1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Norge ligger bak med digitalisering av arbeidsplassen

6 av 10 internasjonale selskaper med kontorer i Norge er dedikerte til digitalisering av arbeidsplassen. Blant norske selskaper er tallet 4 av 10. Dette reflekteres også i de ansattes digitale evner.
International People Solutions

Nordmenn ansatt i internasjonale selskaper er mer digitaliserte 

6 av 10 internasjonale selskaper med kontorer i Norge er dedikerte til digitalisering av arbeidsplassen. Blant norske selskaper er tallet 4 av 10. Dette reflekteres også i de ansattes digitale evner. 

Generelt viser undersøkelsen at internasjonale selskaper plassert i Norge, og deres ansatte, ligger langt foran norske bedrifter når det kommer til digitalisering. Mens kun 5 prosent av de internasjonale selskapene sier at de ikke satser på digitalisering overhodet, er dette tallet nesten 20 prosent blant de norske. 

Det kommer frem i en studie som nylig ble utført av den europeiske HR-tjenesteleverandøren SD Worx, som omfatter 4 833 arbeidsgivere og 16 011 ansatte i 16 europeiske land, deriblant Norge.

Norske bedrifter satser minst i Europa 

Over 60 prosent av de norske respondentene som jobber i internasjonale bedrifter sier at de opplever et tydelig engasjement for digitalisering i sine organisasjoner. Av 16 landene som ble spurt, ligger Norge lengst bak på 44 prosent – 11 prosent bak snittet i Europa. 

– Mye tyder på at det er store variasjoner mellom Norge og andre land. Her ligger internasjonale selskaper i Norge langt fremme på flere parametere. Det gjenspeiles også i at «Digitalisering av arbeidsplassen» er førsteprioritet blant disse, men «opplæring av ansatte i digitale ferdigheter» er viktigst blant lokale bedrifter, sier Rune Alvestad i SD Worx. 

HR-tjenester stikker seg ut 

Halvparten av alle norske selskaper ligger også bakpå med integreringen av digitale HR-tjenester, og kun 28 prosent har høy eller full integrering av HR-applikasjonene sine. Det gjenstår altså mye arbeid for å forbedre integrasjonen mellom de ulike systemene. Samtidig svarer internasjonale selskaper at 52 prosent av deres HR-applikasjoner er høyt integrert eller fullstendig integrert. 

– Å holde seg oppdatert med de nyeste teknologiene er viktig, men undersøkelsen viser også at alle verktøy må integreres for å forbedre brukervennligheten og effektiviteten. Dette gjelder ikke minst innen HR, og her er det mye å lære av de internasjonale selskapene. Digitale tjenester må i digitaliseringsprosessen integreres enda bedre dersom virksomhetene skal få fullt utbytte av dem, sier Rune Alvestad i SD Worx. 

Dette kan også forklare hvorfor 40 prosent av de ansatte i de undersøkte bedriftene synes det er vanskelig å holde styr på alle tilgjengelige verktøy innad i organisasjonen. 

Internasjonale selskaper investerer mer i systemer 

Mens både internasjonale og norske selskaper er enige om viktigheten av å integrere systemer for bedre rapportering, analyser og lignende, er det fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å implementere de riktige verktøyene for dette formålet. 

Som et eksempel har 32 prosent av de norske selskapene i undersøkelsen investert i systemer som muliggjør smidig rapportering av lønnsdata. Dette tallet ligger på 59 prosent blant internasjonale selskaper. 

    Hvor digitalisert er din bedrift innen HR?

    Ta quiz'en vår for å finne ut hvilken profil du matcher med innen HR-digitalisering. 

      Ta quiz