1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Digitalisering>
Et bilde som er generert av Ai

Hvordan kan generativ AI påvirke medarbeiderreisen

Avhengig av hvem du spør, er generativ AI redningen, apokalypsen, en bransjeforandring eller en kjepphest. Én ting er sikkert: Siden lanseringen av ChatGPT i november 2022 har begrepet vært en stor snakkis. Hva betyr dette for HR? Her er fem nye bruksområder som viser hva generativ AI kan - og ikke kan gjøre for HR og de ansatte.

  Hva er generativ AI?

  Generativ AI er en undergruppe av kunstig intelligens (AI) som skaper nytt innhold, for eksempel tekst, lyd, video og bilder. Tradisjonell AI bruker også maskinlæring til å analysere og tolke data, men skaper ikke nytt innhold.

   Generativ AI: Fra essay til HR-optimalisering

   Det er nesten umulig å scrolle på LinkedIn eller Facebook uten å se en post om hva generativ AI kan gjøre. Enten det er å skrive et essay om den franske revolusjonen, gi nyttige råd om parforhold, lage et vitenskapsbasert treningsprogram og så videre. Med den rette oppfordringen er nesten alt mulig!

   Med et så bredt spekter av ferdigheter ekspanderer bruksområdene for generativ AI i stadig flere retninger. HR er intet unntak. I takt med at 6 av 10 europeiske selskaper investerer i digitalisering av HR-avdelingen, ser stadig flere på hvordan generativ AI kan forbedre den digitale medarbeideropplevelsen og samtidig lette arbeidsmengden for HR.

    1. AI-basert rekruttering

    Med offentlig tilgjengelig informasjon om folks jobbhistorikk, ferdigheter, kompetanse, studier og prestasjoner spredt over hele nettet, har visse AI-verktøy rikelig med "mat" til å finne de beste kandidatene. De kobler sammen punktene og gir mening. Du kan også bruke ny AI-basert HR-teknologi til å lage stillingsannonser som treffer blink. Ved å analysere de ansattes biografier, arbeidshistorikk, verktøy på arbeidsplassen og annet relatert materiale får du mer engasjerende og overbevisende stillingsannonser som gjenspeiler både stillingens profil og bedriftens DNA. 

    2. Automatisert utvelgelse

    En av de mer tidkrevende oppgavene for rekrutterere er å forhåndssortere kandidater og planlegge intervjuer. Disse oppgavene kan allerede utføres ved hjelp av eksisterende AI-verktøy eller planleggingsprogramvare, men fra nå av kan du legge til andre elementer også. Generative AI-verktøy kan for eksempel skrive treffsikre spørsmål til forhåndsscreeningen. I nær fremtid vil de også kunne gjennomføre live-intervjuer eller tester og vurdere svarene. Dette gjør utvelgelsesprosessen raskere og du får mer tid til å gi de beste kandidatene personlig oppmerksomhet.

    3. Effektiv onboarding

    Når du har ansatt en ny medarbeider kan du bruke verktøy som ChatGPT til å proaktivt gi nye kolleger oppdatert informasjon og ressurser som de må kjenne til. Generativ AI er i stand til å analysere og sammenfatte månedsvis med arbeid i løpet av sekunder, og oversetter det til alt fra 10 viktige tips for den enkeltes rolle og erfaringsnivå til omfattende, men likevel personlige introduksjonsguider. Resultatet er en onboarding som er basert på faktisk arbeid i stedet for gjetning. I tillegg kan AI-drevne chatboter svare på spørsmål og gi støtte til nyansatte etter hvert som de finner seg til rette i organisasjonen.

    4. Persontilpasset læring og utvikling

    Generativ AI kan utforme skreddersydde læringsløp for de ansatte basert på deres roller, ferdigheter, ambisjoner, hobbyer, læringspreferanser osv. Kombinert med rolle- og ferdighetsdata kan du på en intelligent måte matche interne kandidater med muligheter de kanskje ikke selv har identifisert. I bunn og grunn kan et generativt AI-verktøy si: Her er du nå, basert på styrkene dine kan du nå dette og slik kommer du deg dit. Det sier seg selv at denne typen persontilpassing på den digitale arbeidsplassen fører til økt medarbeiderengasjement og produktivitet.

    5. Meningsfulle medarbeidersamtaler

    Generative AI-verktøy som ChatGPT og Bard, som har tilgang til et helt års arbeid, møter og andre resultater, kan være en stor ressurs i HR-teknologien. De kan enkelt identifisere temaer og mønstre som går igjen, analysere medarbeidernes følelser for å forutsi mulig turnover, justere forventningene til visse roller, hjelpe deg med å sette nye prestasjonsmål og mye mer. På denne måten får lederne mer meningsfulle samtaler under medarbeidersamtalene, noe som i siste instans gir medarbeiderne større innflytelse. Medarbeiderne, på sin side, kan bruke generativ AI til å skrive omfattende vurderinger basert på en rekke nøkkelpunkter.

     Potensielle problemer ved bruk av generativ AI i HR

     Til tross for potensialet er ikke generativ AI noen "mirakelkur" for HR. Det er flere fallgruver å ta hensyn til:

     • Den kan bare analysere eksisterende datasett, noe som kan forsterke skjevheter og feil i dataene.
     • Den er (ennå) ikke i stand til å forstå og tolke menneskelig språk fullt ut.
     • Den utgjør en betydelig trussel i datasikkerheten, siden HR-data ofte er sensitive og konfidensielle.
     • Det mangler kreativiteten, oppfinnsomheten og empatien til mennesker som kan løse utfordringer på unike måter. 

     Nye verktøy trenger med andre ord fortsatt riktig oppfølging. Husk at teknologi, AI-basert eller ikke, først og fremst er et verktøy som gjør det mulig for HR å sette et større preg på medarbeidernes reise. Selv om teknologien helt klart kan ta over noen HR-oppgaver, vil de aldri ta over HR-jobbene.

     Tips! Du vil kanskje også lese: AI og HR: Å navigere i overgangen

      AI-revolusjonen er et faktum

      Mange teknologieksperter har fremsatt hypoteser om hvordan generativ AI vil påvirke HR. For å være ærlig er det fortsatt svært usikkert, men det ser ut til at den kan revolusjonere medarbeidernes reise til det bedre når den brukes riktig. Generativ AI kan allerede utføre fantastiske oppgaver. Vårt råd er: Ha et åpent sinn og ta i bruk generativ AI i digitaliseringen av HR når det gir en klar merverdi.

       Se innspilt webinar

       AI er på vei inn i arbeidslivet for alvor, men mange mangler en grundig forståelse for hvordan AI påvirker HRM (Human Resource Management). I dette webinaret prøver vi å avklare de ulike hypotesene og antakelsene som finnes om AI og HR. Fyll inn skjemaet for å se webinaret.