1. Home>
 2. Våre løsninger>
 3. Talent Management – Videreutvikle dine ansatte>

Effektive ansettelsesprosesser med Digital Onboarding

Å rekruttere og få nyansatte inn i systemene gjøres fortsatt manuelt i en del selskaper. Det medfører unødvendig risiko. For bedrifter som vil effektivisere prosessene sine og ta steget inn i fremtiden, tilbyr vi digitale onboardingprosesser. Automatisk og digital onboarding reduserer tiden til administrasjon og eliminerer menneskelige feil. 

Book demo
Kvinnor laptop

Effektive onboardingprosesser

Mysdworx appE-signering

Send kontrakter og avtaler til både ledere og kandidater for underskrift på noen sekunder.

Dokument ikonFerdige maler

Spar tid og ressurser med ferdige maler som allerede er strukturert i tråd med lover og forskrifter.

Organisation agileEffektiv administrasjon

Raske prosesser for både ansatte og ledere minsker risikoen for at dere mister kandidater underveis.

check ikonOversikt gjennom hele prosessen

Unngå at viktige prosesser glipper med full oversikt og nyttige sjekklister fra systemet.

Kvinna ipad

Gjør prosessen ved nyansettelser enkelt og integrert med HR-systemet

Håndter onboarding av nye medarbeidere raskt og smidig ved å legge informasjon direkte inn i HR-systemet.

 • Ferdige maler og prosesser reduserer det administrative arbeidet.
 • Oppdatering av ansattregisteret, ansettelsesavtaler og arbeidsflyt foregår automatisk.
 • Ferdig definerte prosesser:
  En prosess beskriver arbeidsflyten når lederen legger informasjonen inn i systemet. En annen beskriver arbeidsflyten når HR legger inn informasjonen. Dette reduserer gapet mellom HR-ansvarliges og lederes jobb, og lar dem i stedet jobbe i en effektiv symbiose. 

  Demo av digitale onboardingprosesser

  Vil du ha en gjennomgang av funksjonene?

  Se demo av modulen Onboarding i SD Worx HR her.

   Merverdien av digitale onboardingprosesser er enorm. Med smarte maler, automatiske funksjoner og e-signering reduseres arbeidsbelastningen for alle parter. Ting som tidligere tok én uke, går nå unna på fem minutter.

   La oss snakke HR-system

   Få en gjennomgang av mulighetene innen HR- eller timesystem. Book en 30 minutters uforpliktende online demo og finn ut om en av våre løsninger er en match for ditt selskap. 

   Book tid i kalenderen
   Bilde av Christine Engebretsen

   Talent management og Rekrutteringssystem

   Læringsplattform for kunder og medarbeidere

   → Learnifier (LMS)

   Videreutvikle kompetansen

   → Kompetanseutvikling

   Medarbeidersamtale og mål

   → Mål og samtale

   Attrahere og rekruttere riktig kompetanse

   → Rekrutteringssystem