1. Home>
 2. Våre løsninger>
 3. Våre løsninger for håndtering av lønn>

Lønnssystem for et moderne arbeidsliv

SD Worx Lønn er et av markedets beste lønnssystemer for deg som ønsker en sikker løsning med dyp og bred funksjonalitet og mulighet for å automatisere lønnsprosessene dine. SD Worx Lønn passer for store eller mellomstore norske selskap og organisasjoner.

Spillereglene bedrifter må forholde seg til, er i stadig forandring. Arbeidsavtaler, lover, regler og tariffavtaler forhandles på nytt, og du må kunne arbeide smidig og tilpasse deg raskt. For at lønnssystemet skal fikse alt dette, er det nødvendig med en leverandør som hele tiden utvikler og forbedrer systemene for fremtiden.

 

La oss vise deg lønnssystemet - book demo
Kvinner outsourcing

De viktigste fordelene med SD Worx Lønn som lønnssystem

Sakerhet ikonHøyt sikkerhetsnivå

Et pålitelig og justerbart lønnssystem med fleksibel konfigurasjon av tilgangstillatelser både på funksjonelt og organisatorisk nivå, sertifisert etter ISO 27001.

Automatisering ikonAutomatisering

Lønnssystemet har innebygd verktøy for prosesstøtte, der du enkelt setter opp lønnsprosessen som kjøres repetitivt med lik prosess hele veien basert på en definert plan.

Dokument ikonPortaler

Informative og brukervennlige portaler gir en enkel, sikker dialog og selvbetjening for forskjellige prosesser tilpasset ulike roller.

Moln ikonAPI og integrasjon

Ved hjelp av API eller filbasert integrasjon kan du enkelt integrere med ulike HR-systemer, myndigheter, eksterne organisasjoner eller økonomisystemer.

Fyverkerier ikonSkalerbart og fleksibelt

Bygg avanserte beregninger, kompletter med andre SD Worx-løsninger og få en smidig implementering som er skreddersydd til dine forretningsbehov.

Lonnssystem

Hvorfor SD Worx Lønn?

Med standardiserte, veldefinerte og automatiserte prosesser får du større fleksibilitet, blir mer effektiv og kan fokusere på kvalitetsarbeid istedenfor rutinearbeid.

 • Alltid tilgjengelig og kontinuerlig oppdatert.
 • Automatiserte kjøreplaner og kontroller
  • Bedre oversikt
  • Innebygget kontroll
  • Standardisering og veldefinerte prosesser
 • Automatisert import og eksport.
 • Automatisert dialog med Nav/Altinn/Skatt/Bank.
 • Håndterer «flerfirma» svært effektivt.
 • Funksjonelle og attraktive portaler.
 • Skyløsning basert på moderne utvikling, installering/oppgradering og drift.
  Se innspilt demo av SD Worx Lønnsportal
  Lonnssystem

  Fra lønnsmedarbeider til lønnskontroller

  Ved å utnytte automatiseringen som er på plass rundt kjøreplan, periodeplan, kontroller, import med mer vil du gå fra å være en lønnsmedarbeider til lønnskontroller. Legg til rette for en enkel og sikker dialog og selvbetjening for forskjellige prosesser via smarte portaler tilpasset ulike roller. Jobber du med lønn i en moderne bedrift bør du:

  • ikke trykke, men respondere
  • ikke ta ut rapporter for print, men kontrollere
  • ikke vente, men utvikle
  • ikke lete etter feil, er der problemer eller feil så blir de varslet
  • ikke akseptere at frister ikke overholdes - følg systemets plan

   Rollestyrte portaler

   Lønnsportal

   For dine lønnsmedarbeidere

   Få totalt oversikt over lønnsoppgaver, kjøreplaner og prosesser for de selskapene du kjører lønn for.

    

    Se demo av SD Worx Lønnsportal

    Ansattportal

    For dine ansatte

    La de ansatte se sin lønnsslipp og sammenstillingsoppgave direkte i systemet.

     Se demo av Ansattportalen

     Lederportal

     For dine ledere

     La dine ledere selv ta ut oppdaterte rapporter på de de trenger via en sikker pålogging.

      Se demo av Lederportalen

      Klientportal

      For dine klienter

      Sikker kommunikasjon og effektive prosesser mellom lønningskontor og klient. Ingen flere mailer og filer frem og tilbake.

       Se demo av Klientportalen

       Nøkkelfunksjoner i lønnssystemet SD Worx Lønn

       Tilpasset dine behov

       • Systemet settes opp og skreddersys etter dine spesifikke behov.
       • SD Worx Lønn kommer med forhåndsdefinert grunndata med lønnsarter, beregningsregler, rapporter osv. for de fleste behov.
       • Friheten er likevel stor for den enkelte kunde til å definere/omdefinere dette selv – det skal være fleksibelt å jobbe i SD Worx Lønn!

        

       Kontrollmuligheter

       Er du usikker på om du har oversett noe? La systemet hjelpe deg med å avdekke avvik, f.eks timer eller beløp som er utenfor normen, verdier som mangler.

       • Kjør kontroller kontinuerlig eller ved hendelser i systemet som du har satt opp, og på den måten få en tilbakemelding i en arbeidsliste dersom det er oppdaget feil eller avvik som trenger oppmerksomhet.
       • Alle kontroller som finner avvik gir en varsling i kontrollpanelet, og det genereres en oppgave i arbeidslisten.

        

       Automatiserte prosesser

       Vi har utviklet et konsept som vil redusere behovet for manuelle lister, kontroller og oppgaver og kjøreplanfunksjonaliteten er svært fleksibel.

       • Stor grad av automatikk og prosesstøtte.
       • Vi har flyttet de manuelle listene og oppgavene inn i lønnssystemet og lar lønnssystemet ta seg av gjennomføringen!
       • Sett opp egen- eller predefinerte kjøreplaner med innebygde jobber og milepæler som kjøres i sekvens eller med avhengigheter. Man kan lage flere kjøreplaner og kjøreplanmalsett, for deretter å tilordne på de firmaene som skal følge planene.
       • Bort med manuelle regneark og papirløsninger, opprett kjøreplaner i systemet, og la systemet sørge for at ting blir gjort til riktig tid og rekkefølge.

        

        Kraftige rapporterings- og analyseverktøy

        Vi forstår viktigheten av å lese ut relevante data fra systemet for å kunne fatte riktige beslutninger for veien videre. Våre rapportverktøy er ekstremt fleksible og kraftige, og kan fremstille data på den måten brukeren ønsker å få den levert. Rapporteringsløsningen leveres med en rekke ferdig definerte rapporter, og har i tillegg innebygd en fri lønnsrapport som kan bygges opp til å levere data helt fritt definert etter brukerens ønsker.

        Rapporter kan distribueres, samt at ledere kan ta ut rapporter, som dere har definert, i lederportalen til SD Worx Lønn.

        Eksempler på systemrapporter:

        • A-melding datarapport
        • Banklister og trekkeierrapporter
        • Endringslogger
        • Kontosammendrag og spesifikasjoner
        • Pensjonsrapportering
        • SSB-rapporter
        • Fri lønnsrapport

         

        Lønnsberegning / etterbetaling

        Vi garanterer en kraftig og fleksibel lønnsmotor som beregner korrekt lønn til rett tid. All lønnsinformasjon er tidsstyrt med full historikk på alle transaksjoner og lønnsfelt, noe som også gjør at vi også har en råsterk etterbetalingsfunksjon.

        • Tidsstyrte verdier i blant annet alle type satser, regulativ, lønnstrinn, skattekort og kontering.
        • Fleksibel definisjon av lønnsarter, satstabeller, regulativ, lenkearter, lønnsgrupper osv.
        • Lønnsslipp i portal, men også på papir, epost, web eller intranett om du vil.

        Legg etterbetalingen fast på kjøreplan med beregning noen måneder tilbake i tid, slik at du har fast kontroll på at alt er tidsriktig korrekt til  enhver tid – da slipper du skippertakene!

         

         image 23231

         Automatiske prosesser for fravær & refusjon

         Har du SD Worx Lønn kan du få en heldigital løsning mot NAV for all håndtering av sykemeldinger! Hele prosessen er automatisk, og som bruker har du full innsyn og kontroll på flyten.

          Mer om automatisk fravær & refusjon

          Lønnssystemet støtter

          SD Worx HR

          • SD Worx Lønn er tett integrert med våre HR-moduler, som for eksempel Expense, Travel, Time, Analytics.
          • Lønn kan kjøres med SD Worx HR som master for data, både person/ansatt og transaksjoner.
          • Men du kan også velge å kjøre motsatt: SD Worx Lønn er master for enkeltmoduler i HR, f.eks reise- og utleggsmodulen i HR-systemet (Expense).

          Bransjer

          Lønnssystemet passer for mellomstore og større bedrifter eller bedrifter med behov for økt kompleksitet innen lønn og HR.

          Uansett hvilken bransje du jobber i så trenger du å utbetale lønn til dine ansatte. Fleksibiliteten i systemet, vår lange fartstid og erfaring innen en rekke bransjer gjør at løsningen passer for de aller fleste Norske selskap.

           Integrasjoner mot myndigheter

           • Lønnssystemet SD Worx Lønn har alle nødvendige integrasjoner med myndigheter.
           • Vi benytter virksomhetssertifikat for integrasjon med myndighetene, som f.eks NAV og Altinn. Dette gjelder blant annet skattekort, A-melding, fraværsskjemaer og inntektsmelding.

           Integrasjoner mot ERP-system og andre HRM-system

           • Du kan integrere med eksterne systemer og vi har ferdige integrasjoner med de mest brukte økonomi- og HRM-systemene.
           • Våre utviklere lager nye integrasjoner ved behov.
           • Det er en meget sterk import/eksport-modul for person/ansatt, variable transaksjoner, samt fleksibel definisjon av regnskapsformater.
           • SD Worx Lønn tilbyr også eksterne API grensesnitt på person/ansatt og transaksjon.

            Lønnssystem for Byråer

            Er du et regnskapsbyrå, et konsern med flere datterselskap eller et lønningskontor med mange klienter er SD Worx Lønn Byrå en smart løsning for deg. Her er det enkelt å håndtere lønn for flere selskaper, med egne portaler for dine kunder/klienter, ledere og ansatte.

             Mer om lønnssystem for byråer

             Vurderer du å outsource deler av lønn

             Vurderer du Outsourcing av lønnstjenesten slik at du kan fremtidssikre effektiviteten og fokusere på din bedrift sin kjernevirksomhet? Vi leverer tjenester som gir deg muligheten til å håndtere personal-, lønns- og reiserelaterte oppgaver på en sikker og kostnadseffektiv måte. Vi har en av Norges største fagmiljøer innen lønn og HR – la oss hjelpe deg.

              Mer om Outsourcing av lønnstjenester
              Kiwa Certified

              Kvalitet og sikkerhet

              Vårt overordnede prinsipp er å bruke bransjens beste praksis og standarder for kvalitet og sikkerhet. Sertifiseringene våre er et bevis på at SD Worx leverer tjenester av høy kvalitet, samtidig som vi tar vare på sikkerhet og miljø.

              • Vi har teknologien, funksjonaliteten og prosessene som støtter GDPR. 
              • Vårt styringssystem for informasjonssikkerhet er ISO 27001:2013-sertifisert. 
              • Vårt databeskyttelsessystem er ISO 27701:2019-sertifisert.
              • Vi har også et ISO 14001:2015-sertifikat for miljøstyring. 
              • Våre tjenester innen outsourcing av lønn (BPO) revideres årlig eksternt for ISAE 3402 Type II-rammeverket.
               aider
               Den viktigste faktoren for å velge SD Worx for oss, er automatikken som er bygget opp rundt selve lønnsprosessen. Det ligger inne overvåkningsfunksjoner som sørger for at våre konsulenter blir varslet dersom ting blir feil. For øvrig flyter selve lønnsprosessen nærmest uten manuell håndtering overhodet…
               aider
               Bjørnar Fjeld, Gründer og leder for IT og tech, AIDER
               Les kundecase

               La oss snakke om Lønnssystem

               Få en gjennomgang av mulighetene innen lønn. Book en 30 minutters uforpliktende online demo og se selv hvor enkelt lønn kan håndteres med automatikken vi har i SD Worx Lønn.

               Book demo
               Bilde av Christine Engebretsen

               Våre løsninger for effektiv lønnshåndtering

               Organisation agile

               Sett bort hele eller deler av lønnshåndteringen

               → Outsourcing av lønn
               Internationell lönehantering icon

               Lønnshåndtering for multicountry selskaper

               → International lønn
               Fyverkerier ikon

               Lønnssystem for kommuner

               → Lønnssystem for offentlig sektor