattformen deres, klientportalen, sier Hanne Jenshagen, konsulentleder Fagteam lønn og HR i VIEW Ledger.

Klientportal som ivaretar personvernet

GDPR, eller personvernforordningen, har vært et hett tema i mange virksomheter de siste årene. For å ivareta personvernet ønsker mange å flytte kundekommunikasjon vekk fra e-post. Derfor var det spesielt positivt for VIEW Ledger at lønnssystemet til SD Worx gjør det mulig å samhandle med kundene via klientportalen.

– Vi er opptatt av at persondata blir håndtert på en god måte. Klientportalen hjelper kundene våre å unngå personopplysninger i e-postmeldinger og sikre at de blir behandlet som de skal. Det er en sikkerhet i systemet, forteller Jenshagen.

All kommunikasjon mellom VIEW Ledger og kunden skal gå gjennom portalen, fra input til lønn og lønnsslipper til eventuelle spørsmål om neste lønnskjøring. I tillegg kan kunden logge inn for å sjekke historiske data eller finne opplysninger om sine ansatte. Hanne Jenshagen har høye forventninger til systemet som lanseres i disse dager:

– Det er veldig brukervennlig, og jeg tror kundene våre vil oppleve det som svært profesjonelt. De får ett kontaktpunkt å forholde seg til, og de kan føle seg helt trygge på at personopplysninger blir håndtert korrekt.

Når bare det beste er godt nok

Mange firmaer er knyttet til større konsern og derfor pålagt å benytte visse regnskapssystemer. Det en del ikke er klar over, er at de ofte står fritt til å velge et lokalt lønnssystem selv. VIEW Ledger satser av den grunn nå på rene lønnstjenester og HR, og kvalitetsansvarlig Monica Lønning peker på fordelene ved SD Worx’ løsning:

– Ved å gå bort fra løsninger som benyttes til alle prosesser uavhengig av funksjonalitet og bruke et system som er utviklet spesielt for lønn, vil bedriften oppleve at lønnsprosessene går mye enklere.

Det automatiserte lønnssystemet frigjør tid

Faktisk ble selskapet så begeistret for SD Worx Lønn i prosessen med å finne en leverandør, at de bestemte seg for å ta det i bruk internt – og nylig hadde de premiere på kjøring av internlønn i systemet.

– Vi vil jo bruke det beste selv også. Derfor setter vi et eksempel og viser kundene våre at vi benytter oss av det samme lønnssystemet som vi selger inn hos dem, sier Lønning.

Og at VIEW Ledger drar store fordeler av SD Worx Lønn også internt, legger ikke kvalitetsansvarlig for lønn i selskapet skjul på. Det automatiserte systemet frigjør tid som kan brukes på andre oppgaver, samtidig som det gjør det enkelt å sette inn ressurser ved sykdom eller fravær.

– Ved å gå over til SD Worx sparer vi først og fremst tid, brukt tid. Fortrinnet vårt er høy kompetanse, og kundene våre vil nyte godt av at vi får mer tid til å samarbeide med dem, fremfor å utføre oppgavene som vi nå automatiserer. Det er ingen tvil om at vi har stor tro på SD Worx og samarbeidet vi har med dem, avslutter Monica Lønning i VIEW Ledger.

SD Worx leverer et lønnssystem tilpasset byråer og selskaper med mange klienter/kunder.

SD Worx er en del av markedets fremste leverandører av HR- og lønnssystemer i Europa, med over 5.300 ansatte i 16 land ansatte i Norge, og totalt nesten 600 i Norden. De utvikler, produserer og leverer komplette løsninger til både store og mellomstore selskaper og har som mål å gjøre HR- og lønnsprosesser enklere, mer tilgjengelige og langt mer effektive.

Lurer du på hvordan vi i SD Worx kan hjelpe deg og din bedrift? Ta kontakt i dag for en hyggelig og helt uforpliktende samtale!

    La oss vise deg dine muligheter!

      Book gratis demo