1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. HRM>
Psykologisk trygghet på jobb

Psykologisk trygghet på jobb

Psykologisk trygghet på jobb er viktig for individuell trivsel, men det er også viktig for arbeidsmiljø og produktivitet. Psykologisk trygghet handler om de ansattes opplevelse av å kunne uttrykke seg fritt, dele ideer, gi tilbakemeldinger og ta risiko uten frykt for negative konsekvenser eller represalier. 

En arbeidsplass med høy psykologisk trygghet har flere fordeler:

 • Økt kreativitet. 
 • Bedre problemløsningsevner.
 • Høyere medarbeiderengasjement og trivsel. 
 • Lavere turnover. 
 • Bedre resultater for organisasjonen som helhet. 

Les også: HR sin rolle i medarbeidernes utvikling.

  Viktige ingredienser for psykologisk trygghet på jobb:

  1. Åpen kommunikasjon: De ansatte føler seg komfortable med å dele tanker, ideer, og bekymringer uten å være redd for kritikk eller avvisning fra kollegaer eller leder.
    
  2. Tillit: Det er gjensidig tillit mellom de ansatte og ledelsen, og de ansatte føler seg trygge på at deres interesser og velvære blir ivaretatt.
    
  3. Aksept av feil: Feil og mislykkede forsøk blir sett på som læringsmuligheter, ikke som grunnlag for straff eller skyldfordeling.
    
  4. Støtte for personlig vekst: Organisasjonen oppmuntrer de ansatte til å utvikle seg faglig og personlig, og det tilbys støtte og ressurser for denne utviklingen.
    
  5. Respekt: Alle ansatte behandles med respekt og verdighet uavhengig av deres posisjon eller bakgrunn.
    
  6. Konflikthåndtering: Konflikter håndteres på en konstruktiv måte, og det er rom for å diskutere uenigheter åpent og ærlig.
    
  7. Åpenhet om mål og visjon: Organisasjonens mål og visjoner deles åpent med de ansatte, og det er rom for å diskutere og utforske hvordan disse målene kan oppnås.
    
  8. Kulturelt mangfold: Mangfold verdsettes, og det legges til rette for inkludering av ansatte med ulik bakgrunn, erfaring og perspektiver.
    
  9. Mulighet for autonomi: De ansatte har en viss grad av autonomi i hvordan de utfører arbeidet sitt, og de oppfordres til å ta initiativ.
    
  10. Ledelse og støtte: Ledelsen spiller en aktiv rolle i å fremme psykologisk trygghet ved å være tilgjengelig for sine ansatte, lytte til deres bekymringer og gi støtte når det trengs.

  Les også: Det er god grunn for bedrifter å arbeide proaktivt med psykisk helse.

   Gratis Guide

   HR-grepene som kan redusere sykefraværet

   Bedrifter kan spare store summer ved å forebygge sykefravær. De to største årsakene til sykefravær i Norge er muskel- og leddsmerter og psykiske- og stressrelaterte lidelser. Les mer i vår kostnadsfrie guide.

    Last ned guiden her