1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. Talent Management og Rekruttering >
Kvinner high five

5 tips for å bygge en kompetansebasert arbeidsplass

Tradisjonelt har arbeid vært ensbetydende med å utføre de oppgavene som står i stillingsbeskrivelsen. Stadig flere bedrifter innser nå begrensningene ved faste roller og går i stedet over til en kompetansebasert arbeidsplass. Hvis det høres ut som en stor overgang, så frykt ikke.

Her er fem tips for å komme i gang.

1. En ny måte å tenke på

Det er vanskelig å forestille seg et liv uten jobber slik vi kjenner dem, men det er lett å se hvilke utfordringer tradisjonelle stillingsstrukturer fører til. Team ender opp med å jobbe i siloer med dårlig kommunikasjon. Ansatte blir underutnyttet fordi stillingsbeskrivelsen deres ikke dekker alt de er gode til. Den eneste måten å løse disse utfordringene på er å tenke nytt når man strukturerer arbeidet og ansetter. I stedet for å holde deg til ett teams krav, bør du prøve å finne kompetanse og evner som mangler i hele selskapet.

Les også: Hvordan få medarbeidere til å ta et steg videre i karrieren?

2. Et rammeverk for kompetansekartlegging

Det er selvsagt bare mulig å ansette etter kompetanse når du vet hvor kunnskapshullene er. Det er her kompetansekartlegging kommer inn i bildet. Den rette HR-partneren kan hjelpe deg med å utvikle et rammeverk for organisering av de ansattes kompetanse som er tilpasset dine prioriteringer og ditt budsjett. Det finnes mange måter å samle inn dataene du trenger, fra egenvurderinger til lederevalueringer og til og med evnetester. Kompetansekartleggingen er et uvurderlig verktøy for å ta strategiske beslutninger om talent management, opplæring og ansettelsespraksis.

3. Læring utenfor boksen

Nye ferdigheter kommer ikke bare fra nyansatte. Det er viktig å gi de ansatte muligheter til å lære nye ting, også ferdigheter som kanskje ikke umiddelbart er relevante for rollen deres. Myke og overførbare ferdigheter styrker medarbeiderne og gir dem en bedre opplevelse på jobben, samtidig som de får større fleksibilitet i karrieren. Det er også viktig å oppmuntre ansatte til å utvikle nye ferdigheter, så lenge de får mulighet til å bruke dem. 

4. En intern markedsplass for talenter

En kompetansebasert arbeidsplass kan ikke fungere uten fleksibilitet, og det inkluderer muligheten til å utvikle interne talenter i stedet for å ansette nye. Prioriter intern mobilitet ved å opprette en intern markedsplass for talenter og kunngjør alle nye roller internt. Da vet de ansatte allerede før de velger å tilegne seg nye ferdigheter hvordan de kan brukes i organisasjonen. Det å se på hvilke roller som tilbys, kan også inspirere folk til å vurdere nye retninger som kan passe dem bedre på grunn av kompetansekrav, arbeidstid eller arbeidssted.

5. Smidige roller og ansvarsområder

Å bytte rolle er ett alternativ, men mange ansatte ønsker mer variasjon i arbeidet uten å måtte signere en ny kontrakt. Du kan øke medarbeidernes engasjement og motivasjon ved å gjøre det mulig å regulere arbeidsoppgavene på en fleksibel måte, avhengig av medarbeidernes ambisjoner, behov eller begrensninger. Det betyr også at det er mye mindre sannsynlig at det oppstår kompetansemangel når en medarbeider blir syk eller slutter. Samtidig får du bedre muligheter til å beholde talenter fordi de vet at de kan diskutere jobbalternativene sine med deg før de eventuelt søker seg videre til andre arbeidsgivere. 

Les også: 4 grunner til å revurdere din talentstrategi

    Transformer din talentstrategi

    Gratis guide: Få 5 strategier som kan ta din Talent management til neste nivå.

    Fyll inn skjema og få tilgang til guiden