1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HRM>
Behold interne talenter

Behold interne talenter: På tide for selskaper å tenke nytt!

En av de største HR-utfordringene

Selskaper sliter med å beholde kompetansen i organisasjonen sin i et arbeidsmarked som blir stadig mer mobilt. Ansatte har flere valgmuligheter og bytter oftere jobb. Faktum er at en av de største HR-utfordringene for Europas selskaper i dag, er hvordan de skal beholde sine interne talenter. Vi spurte over 3000 europeiske selskaper hva som er deres største utfordringer i undersøkelsen “Future of Work & People”. Resultatene samlet vi sammen til en del tre av SD Worx sin e-bokserie “jobb smartere, ikke hardere”. E-boken finner du her. 

Dessverre finnes det ikke noe enkelt svar på hvordan man beholder sine talenter. Men kanskje er det feil spørsmål å stille? 

Vi pratet med Martin Johansson, Senior Business Developer hos EdTech-selskapet Learnifier. Martin prater med hundrevis av organisasjoner om kompetanseutvikling i den nye tiden. 

I denne artikkelen prater Martin om viktigheten i at selskaper og organisasjoner tilpasser sin tilnærming ut ifra forutsetningene, og hvordan man kan jobbestrategisk og operasjonelt  med onboarding og kompetanseheving. 

Last ned vårt innspilte webinar om å beholde interne talenter! 

Se hele individet – du ansetter en person 

Ettersom markedet ikke ser ut som det alltid har gjort, kreves det at man ikke tenker som man alltid har tenkt. En medarbeider er ikke bare en ansatt, det er en person som har egne tanker og egen vilje. 

“Tenk ikke bare på å beholde medarbeidere, men tenk på individet. Individet har behov og ønsker om seloppfyllelse, som er deres motivasjon for å jobbe og en forutsetning for at de skal ha det bra. Medarbeidere vil kjenne at de bidrar, at de er relevante gjennom de oppgavene de gjør og at det skal finne muligheter for dem å utvikle seg – allerede fra dag 1.” 

Legg vekt på førsteinntrykket - Imponer med onboarding 

Den første tiden medarbeideren bruker på en arbeidsplass setter ofte standarden. Det kan være anstrengende nok å begynne på en ny arbeidsplass og dersom den nyansatte ikke føler seg ivaretatt så setter det sine spor.  

“Det er avgjørende å helt fra starten av en ansettelsesprosess å gjøre et godt og proft inntrykk. Det er da helhetsbildet og inntrykket av den nye arbeidsgiveren formes. Klarer du å imponere dine nyansatte med en varm velkomst og engasjement så vil det fargelegge hele deres opplevelse.” 

Læring er en viktig hjørnesten 

En stor grunn til at medarbeidere bytter organisasjon etter en stund er for at de ikke kjenner at de utvikler seg.  En person som ikke er aktiv i sin egen læring ønsker seg stadig nye utfordringer ettersom de føler at de blir bedre i jobben sin. Da er det viktig at organisasjonen kan tilby dette. 

”Medarbeidere vil som regel lære seg nye ting og utvikles i sine roller. Da er det viktig at organisasjonene bygger en kultur som oppmuntrer til læring uten at det handler om store pedagogiske tiltak. Læring er ikke et HR-spørsmål, det er et organisasjonsspørsmål. I dagens travle hverdag må kunnskap lett kunne skapes og deles internt i team og organisasjoner for at de skal være konkurransedyktige. Det kan nemlig være en utfordring i dette hybride arbeidslivet. Det er her digitale verktøy kan gjøre en stor forskjell om man har et `utviklende mindset.” 

Learnifier – den ledende læringsplattformen i Norden 

Martin Johansson er forretningsutvikler hos Learnifier, et dynamisk verktøy som hjelper selskaper med å spre, dele og skape kunnskap digitalt. SD Worx er en stolt partner av Learnifier og plattformen er integrert med SD Worx sitt system. 

Få vite mer på Learnifiers webinar om å beholde interne talenter

Å beholde dine interne talenter handler ikke om å krampeaktig forsøke å holde dem innenfor organisasjonen. Det handler om å skape en kultur som tar vare på de ansattes utvikling, trygghet, potensiale, teamfølelse og behov som individ. Medarbeidere som trives og kjenner at de oppfyller sine personlige mål, trenger ikke søke seg videre ettersom du allerede sørger for det de vil ha – fra dag 1.  

Vil du vite hvordan du effektivt kan imponere og utvikle dine medarbeidere? Last ned vårt innspilte webinar her! 

Har du flere spørsmål om HR eller lønn? Kontakt oss i SD Worx her.