1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HRM>
HR-trender

HR-trender: Gig-økonomi og fleksikontor

Fem nye HR-trender

Head of SD Worx Norge (tidligere Aditro Enterprise i Norge), Vivienne Karlsen, deler sine tanker om hvilke HR-trender du bør være oppmerksom på – nå og i årene som kommer.

2020 har vært et viktig år for HR, og vi har lært utrolig mye på kort tid. Men hva har vært mest nyttig? Og hvilke av de nye HR-trendene kommer til å bli med oss videre inn i det neste tiåret? Dette er det jeg, og vi i SD Worx, mener kommer til å bli det aller viktigste.

  • New Work 2.0
  • Flere vil jobbe hjemmefra
  • Gig-økonomi på fremmarsj
  • Kampen om kompetansen
  • Distanseledelse og -utvikling

2020 har satt ekstra fart på mange viktige HR-trender

Dette er ikke nok en tekst om korona. Jeg lover. Likevel er det ingen hemmelighet at situasjonen i 2020 har satt ekstra fart på mange viktige HR-trender – og særlig når det gjelder fleksibilitet og skillet mellom jobb og privatliv.

For «New Work» og de nye arbeidsformene har vært et tema innen HR lenge. Begrepet New Work ble lansert av filosofen Frithjof Bergmann, og dreier seg kort fortalt om hvordan vi jobber og hvilke nye behov som presser seg fram når verden blir mer global og digital.

Særlig unge som kommer inn på arbeidsmarkedet, er opptatt av at jobben skal matche deres egne verdier og ambisjoner, og at jobb skal være synonymt med både frihet og fleksibilitet.

Last ned gratis eBook: Er HR offer for falsk digitalisering?

New Work 2.0

Inntil nylig ble ikke New Work sett på som noen stor revolusjon, men snarere en sakte og mer generasjonsbasert utvikling i arbeidslivet – en utvikling som arbeidsgivere i varierende grad har hatt hastverk med å tilpasse seg.

Men så kom 2020.

Nedstenging, hjemmekontor, videomøter og distanseledelse kom brått på og tvang oss ut i uvante situasjoner.

Likevel har den nye arbeidshverdagen vår masse til felles med trendene som dominerte før covid-19. Så selv om alt føltes nytt og annerledes i mars, hadde nedstengingen også den effekten at den skrudde opp tempoet på en utvikling som alt var i gang.

Les også: 10 tips som kan lindre en mental bakrus

Og fordi mange piler lenge hadde pekt i den retningen, var mange bedrifter også godt rustet til å legge om raskt. Digitale prosesser og samarbeidsverktøy var allerede på plass hos de fleste, og fleksibilitet hadde rukket å bli et viktig stikkord i mange bedrifter.

Nå er kanskje fleksibilitet det viktigste stikkordet.

Flere vil jobbe hjemmefra

Vi har lært veldig mye på kort tid, både på godt og vondt, men mange fant nok også ut at det funker ganske fint å jobbe på den nye måten.

Tall fra Gartner viser nemlig at markant flere ønsker å sitte på hjemmekontor nå enn tidligere. Det samme viser undersøkelser utført av LinkedIn. Dette er trender som trolig vil bestå etter at covid-19 ikke lenger har noen direkte innvirkning på hvordan vi arbeider.

Folk sier at de søker balanse: Noen dager på kontoret og noen dager hjemme, med mer plass til familie og å kunne bruke tiden sin mer effektivt der man er. For ledere blir det derfor viktig å legge mer til rette for dette på en god måte. Dette skaper også gjenklang hos mange bedrifter, som sier at de planlegger å kutte kontorplasser og legge til rette for mer hjemmebasert arbeid fremover.

Les også: HR-trender: Employer branding 2.0 – Den nye talentjakten

Gig-økonomi på fremmarsj i USA

I tillegg til å søke mer fysisk frihet fra arbeidsplassen, viser amerikanske undersøkelser at stadig flere unge ser på såkalt gig-økonomi som noe positivt. Dette vil si at man får betalt per «gig», altså per oppdrag som utføres. En IT-utvikler kan med andre ord via en app eller en nettside selv velge hvilke jobber hun vil ta – og når – på samme måte som for eksempel en Über-sjåfør.

Selv om mange tar denne typen oppdrag som en bijobb, bidrar det allerede nå til å utfordre tradisjonelle strukturer og rekrutteringsprosesser. Én tredjedel av arbeidsstokken i USA tilhører i dag gig-økonomien.

Kampen om kompetansen

Midlertidige og oppdragsbaserte kontrakter vil trolig bli vanligere også her i Norge. For HR-avdelingen betyr det at man må tenke annerledes rundt rekruttering, strategisk HR og kompetanseheving.

For å tiltrekke seg kandidater med den nødvendige kompetansen på faste kontrakter, vil flere bedrifter trolig forsøke å legge til rette for mer av den samme typen frihet som gig-økonomien tilbyr, også internt.

Hva slags kompetanse bedrifter har behov for, endrer seg raskt i takt med den digitale utviklingen – og vil i tillegg bli påvirket av de nye arbeidsformene som dukker opp.

Systemer for distanseledelse og -utvikling

Flere bedrifter må antagelig tenke nytt når det gjelder strategier for kompetanseendring og -heving. Nye typer læringsteknologi og mer effektive opplæringsmetoder vil derfor bli et satsingsområde for mange i årene som kommer.

En prioritering i mange HR-avdelinger bør være å tilrettelegge for en god medarbeideropplevelse med tett oppfølging, selv om dere jobber hver for dere og flere kanskje er på oppdragsbaserte kontrakter. Her blir det sannsynlig viktig å tilpasse de interne prosessene etter måten du tror arbeidsplassen og arbeidsstokken vil se ut i årene som kommer.

Forfatter:
Vivienne Karlsen, tidligere Head of SD Worx Norway.

SD Worx er en av de ledende HR- og lønnsleverandørene i Norden i vårt marked. Sammen med kundene våre og med 50 års erfaring innen nordisk HR og lønn har vi laget systemer og tjenester med markedsledende funksjonalitet som ikke minst er enkle å bruke. Målet vårt er å bygge lønnsomme og langsiktige partnerskap med kundene våre. Derfor er det viktig for oss å sikre at kundeopplevelsen blir best mulig og at løsningene vi leverer er konkurransedyktige, moderne og fremtidsrettet.