1. Home>
 2. Våre løsninger>
 3. Våre løsninger for håndtering av lønn>

Fravær og refusjon

Har du SD Worx Lønn kan du få en heldigital og automatisk løsning mot NAV for all håndtering av sykemeldinger! Hele prosessen er automatisk, og som bruker har du full innsyn og kontroll på flyten. Er det avvik i beregningene, mangler koblinger, eller at det refunderes noe annet en forventet, vil dette dukke opp som varsler i arbeidsboka slik at du kun trenger å agere der det er avvik, ikke på alt det andre. 

Smart, ikke sant?

Kvinna ipad
Happy business woman having online video call

En heldigital løsning for håndtering av sykemeldinger

Automatiser sykefraværsprosessen

Digitalisering av sykefraværsoppfølging var et at de første initiativene fra NAV for å gjøre dokumentasjonsprosessene enklere og raskere, både for arbeidstakere, arbeidsgivere og saksbehandlere. Mye er nå tilgjengelig digitalt. Ved bruk av virksomhetssertifikat kan SD Worx Lønn hente ned og svare på forespørsler om nærmeste leder, sykemeldingsskjema og inntektsmeldinger slik at NAV har den informasjonen de trenger når de behandler saker som angår dine arbeidstakere.

  Rapportering og oppfølging

  Registrering, rapportering og oppfølging av fravær er en naturlig og viktig oppgave i enhver bedrift. Samtidig er dette et område med stort behov for spesialkunnskap og særskilt kompetanse! Dette er tatt høyde for, vår fraværsmodul gjør deg i stand til å følge opp dine ansatte gjennom et fraværsløp, eller en permittering, fra start til slutt. I tillegg kan systemet bistå med å korrekt rapportere denne til myndighetene.

   Full oversikt over refusjoner

   En egen refusjonsmodul gjør bedriften i stand til å holde oversikt over sykepengeutbetalinger og eventuelle refusjonskrav. Oppsett av fraværsarter, akkumulatorer, varsling av fravær, rapportering i henhold til definerte standarder og en arbeidsbokfunksjonalitet for behandling av fravær gjør jobben enkel for dine medarbeidere.

    Fraværsprosess

    Fraværsprosess

    • Se alt av fravær, skjemaer, dokumenter og refusjon som er koblet på den aktuelle personen.
    • Eget oversiktsbilde over status pågående fraværssaker med mulighet for å gå ned og se på hver enkelt sak, eller hvert enkelt dokument/skjema.
    • Automatisk nedhenting av skjema fra Altinn til fraværsprosessen og de aktuelle skjema medfører automatisk hendelse basert på hvilket skjema og status på den fraværssaken de tilhører.
     Fraværssaker

     Fraværssaker

     Her ser du pågående saker med forskjellig status og typer, som f.eks. under arbeid og fullført. Avvik og saker som krever oppfølging må lønnsmedarbeider se nærmere på og følge opp. Det kan være manglende utfylling av nærmeste leder, feil på inntektsgrunnlaget ved søknad om sykepenger eller annen informasjon som må fylles inn slik at systemet kan få lastet opp til Altinn.

     Når arbeidsgiver mottar sykemeldinger i Altinn blir disse automatisk lastet ned og opprettede som ny fraværssak eller oppdateres dersom det er en eksisterende sak.

     Oppgjørsrapport fra NAV k27 lastes ned og mottaket kobles automatisk mot sendt krav fra systemet.

      Nærmeste leder skjema

      Nærmeste leder skjema
      Når NAV etterspør nærmeste leder på en fraværssak vil det bli fylt ut og returnert altinn.

       Søknad om sykepenger 1D

       Søknad om sykepenger 1D
       Når arbeidsgiver mottar søknad om sykepenger i altinn blir disse automatisk lastet ned og fraværssaken oppdateres. Går søknaden utover arbeidsgiverperioden blir det automatisk satt i gang en prosess som danner inntektsmelding. Eksisterende fraværssaker blir oppdatert.

        Inntektsmelding

        Inntektsmelding
        Når søknad om sykepenger lastes ned og denne går utover arbeidsgiverperioden blir det automatisk dannet en inntektsmelding. Inntektsmeldinger blir fylt ut av systemet på hver enkelt fraværssak. Dersom systemet kommer frem til at grunnlaget for inntektsmelding er endret så vil ny inntektsmelding bli generert og overført.

         La oss snakke om Lønnssystem

         Få en gjennomgang av mulighetene innen lønn. Book en 30 minutters uforpliktende online demo og se selv hvor enkelt lønn kan håndteres med automatikken vi har i SD Worx Lønn.

         Book demo
         CTA Johan

         Våre løsninger for effektiv lønnshåndtering

         Organisation agile

         Sett bort hele eller deler av lønnshåndteringen

         → Outsourcing av lønn
         Internationell lönehantering icon

         Lønnshåndtering for multicountry selskaper

         → International lønn
         Fyverkerier ikon

         Lønnssystem for kommuner

         → Lønnssystem for offentlig sektor