1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Digitalisering>
Audhild Wahl

Lønn er en strategisk tjeneste for byråene

Gir større konkurransekraft i byrået 

Oppskriften er ikke komplisert: Det handler om å frigjøre tid der en kan. 

Pandemien har skutt fart i den digitale endringen. Nye forventninger er skapt. Innen HR er det en vedvarende trend i mellomstore til store virksomheter at støttefunksjoner som lønn samles i et felles driftssenter, eller settes ut til regnskapsbyråer.  

– Fagfeltet er såpass komplisert at mellomstore og mindre bedrifter sliter med å holde tritt med et regelverk som stadig endrer seg. Endringene gjør at ledere stiller seg spørsmål om lønnsfunksjonen i dag drives effektivt og med høyest mulig kvalitet, sier Audhild Hval i SD Worx (tidligere Aditro), der hun har kommersielt ansvar for selskapet sine byråpartnere.   

Smart teknologi kan derfor hjelpe kunden med svarene på om: 

 • Bedriften er i samsvar med alle lover og regler  
 • Bedriftens lønnsnivå er på nivå med resten av bransjen?  
 • Ledere har god nok tilgang på innsikt fra analyser på kostnader knyttet til lønn, godtgjørelser, og er overtiden i samsvar med arbeidsmiljøloven?  

– Siden behovene for kontroll øker i omfang, stilles nye krav til de som jobber med lønn, sier Hval.   

Her kan du laste ned en guide til smart endring av lønn i byrået 

Fra prosessering til rådgivning 

Det å gå fra en transaksjonsbasert oppgave til strategisk rådgivning er ingen lett oppgave.  

– Oppsiden er at endringen gir store karrieremessige gevinster for den enkelte lønnsspesialist, og den skaper stordriftsfordeler for byrået, sier Hval.  

Ved å kombinere ny teknologi med praktisk fagkompetanse skapes brukervennlige og effektive løsninger som frigjør tid til å jobbe med de tingene som virkelig gjør en forskjell. Det gir store muligheter for byråene som ønsker å beholde sine dyktigste ansatte, og de fremstår best i kampen om de mest talentfulle hodene.  

– Ny teknologi gjør at lønnsfaget i større grad blir anerkjent for sin strategiske rolle, og det vil gjøre det enklere å rekruttere nye talenter inn i faget, sier Hval.   

Gir ledere helt nye beslutningsgrunnlag 

De flinkeste fagfolkene er allerede i gang med å flytte seg over i en strategisk rådgiverrolle. Ledere vil forvente stordriftsfordeler fra HR, og tilgang til avanserte analyser og innsikt i sanntid.  

– Ved å være fremadrettede vil lønnseksperten kunne gripe muligheten til å hjelpe de som tar beslutninger med fakta som avdekker trender, gir viktig innsikt før strategiske investeringer, synliggjør konsekvenser av valg, muliggjør prediktive analyser, og ikke minst kommer med forslagene som gagner både bedriften og den enkelte ansatte, sier Hval.  

Les også: De 4 stadiene av modenhet innen HR-analyse

Moderne digitale løsninger, gode prosesser og fremadrettede ansatte er oppskriften på hvordan lønnskjøringen går fra å være manuelle transaksjoner, til en automatisert prosess der lønnsekspertene får en controller-funksjon som følger opp avvik fremfor å manuelt prosessere tusenvis av lønnsslipper. Samtidig fjernes feilkilder, og samhandlingen opp mot offentlige systemer skjer automagisk.  

Hval mener derfor at ledere i byråene må sikre at: 

 • De ansatte øker sin appetitt for – og kunnskap om – ny teknologi gjennom kunnskap og opplæring
 • Det investeres tid og ressurser i å skape smartere og bedre prosesser.  
 • Det kjøpes inn den riktige teknologien som automatiserer tidkrevende, manuelle oppgaver. 

Dette er utdrag fra en artikkel til smart endring for lønnseksperter. Les resten i vår guide her.

  Gratis guide - Smart digital endring i regnskapsbyrået

  Les vår inspirasjonsguide som går i dybden på smart digital endring i regnskapsbyrået.

   Last ned guiden her