1. Home>
 2. Om oss>
 3. Kunder>

Aider – Vi har det beste verktøyet for våre lønnstjenester

Hvorfor bruker Aider SD Worx Lønn Byrå?

– Den viktigste faktoren for å velge SD Worx for oss, er automatikken som er bygget opp rundt selve lønnsprosessen. Systemet sørger for at våre konsulenter blir varslet dersom ting blir feil. For øvrig flyter selve lønnsprosessen nærmest uten manuell håndtering overhodet.
Bjørnar Fjeld, Aider
  Aider

  Aider bruker SD Worx Lønn, både internt og som byrå der de leverer lønnstjenester til sine klienter og kunder. Et moderne system gjør at Aider sine ansatte jobber mer effektivt og kan derfor konkurrere om å levere de beste tjenestene til sine kunder.

  Med SD Worx har Aider funnet verktøyet som ruster selskapet for fremtiden.

  Bjørnar Fjeld er partner i Aider – et av landets mest fremtidsrettede regnskapsbyråer som leverer tjenester innen både regnskap, HR og lønn. Han har nå funnet en byrå-løsning som løser en av de mest essensielle oppgavene.

  – Lønn er den viktigste hygienefaktoren for ansatte. Det må bare være der. Det må bare funke. Folk forventer riktig lønn – til riktig tid. Dette får vi, både våre kunder og våre egne ansatte, med lønnssystemet SD Worx Lønn.

  Automatikken i lønnssystemet frigjør kapasitet

  Aider benytter SD Worx Lønn for å kjøre lønn til egne ansatte. I tillegg bruker Aider SD Worx Lønn Byrå ut mot sine klienter i forbindelse med outsourcing-tjenestene de leverer; lønn og HR. Bjørnar Fjeld trekker fram automatisering som det sterkeste argumentet for å velge SD Worx.

  – Den viktigste faktoren for å velge SD Worx for oss, er automatikken som er bygget opp rundt selve lønnsprosessen. Det ligger inne overvåkningsfunksjoner som sørger for at våre konsulenter blir varslet dersom ting blir feil. For øvrig flyter selve lønnsprosessen nærmest uten manuell håndtering overhodet.

  Fjeld forteller også at risikoen for at feil oppstår har blitt drastisk redusert med løsningene fra SD Worx.

  – Når du planlegger en operasjon, så er sannsynligheten for feil vesentlig mindre enn når du må gjøre vurderinger løpende fra måned til måned. Og det eliminerer du med oppsettet som ligger i SD Worx Lønn i dag.

  Når lønnssystemet i stor grad fungerer av seg selv, kan Aiders konsulenter nå bruke tiden sin på andre oppgaver enn repetetiv datainntasting.

  – Systemene fra SD Worx gjør at vi kan være trygge på at lønnen blir riktig. Det betyr at våre ansatte kan fokusere på rådgivingstjenester og kundens behov – og ikke på manuelle prosesser, forteller Fjeld.

  Lønn og HR i samme system

  SD Worx HR og Lønn er sømløst integrert og føles som én og samme løsning. Dette er av stor verdi for Aider og våre kunder, forteller Fjeld:

  – Med SD Worx Lønn Byrå har vi nå en komplett løsning for HR og lønn. Løsningene er fullintegrerte, hvilket betyr at når du får en ny ansatt, og skal registrere inn personopplysninger på den nyansatte, så flyter disse dataene automatisk over til lønn. Dermed er grunnlaget for lønn allerede på plass. Også denne funksjonaliteten bidrar til å frigjøre tid hos våre lønns- og HR-medarbeidere.

  – Det betyr jo at du laster inn data ett sted – én gang, og gjør ingen manuelle operasjoner med dobbeltregistreringer eller andre ting. Du gjør ajourholdet i ett register, og har tilgang til dette både på HR-siden og på lønnssiden.

  Klare for fremtiden

  Nå gleder Bjørnar Fjeld og Aider seg over utviklingen i retning mer automatisering, slik at de ansatte kan bruke mer tid på rådgiving.

  – Vi ønsker til enhver tid å ha de beste og mest effektive systemene for våre ansatte. Det gjør at vi kan konkurrere om de beste ressursene, og levere de beste tjenestene. Med SD Worx er vi trygg på at Aider er konkurransedyktige i en bransje i stor utvikling – og attraktive for nye medarbeidere.

  – SD Worx passer perfekt inn med tanke på dette. Det er et fremtidsrettet system. Det er effektivt og har automatisert de manuelle prosessene. Dette gjør at våre ansatte vet at de har det beste verktøyet, avslutter Fjeld.