1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Digitalisering>
HR leser om det nye direktivet CSRD

Slik kan HR møte EUs nye direktiv CSRD

HR har fått et nytt ansvarsområde som de ikke har jobbet så mye med tidligere. Fra og med i år må HR hente fram nøkkeldata til virksomhetens bærekraftsrapportering og analysere den. Det stiller krav til tusenvis av bedrifter og innebærer at nye samarbeid må utvikles internt. Hvordan kan du som jobber innen HR møte EUs nye direktiv, CSRD, på best mulig måte?

Det er mange som lurer på hva CSRD er og hvordan det påvirker deres virksomhet. Her går vi gjennom vanlige spørsmål og gir deg 5 tips til hvordan du kan jobbe for å nå EUs nye krav om bærekraftsrapportering.

Hva er CSRD?

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive og er et nytt EU-direktiv som ble innført i 2023. Direktivet inneholder en obligatorisk standard for hvordan en virksomhets bærekraftsrapportering skal se ut, også kalt European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Hva er forskjellen på tidligere års bærekraftsrapporter og dagens? 

Den nye standarden er at alle virksomheter med flere enn 500 ansatte som rapporterer i henhold til NFRD (Non-Financial Reporting Directive), må måle de samme nøkkeltallene og presentere et konsistent og sammenlignbart resultat. Neste år vil alle store og mellomstore bedrifter bli inkludert.

Gjennom det nye direktivet får vi en standardisering og dermed også sammenlignbare resultater. Dette vil gi en oversikt over hvordan landene jobber med bærekraftsspørsmål som likestilling og sosial bærekraft. 

  Webinar: Hvordan kan HR oppfylle EUs nya krav om bærekraftsrapportering?

   Lær mer om EUs krav om bærekraftsrapportering

   Hvordan påvirker CSRD deg som jobber innen HR?

   I dag må en bærekraftsrapport inneholde data som HR er ansvarlig for. Det handler for eksempel om medarbeidernes velvære, mangfold, likestilling, sosial bærekraft og lønnsstrukturer. I og med at disse nøkkeltallene er HR sine ansvarsområder, er det også HR sitt ansvar å samle inn riktig data for akkurat disse KPIene.

   Hvilken verdi gir CSRD til HR og organisasjonen?

   Det finnes flere fordeler med den nye standarden for bærekraftsrapportering. Kravet innebærer at HR må fremstille data som er verdifull for hele organisasjonen. I lengden bidrar det til at jobben som HR gjør blir mer synlig for ledelsen. Data er viktig statistikk som mange virksomheter kan benytte seg av for å nå sine mål og forbedre arbeidsplassen. Det kan med andre ord skape interesse og forståelse for hvor viktig HR-data faktisk er. 

    5 tips — Slik kan HR begynne å jobbe med CSRD

     

    1. Begynn å samarbeide

    For å kunne presentere og samle inn pålitelige data, må HR begynne å samarbeide med andre avdelinger som er berørte av bærekraftsrapportering, som IT og økonomi. Det innebærer at nye rutiner og prosesser må lages. Dette samarbeidet vil danne grunnlaget for å lykkes med en tydelig bærekraftsrapportering.

    2. Skap tydlige rutiner

    For å få et sterkt samarbeid mellom de som berøres av bærekraftsrapporten er det viktig å få på plass tydelige rutiner og ansvarsområder.

    3. Mål riktige KPI`er

    Ta utgangspunkt i de KPIene som EU-direktivet presenterer for den nye bærekraftsrapporten. HR har flere ansvarsområder her, for eksempel likestilling, sosial bærekraft og mangfold.

    4. Få effektiv systemstøtte

    Har du den nødvendige systemstøtten for å samle inn data og analysere resultatene? Unngå Excel-filer og blandede dokumenter. For å få struktur og samle kvalitetssikrede data trenger du riktig teknologi.

    5. Begynn arbeidet nå

    Begynn å samle inn data nå, så har du det du trenger når rapporten presenteres senere i 2024.

     Webinar: Hvordan kan HR oppfylle EUs nye krav om bærekraftsrapportering?

     Vil du komme i gang med CSRD? Meld deg på webinaret der HR Tech-ekspert, Charlotte Birgander, gir deg litt hjelp på veien. Hun forteller om hvilke KPIer du bør måle, hvilke feil du bør unngå og hvilke verktøy HR trenger.

     Fyll ut skjemaet for å melde deg på!