1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. Workforce Management>
Teamwork

5 gode HR-praksiser for virksomheter i den "nye normalen"

1.) Skap en "ny" arbeidsplass 

Sosiale relasjoner, samhold, trivsel på arbeidsplassen, psykisk helse: det finnes mange ting som bidrar positivt til en god arbeidsdag på kontoret. Men koronapandemien med mange lange perioder isolert på hjemmekontor har satt sine spor. 

Derfor er det nødvendig med justeringer som fremmer smidighet, utveksling, samarbeid og velferd. Hele 48 % av medarbeiderne oppgir etter pandemien at de ønsker tilgang til områder på arbeidsplassen der de kan slappe av. 

2.) Økt fokus på balanse mellom jobb og fritid 

Den massive bruken av hybridarbeid de siste årene har skapt et ønske om, og større behov for mer balansert Time Management. Hybridarbeid er en kilde til autonomi, tillit, engasjement, prestasjoner og velferd, og anses som en viktig problemstilling for virksomheter etter koronapandemien. 

71 % av medarbeiderne anser nå en god balanse mellom jobb og fritid som deres viktigste forventning til bedriften de jobber i. 

Les også: 6 viktige ting som vil endre oppfatningen din av Time Management

3.) Bruk teknologier på en smartere måte 

De siste årene har vist hvordan onlinemøter eller andre nettaktiviteter kan være positivt for bedriften og teamsamholdet, men det kan også føre til utmattelse hos visse medarbeidere. 

Ulike studier fant at de ansatte nå ønsker å prioritere – der det er mulig – fysisk samhandling for å oppnå bedre sosiale relasjoner. 69 % av medarbeiderne sier de ikke har vært i stand til å opprettholde ønsket samhandling med kolleger gjennom fjernarbeid.

4.) Kontinuerlig forbedring av medarbeideropplevelsen 

Både ansatte og rekrutterere krever stadig mer av virksomhetene. I tiden fremover vil tiltak som fremmer team-engasjement være viktigere enn noensinne. Nå er tiden inne til å være mer kreativ og oppfinnsom! 

Her er noen ideer...  

  • Hyppig og transparent internkommunikasjon. 
  • Jevnlige teambyggingstiltak.
  • Justeringer av arbeidsmiljøet. 
  • Mer autonomi og fleksibilitet.  
  • Positive tilbakemeldinger. 

    ...og mye mer!  

68 % av medarbeiderne vil ikke søke jobb i en virksomhet som ikke investerer i trivsel på arbeidsplassen.

Les også: 5 tips til bedre hybridarbeid.

5.) Beskytt dine ansatte mot psykiske plager og ivareta god psykisk helse

Dine ansattes psykiske helse er utfordret av isolasjon, helsetiltak, utmattelse, en følelse av meningsløshet og manglende anerkjennelse som følge av koronapandemien. 

Resultatet? Et betydelig antall mennesker som opplever psykiske plager (depresjon, angst, utbrenthet osv). Og dette skjer akkurat nå i mange bedrifter til tross for returen til kontoret. Derfor er det viktig at bedriftene legger ned en innsats for å unngå psykososiale risikoer, som i dag utgjør en større trussel i teamene enn noen gang. Ulike OECD-undersøkelser gjennomført mellom mars 2020 og mai 2021 viste til «økt depresjon, angst og ensomhet blant mange mennesker». 

(Kilder: JLL, Dynamic Workplace and Speak & Act, OECD)

Les også: Det er god grunn for bedrifter å jobbe med psykisk helse