1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Workforce Management>
business-meeting-woman-and-writing

6 viktige ting som vil endre oppfatningen din av Time Management

1.) Work-life balance og Time Management - en viktig kilde til engasjement og selvrealisering

 Visste du at en god balanse mellom jobb og fritid er en prioritet for 59 % av medarbeiderne etter koronapandemien?

Dette er konklusjonen fra en nylig studie utført av JJL, et selskap som tilbyr kvalifisert konsulentarbeid, strategi og rådgivende tjenester innen eiendom. 

«The Perfect Match», HR-studien fra SD Worx, fant også at mer enn 30 % av europeiske medarbeidere mener «en god balanse mellom jobb og fritid» er en konkret motivasjonskilde når de velger jobb. 

Men hvorfor er denne balansen mellom jobb og fritid så viktig både for virksomheter og medarbeidere i dag?  

Etter påtvunget fjernarbeid i lange perioder, har mange ansatte funnet ut at det er mulig å oppnå en bedre balanse mellom jobb og fritid. Og mange har også benyttet anledningen til å bruke mer tid på familien, kanskje mer enn før. 

2.) Time Management som verktøy til god balanse

Å gå tilbake til «gammel» organisasjonspraksis virker nå vanskeligere til tross for at mange har returnert til kontoret. Enkelte ansatte har uttrykt misnøye med en retur til normalen, men dette bør ikke anses som et problem. Denne situasjonen en tankevekker for mange ansatte, der blant annet utfordringene med Time Management blir satt i fokus. 

Bedrifter som ikke anerkjenner viktigheten av Time Management og balansen mellom jobb og fritid som viktige temaer, gjør sannsynligvis en stor feil. Her er et konkret bevis: ifølge Randstad Workmonitor-studien sier hele 56 % av medarbeiderne i de 34 landene som deltok i undersøkelsen at de er «bekymret for økt ubalanse mellom jobb og fritid». Nå er tiden inne for å gjøre noe med det. 

Les mer her: Timeregistrering som et verktøy for å oppnå en sunn balanse mellom arbeid og privatliv

3.) Time Management er direkte knyttet til velferd og trivsel på arbeidsplassen 

Hvorfor er det så viktig med Time Management i virksomheten? Ganske enkelt fordi det: 

 • Tar hensyn til de ansattes behov og forventninger, og dermed øker motivasjonen og engasjementet til å utføre de tildelte arbeidsoppgavene.
 • Støtter teamets velferd og trivsel på arbeidsplassen fullt ut. 
 • Reduserer psykososiale risikoer (kjedsomhet, utbrenthet osv.).
 • Lar bedriften skape et arbeidsmiljø som en kilde til selvrealisering og produktivitet. 

Les også: 5 gode HR-praksiser for virksomheter i den "nye normalen"

4.) Skaper balanse mellom teamets forventninger og bedriftens behov 

Dette er, som du sikkert allerede har forstått, direkte knyttet til bedriftens suksess og noe som absolutt bør undersøkes nærmere. Hvorfor ikke lytte til de ansatte sitt ønske om organisatoriske endringer og nye måter å jobbe på? 

Og på denne måten implementere endringer i virksomheten på linje med teamets nye forventninger? Slike tiltak krever først og fremst en dialog der du identifiserer og forstår behovene og finner balansen mellom bedriftens behov og teamenes ønsker. 

5.) En viktig kilde til engasjement

Hvorfor utarbeide et initiativ som Time Management? 

Svaret er enkelt: det er direkte knyttet til teamenes velferd. Vi snakker her om en viktig kilde til engasjement. Medarbeiderundersøkelser utført av Great Place To Work viser at fornøyde medarbeidere er mer tilbøyelige til å investere tid og krefter i å drive organisasjonen fremover, spesielt i utfordrende tider. Og dette kan være en tankevekker når du ser på viktigheten av balansen mellom jobb og fritid blant mange ansatte de siste årene. 

6.) Gjør en forskjell for arbeidsmiljøet 

Talenter har aldri vært så opptatt av arbeidsmiljøet som i dag. Derfor er det viktig å kunne tilby medarbeideropplevelser som er tilpasset personlig utvikling hvis vi ønsker å tiltrekke oss og beholde talenter. Implementering av Time Management i bedriften er en særdeles viktig beslutning. Det kan bidra til at bedriften skiller seg ut fra konkurrentene og enklere tiltrekker seg nye talenter, kunder og partnere.  

Velferd, engasjement, prestasjoner, rekruttering, balanse mellom jobb og fritid er svært viktige temaer i dagens arbeidsmarked. Nå er det på høy tid å prioritere dette.

Les også: Hvordan du kan beholde interne talenter

  Vil du vite mer om våre Time- og Workforce management løsninger?

  Ta gjerne kontakt med oss! 

   Kontakt oss