1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Workforce Management>
Smiling businessman holding pencil and looking away

5 tips til bedre hybridarbeid

Flere europeiske medarbeidere ønsker å jobbe hybrid

Ifølge HR-studien fra SD Worx, «The Perfect Match», mener 66 % av europeiske medarbeidere at fjernarbeid «har flere fordeler enn ulemper». Også 61 % av europeiske medarbeidere mener «individuelt arbeid gjør dem mer produktive». 

Som du ser, er nye arbeidsmetoder nå en del av rutinene til europeiske medarbeidere. Derfor er det viktig at organisasjoner kan håndtere både fysisk tilstedeværelse og fjernarbeid. 

I denne artikkelen inviterer vi deg til å lese mer om et av de viktigste temaene den siste tiden: hybridarbeid. 

Hvordan kan det gjøres på best mulig måte? Les våre 5 råd og tips! 

Kanskje du også kan ha nytte av å lese: Hvordan bygge bedriftskultur på distanse.

Hva er beste praksis for å håndtere og optimalisere hybridarbeid? 

1. Definere et rammeverk 

For det første er det viktig å definere et rammeverk ved implementering av hybridarbeid. Det er nødvendig å definere grensene på en uttrykkelig og transparent måte. Blant annet antall fjernarbeidsdager, tilstedeværelse på kontoret under møter, fysiske møter osv. Det er mange punkter som må klargjøres, noe som åpenbart vil være forskjellig fra bedrift til bedrift, bransje eller type forretningsvirksomhet. 

Ved å forklare hvordan hybridarbeid kan utføres, har medarbeiderne muligheten til å identifisere hva som anbefales, er akseptabelt eller forbudt. Deretter kan alle involverte ta i bruk og tilpasse denne prosedyren etter sine egne krav. Målet er enkelt – alle må finne den rette balansen mellom bedriftens behov og personlige forventninger. 

2. Tenke nytt om medarbeideropplevelsen 

Hvordan får du medarbeiderne tilbake på kontoret? Dette er ikke et lett spørsmål, spesielt med tanke på motvillige medarbeidere som ikke ønsker å returnere til kontoret. Men å tvinge dem tilbake vil selvsagt ikke føre noen vei – det vil bare skape større avstand mellom de berørte partene og bedriften. 

I stedet er det viktig å tenke over følgende: Hva vil bringe dem tilbake?  Dessverre finnes det ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet. Mer sosialt samvær, teammøter, teambyggingsaktiviteter – det er mange ting og ideer som kan være aktuelt i slike tilfeller. Målet er å styrke følelsen av tilhørighet og samhold i teamet. 

Les også: 5 gode HR-praksiser for virksomheter i den "nye normalen".

3. Fokusere på balansen mellom jobb og fritid 

Dette er selvsagt ikke et nytt tema. Men når det gjelder hybridarbeid, blir dette enda viktigere. Risikoen med denne organisasjonsmodellen er åpenbar: den kan noen ganger føre til at visse medarbeidere isoleres. 

I tillegg kan det øke problemene med Time Management (for lang arbeidstid, problemer med å koble av osv). Overvåkning av arbeidstid vil dermed bidra til å unngå psykososiale risikoer, utbrenthet eller andre problemsituasjoner. 

Tips til nyttig artikkel: Timeregistrering som et verktøy for å oppnå en sunn balanse mellom arbeid og privatliv.

4. Utstyr og støtte til teamene 

Det haster ikke med å kjøpe og integrere alle de moderne samarbeidsverktøyene (Teams, Slack, Workplace osv.). Det er viktigere å identifisere teamenes reelle behov og deretter finne de rette verktøyene og de riktige løsningene. 

Det er også viktig å støtte og lære opp kollegene i avansert bruk av nylig introduserte verktøy og løsninger. Korte læringsøkter, e-opplæring eller oppfølgingsøkter bidrar til at de kan optimalisere bruken av verktøyene. På denne måten kan du unngå at medarbeiderne føler seg fortapt. 

Medarbeidere som føler seg i villrede når de skal utføre en spesifikk oppgave, finne en viss rapport eller sende et prosjekt, er definitivt ikke en ønskesituasjon for dagens virksomheter. 

5. Tenk på den personlige utviklingen til hver enkelt 

Hybridmodeller kan føre til økt avstand og at enkelte føler seg «glemt» av bedriften de jobber i. Derfor er investeringer i ledernes og medarbeidernes personlige utvikling viktigere enn noensinne. 

Hvorfor? Til tross for avstanden må vi fortsette å hjelpe medarbeidere og ledere med å vokse, selv om vi ikke ser dem regelmessig på kontoret. Ved å sette av tid til personlig utvikling, kan bedriften tilby fremtidige utviklingsmuligheter og dermed hjelpe mennesker i rollene og prosjektene sine. 

Les også: 6 viktige ting som vil endre oppfatningen din av Time Management.

  Vil du lære mer om workforce management?

  Last ned vår gratis e-bok.

  Vi viser deg hvilke steg HR bør ta mot en vellykket, strategisk oppgradering av workforce management.

   Last ned gratis e-bok