1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HRM>
Heidi Nygjelten

Bedriftskultur på distanse – hvordan lykkes med suksessfullt hybridarbeid

Fremtiden er hybrid

Pandemien i 2020 lærte oss mange ting, men en av dem er mer fremtredende enn andre; framtiden er hybrid. Stadig flere medarbeidere etterspør muligheten for å kunne arbeide remote (utenfor kontoret), og det viser seg at hybridarbeid kan øke både produktiviteten og velværet i hele virksomheten. 

Men hybridarbeid krever nye måter å tenke på og nye strategier må legges for hele selskapet, hvilket er en utfordring for alle bedrifter som vil følge med i utviklingen. Vår undersøkelse “Future of Work & People”, som ble utført på over 3000 europeiske selskaper, viser at en av de største HR-utfordringene i dag er å lykkes med å gjøre hybridarbeid til en suksess. 

Så hvordan skal du som selskap tenke for å få det beste ut av hybridarbeid? 

Vi har truffet Heidi Nygjelten, Nordic Chief People & Culture Officer hos Amesto TechHouse, som er spesialisert på å jobbe med innovative arbeidsmetoder. Heidi brenner for å skape gode arbeidsplasser for medarbeidere og hun går gjennom hva du kan vinne på å tenke nytt om hybridarbeid. 

Tips! Se vårt innspilte webinar, der Heidi sammen med Annika Zebergs Brånedal fra SD Worx, prater om hvordan du bygger en bedriftskultur på distans.  

Koronapandemien gav oss ny innsikt 

Når pandemien slo ut visste ingen hvordan fremtiden skulle se ut. Bedrifter og medarbeidere ble tvunget til å tilpasse seg raskt og den nye arbeidsdagen måtte utarbeides. I uvisshetens vakuum oppsto rom for innovasjon og det var på høy tid å revurdere måten vi arbeider på. 

“Noen selskaper så på koronapandemien som en mulighet til å tenke helt nytt om arbeidsplassen, arbeidsrelasjonen og arbeidskulturen.” 

Til tross for de første utfordringene, gav de nye kravene om isolasjon viktige innsikter for både ansatte og selskapene. Bare fordi noen ting alltid har blitt gjort på en viss måte betyr ikke det at det alltid må gjøres sånn. Fordelene med å kunne jobbe hjemmefra gjorde seg tydelige. 

“Med tiden gjennom og etter pandemien har vi sett at de fleste vil ha en viss fleksibilitet der de jobber, men også på når de jobber. Pandemien gjorde noe med oss – vi vil og forventer oss mer frihet til å velge selv. En større grad av autonomi.” 

Selvbestemmelse øker motivasjonen og prestasjonen 

Hybridarbeid har mange fordeler for både  organisasjonen og for dine medarbeidere. Du får en større talentmasse å rekruttere medarbeidere fra, om du kan se bort ifra geografiske faktorer. Og hjemmekontor innebærer ofte mindre distraksjoner, hvilket gjør at produktiviteten øker. Dessuten slipper dine medarbeidere å pendle, hvilket både er bra for miljøet og frigjør mer tid til livets puslespill.  

“Medarbeidere sparer tid gjennom å redusere pendlingen: om de tilbringer i snitt 30 minutter èn vei til og fra jobben, blir det 230 timers pendling på 1 år, altså hele 31 arbeidsdager! Om de kan jobbe hjemmefra 50% av tiden sparer de 15 arbeidsdager per år som de kan bruke på andre ting.” 

Om du sørger for at dine medarbeidere føler seg sett og at deres behov blir ivaretatt, kommer de til å gjøre en bedre jobb. Selvbestemmelse er viktig for arbeidsprestasjonen og for å formidle fra deg som arbeidsgiver at du har tillit til dine ansatte.  

“Fra forskning vet vi at autonomi gir mer motivasjon, kreativitet og bedre problemløsningsferdigheter. Erfaringene fra det store hjemmekontoreksperimentet under pandemien viser også at de fleste ikke trenger å ha en sjef hengende over skulderen for å utføre jobben sin.” 

Alle medarbeidere er ulike og du må se deres individuelle behov 

Det viktigste for å få hybridarbeid og fleksible arbeidsmetoder til å fungere, er å forstå individenes behov. Det finnes ingen mal som passer for alle og for å få mest mulig ut av alles ferdigheter, må du som arbeidsgiver gi dine medarbeidere de beste forutsetningene. 

“Tross alt, alle mennesker er ulike- De har ulike behov og forutsetninger når det gjelder arbeidsoppgaver, erfaring, livssituasjon, reisevei og personlighet. Èn løsning passer ikke for alle. Det er på tide at jobben tilpasser seg sine medarbeidere, ikke motsatt.” 

Det finnes mange løsninger som gjør det lettere for de ansatte å jobbe på den måten som er best for dem uten å miste balansen med hva teamet, kollegaene og kundene trenger. I den nye normalen gjelder det å prøve seg fram og sammen med hele virksomheten komme frem til hva som fungerer for dere. 

“Uansett om det er hjemmekontor, hybrid- eller vanlig kontor, så arbeider ledere rundt om i hele verden for å gjøre ting enklere for bedriftene og de ansatte. De forstår at de må sette menneskene i sentrum, uansett om de er på kontoret, fabrikken, hjemme, på fjellet eller på en kafè.” 

Få vite mer under Heidi Nygjeltens webinar om hvordan du bygger en bedriftskultur på distans 

Før pandemien tvang alle ut fra de fysiske kontorene, var det få som hadde tenkt tanken at det fantes andre måter å jobbe på. Måter som kanskje til og med fungerer bedre. Dagens behov kommer alltid til å være i endring og nå gjelder det for bedrifter å tilpasse seg det nye arbeidsmarkedet. 

Ønsker du noen råd om hvordan du får det  beste ut av hybride arbeidssett? Se vårt innspilte webinar der Heidi og SD Worx` Annika Zeberg prater om hvordan du bygger en bedriftskultur på avstand.