1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. HRM>
Regler om egenmelding

Arbeidstaker, kan du reglene for bruk av egenmelding?

Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren din om at du er syk, uten at du leverer sykmelding. Det finnes ulike praksiser for bruk av egenmeldingsdager. Her gir vi deg en enkel oversikt.

Om egenmelding

Du må ha jobbet hos arbeidsgiveren din i minst to måneder før du kan bruke egenmelding når du er syk. Videre kan du bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Hvis du blir syk igjen og leverer ny egenmelding før det har gått 16 kalenderdager, løper samme arbeidsgiverperiode videre. 

Hvis du jobber i en ordinær bedrift kan du bruke:

 • egenmelding ved sykdom opptil 3 kalenderdager av gangen.
 • egenmeldingsdager opptil 4 ganger i løpet av en 12 måneders periode.

Hvis du jobber i en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) kan du bruke:

 • egenmelding ved sykdom for opptil 8 kalenderdager av gangen.
 • egenmeldingsdager opptil 24 ganger i løpet av en 12 måneders periode.

Etter disse dagene kan arbeidsgiveren din kreve at du leverer sykmelding. Sykmelding, kan du få hos lege, tannlege, kiropraktor og manuellterapeut. 

Hvis du har brukt egenmelding før sykmelding, telles det som brukte egenmeldingsdager. Du kan ikke kombinere egenmelding med gradert sykmelding.

Les også: Regler for egenmelding og utbetaling av sykepenger for arbeidsgiver 

  Hva er en IA-bedrift?

  Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til det beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

  IA-samarbeidets mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle, gjennom å forebygge sykefravær og frafall i hele det norske arbeidslivet.

   Arbeidsgiver bestemmer rutinene for bruk av egenmelding

   Arbeidsgivere har ulike rutiner for varsling om egenmelding. Noen bruker egenmeldingsskjema, mens andre praktiserer skriftlig eller muntlig varsling direkte til nærmeste leder. Ta kontakt med HR eller lederen din for å få vite hvilke rutiner dere har på din arbeidsplass. Du kan også finne informasjon i personalhåndboken. Større bedrifter har gjerne et HR-system med app der du enkelt kan legge inn egenmeldingen eller sykefravær selv.

   Det er arbeidsgiveren din som må godkjenne egenmeldingen. Vær klar over at arbeidsgiver kan velge å ikke godkjenne egenmeldingen din dersom du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av 12 måneder (24 ganger hvis du jobber i en IA-bedrift) eller hvis det er grunn til å tro at fraværet ditt skyldes andre årsaker enn sykdom. Regelen er at arbeidsgiver skal varsle deg i forkant slik at du kan uttale deg om saken. 

   Dersom du mister retten til å bruke egenmelding, skal arbeidsgiver gjøre en ny vurdering på dette etter seks måneder.

   Flere ting du bør vite…

   • Hvis du er syk både før og etter helgen (eller en annen arbeidsfri periode), skal fridagene telle med når du beregner retten til å bruke egenmelding. Er du syk på fredag og mandag, må du altså levere sykmelding for fraværet på mandag selv om du har hatt fri i helgen.
     
   • Dersom arbeidsforholdet ditt blir avbrutt i mer enn to uker, må du jobbe i to måneder for å få rett til å bruke egenmelding igjen. Unntak er ved bedriftspermittering, permisjon eller militærtjeneste.
     
   • Egenmelding kan ikke brukes rett etter en periode med sykmelding, selv om det er en ny sykdom. Du må minst gjenoppta arbeidet én dag, for igjen å kunne bruke egenmelding, og det må være innenfor rammen av arbeidsgiverperioden.
     
   • Du kan ikke bruke egenmelding for halve dager, hvis du for eksempel går hjem fra jobben midt på dagen. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om du kan få permisjon med lønn eller om du kan jobbe noe hjemmefra resten av dagen selv om du er syk. I verste fall blir du trukket i lønn for timene det gjelder.

   Trenger du fravær fra jobb på grunn av sykt barn? 
   Da finnes det egne ordninger for deg. Les om retten til omsorgsdager her.