1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HRM>

Gratis Guide: Har HR blitt offer for falsk digitalisering?

I denne ebook har vi samlet erfaringer, observasjoner og lærdom knyttet til digitaliseringsprosjekter innenfor HR. Over 100 HR-eksperter og beslutningstakere fra mer enn 80 ulike organisasjoner i Sverige, Finland og Norge har medvirket i boken.

Woman face down on a table

Hva er falsk digitalisering?

Vi kaller det for en falsk digitalisering når en arbeidsoppgave eller prosess ser ut til å fungere i et system, men det i realiteten finnes feil eller mangler i systemintegrasjonen, som må korrigeres eller kvalitetssikres manuelt. Hvis det kun er en del av prosessen som digitaliseres, oppnår du ingenting annet enn å flytte den manuelle delen til en annen fase i prosessen.

    Last ned guiden her