1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. HRM>
Kjærlighet på jobb

Kjærlighet på jobb og HR sin rolle

Kjærlighet på jobb og HR sin rolle❤

Kjærlighet på arbeidsplassen kan være et vanskelig emne å navigere. Mange vil nok være enig i at kjærlighet er fint uansett hvor den oppstår og parforhold på arbeidsplassen blir mer og mer akseptert. Men blandingen av rollen som kjæreste og kollega kan være vanskelig, både for dem som er sammen, og for øvrige kollegaer som skal jobbe sammen med paret.

På den ene siden kan det føre til en mer produktiv og harmonisk arbeidsplass dersom den håndteres riktig. På den annen side kan det i noen tilfeller skape et forstyrrende miljø. Men uansett hvordan du ser på det, er kjærlighet på arbeidsplassen uunngåelig.

Forhold med kollega - lag retningslinjer

HR kan bidra med å etablere og håndheve retningslinjer som er i samsvar med selskapets verdier og mål. Da får dere en tydelig policy for dating mellom kolleger, spesielt dersom forholdet er mellom en leder og ansatt. Det er viktig å sikre at eventuelle relasjoner som dannes på arbeidsplassen ikke brukes til å påvirke beslutninger, som forfremmelser eller ansettelse. 

Mange møter partneren sin på arbeidsplassen

Det er naturlig for ansatte å knytte vennskap og relasjoner med sine medarbeidere. Men det er også viktig å sikre at alle relasjoner som dannes på arbeidsplassen holdes profesjonelle og ikke forstyrrer den normale driften av virksomheten.

En undersøkelse gjort av SD Worx viser at en av ti har hatt et forhold til en kollega. En femtedel mener at en av partene bør bytte avdeling dersom det oppstår et forhold på arbeidsplassen, mens under en tidel mener at en dem bør bytte arbeidsplass.

Loven har ingen regler rundt parforhold på jobb

Det er opp til den enkelte bedrift å ha (eller ikke ha) regler og retningslinjer for å håndtere parforhold på jobb. Bedriften kan internt legge føringer på at de ikke ønsker å ansette par på samme arbeidsplass. Det kan være ulike årsaker til at arbeidsgiver ikke ønsker dette, og her spiller blant annet størrelse, bransje og bedriftskultur inn.

Styringsretten gir arbeidsgiver rett til å lage retningslinjer gjeldende parforhold på jobb.

Disse retningslinjene kan gi arbeidsgiver anledning til å ikke ansette personer som er et par. På samme måte kan du ha regler for hva som skal skje dersom to kolleger blir par og fortsetter å arbeide for samme arbeidsgiver, i samme team eller dersom leder og ansatt begynner å date.

Hvordan påvirkes arbeidsmiljøet?

Å snakke om problemene parforhold kan skape kan oppleves som følsomt. Det er ikke mye som skal til før kollegaer vil oppleve mistillit eller en endring i dynamikken i et team, spesielt dersom forholdet er mellom ansatt og leder. Paret syns kanskje selv at det er uproblematisk å jobbe sammen, men en leder sin rolle er blant annet å hjelpe egne medarbeidere til å bli enige om retning eller komme til en løsning på en utfordring eller oppgave.

Er lederen sammen med en av sine ansatte, kan det være krevende som leder å opptre upartisk og skape opplevelse av rettferdighet mellom alle medarbeidere. Det er ikke alltid lett å gi ærlig tilbakemelding til en kollega som er kjæreste med sjefen. 

Les også: Psykologisk trygghet på jobb

Tips for å unngå mulige utfordringer med forhold mellom kollegaer    

- Kjærlighet på arbeidsplassen er et utfordrende landskap, og det finnes nok ingen endelig fasit for hvordan man skal håndtere det, forteller Paul Robbins, HR Manager i SD Worx Norge.

Samtidig er vel uansett ikke standardisering av kjærlighet noe vi ønsker oss?

Paul har noen tanker om hvordan han mener det er fornuftig å opptre som arbeidstaker dersom situasjonen skulle oppstå:

 1. For det første ville jeg oppfordret de involverte til å være åpne og ærlige om saken, både med kollegaer og overordnede. Selv om kjærlighet og forelskelse i utgangspunktet er en privatsak, er man i en setting som denne også del av et profesjonelt arbeidsmiljø, og faktorer som kan påvirke dette bør snakkes om. I tillegg kan åpenhet bidra til at arbeidsgiver enklere kan tilrettelegge for situasjonen i samarbeid med de involverte, samt avklare ønsker og forventninger for veien videre. 
   
 2. Videre er åpenheten viktig for at kollegaer skal ha tillit til at beslutninger, vurderinger og initiativ tas på saklig og objektivt grunnlag. Om utfordringer knyttet til forholdet diskuteres i en tidlig fase, vil sannsynligvis øvrige medarbeidere ha større tro på at det ikke vil påvirke profesjonaliteten på arbeidsplassen. Dette er ekstra viktig å ha reflektert over dersom det er et forhold mellom leder og medarbeider.
   
 3. I tillegg er det en del andre hensyn som bør vurderes, eksempelvis hvordan et fremtidig brudd ville påvirket samarbeid og øvrig arbeidsmiljø, eller hvorvidt en av partene burde bytte avdeling, og eventuelt hvem.

- Alle disse faktorene er noe partene bør ta stilling til så tidlig som mulig, i tillegg til å reflektere over hvilke konsekvenser forholdet kan få for arbeidsstedet. Samtidig tenker jeg at hver sak til en viss grad bør behandles individuelt, da ingen forhold eller problemstillinger er helt identiske. 

Les også: Én av ti har hatt et forhold til en kollega

Lag noen retningslinjer

Det kan være lurt for HR-avdelingen å lage noen enkle retningslinjer slik at både ansatte og ledere vet hva som gjelder dersom kjærlighet mellom ansatte oppstår. Her har du noen tips og forslag til punkter du kan bruke som inspirasjon til retningslinjer og personalpolitikk.

 • Skal ansatte varsle leder dersom de innleder et forhold med en kollega?
  Hvordan skal varslingen skje, til hvem og når?
   
 • Ved forhold mellom leder og ansatt – skal det være særskilte regler for dette?
  Bør en av partene flytte til annen avdeling, og i så fall hvem, og bør den ansatte bytte leder eller rapporteringsvei?
   
 • Dersom paret jobber i samme team – skal det være særskilte regler for dette? Bør ene parten bytte team?
   
 • Bør det planlegges ekstra samtaler med ansatte, ledere og kollegaer for å sikre at forholdet ikke påvirker arbeidsmiljøet?

Her kan det være nyttig å ha et HR-system der du kan dokumentere medarbeidersamtaler og ha en personalhåndbok med personalpolicy som alle ansatte enkelt har tilgang til. På den måten kan alle være klar over hvilke retningslinjer som gjelder dersom du er så heldig å møte kjærligheten på jobb! ❤❤❤

Kanskje du også er interessert i: Arbeidstaker, kan du reglene for bruk av egenmelding? | SD Worx