1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Workforce Management>
Women sitting at a table and laughing

4 trender innen Workforce Management som hjelper deg i jakten på talenter

4 trender innen Workforce management

De raske og uunngåelige endringene vi har hatt i arbeidslivet de siste årene, har bidratt til at mange virksomheter har måttet kaste seg rundt og tilpasse seg mye raskere enn de hadde forutsett. Selv om underliggende, fundamentale endringer har ligget i kortene en god stund, er behovet for endringer viktigere enn noensinne, sier HR-ekspert Luc Bossaert i SD Worx. 

Vi har merket oss fire endringer i organisasjonene vi kommuniserer med til daglig: 

 • Digitalisering, som blant annet påvirker HR i økende grad, ettersom organisasjoner nå er i ferd med å gjøre betydelige driftsendringer.  
 • Behovet for å styrke medarbeideropplevelsen, i et marked der organisasjoner må jobbe hardere enn noensinne, for å beholde og tiltrekke seg talenter.  
 • Med en operasjonell modell i konstant utvikling, må organisasjoner i økende grad tilpasse seg nye arbeidsordninger, fjernarbeid og hybridarbeid, samt økt internasjonalt samarbeid.  
 • Dessuten er det nødvendig med økt fleksibilitet, for å tilpasse seg skiftende kundebehov på en rask og smart måte.  

Varige endringer vil være en uunngåelig konsekvens av alle disse faktorene, og det må implementeres robuste og automatiserte prosesser som fremmer vekst, selv under utfordrende forhold.  

Les også artikkelen som gir deg fire grunner til hvorfor du bør prioritere en Workforce Management-løsning.

1. Digitalisering innen HR 

Ifølge vår undersøkelse “The Future of Work og People in Europe” fra 2021, er operasjonell effektivitet den største prioriteten til HR akkurat nå. Bedrifter søker mer informasjon, bedre ressursfordeling, forbedringer av prosesser og ledelse, avfallsreduksjon og økt produktivitet.  

HR har lenge hatt et rykte på seg for å være gammeldags og digitalt utdatert, uten å være i stand til å levere tilstrekkelige data, som driver virksomheten raskt og effektivt fremover. Dessuten er det ikke lagt tilstrekkelig vekt på de digitale mulighetene, og automasjoner i arbeidsprosessene. I stedet ser vi at den samme prosessen gjentas i det uendelige, gjennom kun å flytte den fra papir til digitalt format, noe som er både tid- og ressurskrevende.  

Les også: Hva skjer når HR ikke henger med i digitaliseringen?

2. Medarbeideropplevelser 

Vår nyeste undersøkelse konkluderte med at organisasjonene har fem viktige postpandemiske prioriteringer. De fokuserer alle på at medarbeiderne, inkludert de med fleksible arbeidsordninger, har gode medarbeideropplevelser. Utfordringene med å beholde og ta vare på nåværende medarbeidere, planlegge for fremtiden samt tiltrekke og rekruttere nye talenter, er viktig for organisasjoner med behov for kvalifisert arbeidskraft og spesifikk kompetanse.   

Medarbeidernes forventninger vokser i samme takt som kundeforventningene, noe som henger sammen med at medarbeiderne også er kunder av produkter og tjenester, når de ikke er på jobb.   

Men prosessene blir fortsatt ikke analysert og forbedret før de migreres til skyen. Den såkalte «kløften» mellom søndag og mandag, er fortsatt dominerende: medarbeiderne kan enkelt arrangere og planlegge ting på mobilen i løpet av en søndag ettermiddag – f.eks. kjøpe flybilletter, planlegge en familiemiddag eller spille fotballkamper – men ofte treffer realiteten oss hardt når vi er tilbake på jobb mandag morgen, og må slite oss gjennom arbeidsdagen med utdatert teknologi og dårlige brukeropplevelser.  

Med hensyn til enkle prosesser – det vil si at medarbeiderne blant annet får utbetalt lønn til rett tid, kan bestille feriereiser eller sjekke en sykemelding på nettet – er det viktig å skape en best mulig medarbeideropplevelse, for å beholde og tiltrekke seg medarbeidere, i et landskap der konkurransen om kompetente medarbeidere blir stadig større.  

Les også: Hvordan beholde interne talenter.

3. Operasjonell modell med nye arbeidsordninger 

Andelen av medarbeidere med fleksible arbeidsordninger er økende i mange organisasjoner. I Norge har i dag stor del av den totale arbeidsstyrken fleksible arbeidsordninger. Samtidig jobber mange hjemmefra eller har et fjernsamarbeid med kolleger over hele verden. 

Organisasjoner bruker fjernarbeidere i økende grad, og da er det desto viktigere med en robust operasjonell modell som støtter denne arbeidsfleksibiliteten. 

Les mer om hvordan bygge bedriftskultur på distanse og 5 tips til bedre hybridarbeid.

4. Økt fleksibilitet 

Mer enn halvparten av organisasjonene som deltok i undersøkelsen, sa de hadde optimalisert overvåkningen av medarbeiderprestasjoner, som følge av covid-19 og fjernarbeid, inkludert medarbeidere med fleksible arbeidsordninger. Rundt 70 % er enige i at overvåkning av medarbeidernes produktivitet og effektivitet er viktig for å lykkes. 

Som et svar på økende kundekrav, er det viktig å optimalisere hvordan medarbeiderne støttes og følges opp, for å kunne levere enestående kundeopplevelser. 

For eksempel kan ikke organisasjoner med 100 medarbeidere og 50 butikker, bare ansette to medarbeidere i hver butikk. I stedet må de planlegge arbeidsstyrken etter tid og sted, men også ut ifra tidligere data med hensyn til kjøpsatferd.  

Dette kan variere etter bransje, men bygger på det samme «sunn fornuft»-prinsippet, der man tilpasser medarbeiderkompetansen ut ifra kundekrav- og forventninger. 

Enkel tilgang til data, for å gjøre det enklere å ta viktige beslutninger, kan være det du trenger for å drive vekst. 

Er du klar til å iverksette de nødvendige tiltakene? 

Disse fire trendene er integrert i og utfyller hverandre. Det er opptil deg om du vil følge den nye normalen innen Workforce Management – eller la konkurrentene få et enda større digitalt forsprang. 

  Vil du lære mer om workforce management?

  Last ned vår gratis e-bok.

  Vi viser deg hvilke steg HR bør ta mot en vellykket, strategisk oppgradering av workforce management.

   Last ned gratis e-bok