1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. HRM>
Et skilt hvor det står "change"

4 fremtidige endringer i fleksibelt arbeid

Akkurat nå er oppfatningen av "fleksibelt arbeid" i rask endring. AI har endret måten vi ser på produktivitet i ulike bransjer, mens fjernarbeid og fleksitid har ført til en revurdering av hva vi mener med "kontorkultur", "balanse mellom arbeid og fritid" og mye mer. Så hvordan kan vi forvente at fleksibelt arbeid vil fortsette å endre seg? Vi har spurt SD Worx' eksperter om de største endringene vi bør holde øye med.
 

1. Mer persontilpasset fleksibilitet

Ifølge Jan Laurijssen, HR-evangelist i SD Worx, er måten de ansatte oppfatter sine ansattgoder på i endring. "Det stemmer at folk foretrekker å ha en rekke fordeler å velge mellom", sier han. "Men denne endringen handler ikke bare om variasjon, men også om relevans og personlig tilpasning. De ansatte vil ha goder som gjenspeiler deres personlige verdier og livssituasjon - alt fra støtte til psykisk helse til fleksible permisjonsordninger som er skreddersydd for deres livssituasjon. Du støtter dem ikke bare på jobben, men også i privatlivet, og gir dem en langsiktig karrierevei i organisasjonen som gjør at de virkelig kan trives."

For arbeidsgivere betyr dette at de må vurdere nye strategier, for eksempel økonomisk støtte eller tilbud om "workation", men det er også viktig få tilbakemelding på om disse strategiene virkelig er relevante for de ansattes unike behov.
 

2. Fokus på rettferdighet

"Når man skreddersyr ytelser til individuelle behov, er utfordringen å sikre rettferdighet og inkludering, samtidig som man selvfølgelig sørger for at reglene overholdes", sier Lorenzo Andolfi, seniorforsker i SD Worx. Men hvordan sikrer man rettferdig behandling når alle har ulike behov? En mulig løsning kan være å tilby fordelspoeng som de ansatte kan bruke etter eget ønske.

Lorenzo Andolfi påpeker at det krever prøving og feiling for å få det til. "Det er viktig å kontinuerlig gjennomgå og fornye retningslinjene for fleksibelt arbeid og fordeler, samtidig som man samarbeider med de ansatte for å forstå deres behov og ønsker. Det er den eneste måten å sikre at dette ikke blir et grunnlag for ulikhet eller ekskludering, ettersom de ansattes behov er i stadig endring." 

   

  3. Økende behov for autonomi og tillit

  Fremtidsrettede arbeidsgivere og HR-ledere vet at et miljø preget av uro og mistillit fører til lavt engasjement og lav lojalitet. Men for nye ledere som står overfor avstanden som fjernarbeid og ulike arbeidstider skaper, kan det være fristende å kontrollere og overvåke, om enn digitalt.

  Ifølge Jan innser stadig flere ledere fordelene ved å la medarbeiderne styre timeplanene og arbeidsmengden sin selv. "Men denne tilliten handler om mer enn fleksibilitet - det handler om å gi de ansatte mulighet til å forme sitt eget arbeidsmiljø, noe som igjen fremmer innovasjon og trivsel."

   Jan Laurijssen
   Tillit handler om mer enn å skape fleksibilitet - det handler om å gi medarbeiderne mulighet til å forme arbeidsmiljøet sitt, noe som igjen fører til innovasjon og tilfredshet.
   Jan Laurijssen
   Jan Laurijssen, HR Evangelist, SD Worx

   4. Nye definisjoner av arbeidstid

   Et resultat av den økende persontilpasningen vi allerede ser, er at kulturelle normer som 9-5-arbeidsdagen blir mindre vanlige og mindre rigide. "Med et stadig mer fleksibelt arbeidsliv kan de ansatte bruke tiden sin mer fornuftig og bestemme hvilke oppgaver de vil prioritere i øyeblikket, og hvilke de vil gå tilbake til etter en pause", sier Lorenzo. "Derfor blir det stadig viktigere å fokusere på resultatet i stedet for på antall timer."

   Selv om teknologien har gjort det mulig å jobbe hvor som helst og når som helst, erkjenner begge ekspertene at den bidrar til utbrenthet. "Fleksibilitet uten grenser fører til kaos", sier Lorenzo. "I fremtidens arbeidsliv vil alle ledere være opplært til å gjenkjenne tegn på utbrenthet, og det bør forventes at de går foran med et godt eksempel ved å kommunisere tydelig og overholde sin egen arbeidstid."

    Lorenzo Andolfi
    Med et stadig mer fleksibelt arbeidsliv kan de ansatte bruke tiden sin mer fornuftig og selv bestemme hvilke oppgaver de vil prioritere i øyeblikket og hvilke de vil gå tilbake til etter en pause.
    Lorenzo Andolfi
    Lorenzo Andolfi, HR Research & Intelligence, SD Worx