1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Digitalisering>
Bildet illustrerer digital HR

Digitaliser HR og forbered deg for EUs nye direktiv

Studier viser at Norge ligger langt etter med digitalisering av HR. Samtidig har EU et nytt direktiv, CSRD, som innebærer at HR må rapportere viktig data til bærekraftsrapporten i virksomheten. Hva kreves av HR og av systemstøtten for å nå målet?

Ifølge en studie fra 2023, er det nesten 50% av alle bedrifter i Norge som ikke har begynt å integrere digitale HR-tjenester i virksomheten sin. I undersøkelsen, der 5000 HR-ledere fra 16 forskjellige land deltok, viser det seg at Norge ligger langt etter med digitalisering av HR, sammenlignet med andre bedrifter i Europa. Så hvordan skal virksomheter i Norge jobbe for å nå EUs nye direktiv, CSRD?

Det nye direktivet innebærer at det nå finnes en ny standard, ESRS, for bærekraftsrapportering. ESRS står for European Sustainability Reporting Standards. Den nye standarden krever at emner som likestilling, læring og mangfold nå inkluderes i bærekraftsrapporten. Det er med andre ord på tide for HR å begynne å måle nøkkeltall og ta del i arbeidet med bærekraftsrapporteringen fremover.

  Webinar: Hvordan kan HR møte EUs nye krav til bærekraftsrapportering?

   Få vite mer om EUs krav til bærekraftsrapportering

    

   Riktig systemstøtte sikrer riktig data

   I forbindelse med de nye kravene fra EU, må nå store bedrifter med over 500 ansatte som tidligere har vært berørt av NFRD (Non-Financial Reporting Directive), samle inn riktig data til bærekraftsrapporten, for så å presentere data for år 2025. I de kommende årene vil stadig flere virksomheter bli påvirket av kravet. 

   For å samle inn, analysere og presentere pålitelige data til rapporten, kreves et godt samarbeid internt mellom berørte avdelinger som økonomi, IT og HR. Riktig systemstøtte trengs riktignok også. Systemer som muliggjør at data kan samles inn fra ulike deler, som lønnssystem, tidsrapportering, HR og læringssystem, sikrer god datakvalitet og en effektiv innsamlingsprosess. Charlotte Birgander, HR tech-ekspert som jobber for HerbertNathan & Co, forteller:

   “Vi som jobber innen HR må ta store steg og begynne å jobbe med en mer datadrevet arbeidsmåte. For å kunne jobbe på en moderne måte og utvikle våre tjenester til virksomheten, må vi transformere oss. Fra å i dag ha en tyngde på operativt arbeid til å jobbe mer strategisk og virksomhetsnært. For å lykkes må vi øke vår HR-tech  og analysekompetanse. Det er en stor endringsreise.”

   Start din digitaliseringsprosess

   Kravene fra CSRD vil få flere norske bedrifter til å digitalisere HR på sikt. En digital HR-tjeneste gagner dessuten interne prosesser, gjør arbeidet mer effektivt og gir et godt bilde av bedriften når nye ansatte skal komme inn i sitt arbeid.

   Avhengig av hvor du er i din digitaliseringsprosess og hvilke behov dere har, så finnes det ulike måter å jobbe med å digitalisere din HR-tjeneste. Her finner du en guide som viser 4 tilnærminger til en digital arbeidsplass.

   Digitale HR-løsninger for alle

   Hensikten med EU-direktivet CSRD er å få en oversikt og en innsikt i hvordan bedrifter jobber med visse nøkkelspørsmål som berører bærekraft. Charlotte mener at CSRD ikke skal ses som et tvang, men en mulighet for HR å utvikle seg.

   “Når vi begynner å måle data vil HR få annet gehør fra styre og ledelse. HRs data kan bli likestilt med finansielle data og vi kan analysere og diskutere hvorfor tallene ser ut som de gjør og hvordan virksomheten kan forbedres.”
    

    Hva er CSRD?

    CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er et EU-direktiv som ble innført i 2023. Direktivet innebærer at det finnes en obligatorisk standard for hvordan bedrifters bærekraftsrapportering skal se ut, også kalt European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Formålet er å øke tilgangen til informasjon om hvordan bedrifter påvirker mennesker og miljø og hvordan bedrifter påvirkes av bærekraftsspørsmål.

     Webinar: Hvordan kan HR møte EUs nye krav til bærekraftsrapportering?

     Ønsker du å starte et vellykket arbeid med CSRD? Se vårt innspilte webinar der HR Tech-eksperten Charlotte Birgander gir deg veiledningen du trenger. Hun forteller hvilke KPI-er du bør måle, hvilke feil du kan unngå og hvilke verktøy HR trenger.