1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. Ansattengasjement>
Seagull on a pier in the mountains

10 tips som kan lindre en mental bakrus

Hvordan kan du bekjempe en mental bakrus på arbeidsplassen?

Etter koronakrisen har en eksepsjonell høst begynt på norske arbeidsplasser. Korona-isolasjonen brakte mange gode ting når det gjelder effektivisering og digitalisering på arbeidsplassen. Viruset tvang oss å raskt til å finne nye måter å jobbe på. På en annen side kan ansatte som har fått en helt ny arbeidssituasjon komme tilbake til jobben og oppleve hva vi kaller en «mental bakrus». Dette betyr nye utfordringer for ledelsen, og spesielt for den nærmeste lederen.

HR må legge til rette for “post korona”

Norske arbeidsplasser skal nå organiseres for å passe nye måter å jobbe på, og skape nye team som er tilrettelagt for «post corona». I tillegg er det behov for endring på fysiske arbeidsplasser når dine ansatte kommer tilbake til en ny arbeidssituasjon. Alt fra hygienepraksis, tidsbegrenset arbeid hjemmefra og nye regler for sosial distansering når anbefalinger fra folkehelseinstituttet plutselig raskt kan endres.

Du bør være forberedt på en «mental corona bakrus» knyttet til mental sykdom. Ansatte som har vært alvorlig syke eller hatt pårørende som har blitt hardt rammet, kan trenge spesiell støtte. Den psykologiske belastningen forårsaket i vår og sommer kan begynne å vises i løpet av høsten når dine ansatte kommer tilbake på jobb etter måneder med hjemmekontor og sosial distanse.

Konkrete tiltak er nødvendig

For å skape et så godt arbeidsmiljø som mulig i løpet av høsten, i den nye hverdagen, trenger forskjellige grupper ansatte varierende, men konkrete tiltak. Hvis det gjøres riktig, kan du sikre at personalet føler seg så bra som mulig. Den mentale bakrusen kan lindres til tross for fortsatt stress under den pågående pandemien. Uansett scenario må du lage arbeidsmetoder og rutiner som kan ta seg av selskapets kjernevirksomhet, til tross for kriser. Du må i større grad enn før kunne tilpasse deg plutselige endringer og komme ut sterkere på den andre siden.

10 tips til ledere som kan lindre en mental bakrus på jobb:

 

1.) Gruppediskusjoner

Gjennomfør gruppediskusjoner med teamet der du snakker om hvordan pandemien har påvirket arbeidssituasjonen og om det er tiltak som kan forbedre den nye situasjonen.

2.) 1:1 samtaler

Som ledere bør du ha faste og planlagte 1:1-samtaler med ansatte. Book inn tid, gjennomfør og følg opp. Finn ut hvordan den ansatte føler, hvordan det har gått å jobbe på distanse, hvordan «Work-Life-Balance situasjonen» har blitt påvirket? Hva har de lært og observert i forbindelse med sitt eget arbeid på hjemmekontor? Spør om belastningen har vært rimelig, gikk den generelt ned eller opp?

3.) Informasjon

Under samtalene er det godt å informere om selskapets synspunkter på nye måter å jobbe og organisere på, som for eksempel dersom hjemmekontor nå er tillatt i større grad enn før hvis det er interesse blant de ansatte eller at det for eksempel er anbefalt å ha felles avtalte kontordager for fysiske gruppemøter.

4.) Helsesituasjon – mental og fysisk

Det er også viktig å identifisere om både mental og fysisk helse er i balanse. Har ansattes helse blitt dårligere på grunn av isolasjonen? Det er viktig at alle tar vare på sin egen helse hvis det oppstår en ny bølge av pandemier i fremtiden. Hva kan vi lære av det som har skjedd i år? Hva kan vi gjøre annerledes neste gang?

5.) Arbeidstid og produktivitet

Dine ansattes arbeidstid under ukjente forhold bør også undersøkes. Det handler ikke om kontroll, men om å se etter hva som kan gjøres dersom arbeidstiden øker eller minsker, eller om arbeidstiden ikke er i samsvar med produktiviteten? Hvis det er usikkerhet, må du ta en dialog med den ansatte for å finne ut hva avviket kan skyldes, og hvordan du kan støtte hen.

6.) Resultater

Undersøk og følg opp arbeidsmiljøet i sin helhet, også resultater, nøkkeltall og mål.

7.) Proaktiv ledelse

Proaktivitet er det beste, både for den enkelte og for selskapet og i dette tilfellet mener vi bærekraftig og proaktiv ledelse. Faktorer som påvirker arbeidsevnen hos dine ansatte er mye enklere å håndtere dersom du kan identifisere tidlige signaler. Dine evner som leder til å oppdage tidlige tegn blir satt på prøve i en hverdag med sosial distanse og hjemmekontor, men tegnene er viktige å oppdage før det er for sent til å gjøre noe med de.

8.) Regelmessig oppfølging

Dialog og kvalifiserte prognoser er ikke bare kostnadseffektivt for bedriften som helhet, men også for å unngå sykefravær og andre relaterte kostnader knyttet til bedriftshelsen. I tillegg risikerer du at mange prosjekter mister fart eller ikke bli gjennomført dersom du slurver med oppfølging.

9.) Omstillingsevne

Det er også en god idé for ledere som er ansvarlige for ulike prosjekt å forberede seg på at situasjonen raskt kan endres igjen. Både med hjemmekontor og med økt sykefravær. I tillegg er det ikke sikkert at du som leder har oversikt over alle ansatte i et prosjekt, så det er spesielt viktig for en prosjektleder å ta hensyn til hvordan hver deltaker i prosjektgruppen føler, og hvordan det påvirker ytelsen.

10.) Bry deg!

Det «nye arbeidslivet» er nytt for oss alle. Derfor er det viktig å få støtte fra de du har rundt deg, som kolleger, din leder, HR eller en arbeidsmiljørepresentant. Og ikke minst – gi støtte tilbake.

Vi er i en ny normalsituasjon som påvirker hele organisasjonen på flere forskjellige måter. Som leder er det viktig å følge med på tegnene hos dine ansatte, skape rutiner og gjøre konkrete tiltak som bidrar til fornøyde og produktive ansatte med god mental helse.

 

Sjekk ut hvordan et HR-system kan hjelpe deg få på plass bra rutiner til oppfølging av dine ansatte. Book en gratis demo.