1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. HRM>
Helse

Det er god grunn for bedrifter å arbeide proaktivt med psykisk helse

Psykiske lidelser den nest største årsaken til sykefravær i Norge

Ifølge NAVs oversikt er psykiske lidelser den nest største årsaken til sykefravær i Norge. Rapporten Psykisk helse i Norge anslår, basert på norske og internasjonale studier, at rundt 16–22 prosent av den voksne befolkningen oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av 12 måneder (FHI, 2018). I 1 av 5 sykemeldingstilfeller er det psykiske lidelser som er årsaken. 

Den største årsaken til sykefravær 

Den største årsaken til sykefravær er muskel- og skjelettlidelser. Hele 31,7 prosent av mennene og 23,1 prosent av kvinnene som var sykmeldt i Q2 2022, var borte fra jobb på grunn av plager i muskler og skjelett. 

Både dette og psykiske lidelser gir store konsekvenser for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Undersøkelser viser at nærmere halvparten av plagene i forbindelse med muskel- og skjelettlidelser skyldes helt eller delvis arbeidsplassen. Få tips til hvordan du kan forebygge dette her.

Sykefravær gir flere konsekvenser internt

Kostnaden for sykefravær er vanligvis bare en liten del av arbeidsgiverens totale helsekostnad. I tillegg til sykepengene som arbeidsgiverne må betale, er det også en risiko for at fraværet påvirker kollegaene til den sykemeldte negativt. Hvis en person ikke blir erstattet, eller hvis en vikar ikke kan utføre oppgaven like effektivt, kan det føre til økt arbeidsbelastning – noe som på sikt kan føre til økt stress, svekket helse, redusert prestasjon og økt fravær blant flere ansatte som ikke er syke enda.

Mangelen på et godt arbeids- og sosialt miljø knytter seg til nedsatt prestasjon. Blant annet er ledelse, sosialt klima, kontroll og krav faktorer som påvirker produksjonen. I tillegg til direkte konsekvenser av ansattes ytelse, øker problemer på disse områdene risikoen for fremtidig helse.

Ansatte med helseproblemer presterer dårligere enn andre. Gjentatt tilstedeværelse på jobb til tross for sykdom (at du arbeider når du egentlig burte vært hjemme på grunn av sykdom), øker risikoen for fremtidig sykefravær.

Arbeidsrelatert psykisk helse og stress påvirker ansattes prestasjoner, og dette har negative økonomiske effekter for organisasjonen.

Gratis Guide: HR-grepene som kan redusere sykefraværet

Gjør en innsats i det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet

Flere arbeidsrelaterte faktorer øker risikoen for psykisk uhelse. Dette er mulige å endre ved innsats i det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet.

Blant de viktigste når det gjelder forebyggende tiltak, er å sørge for at ledere har forutsetninger og kunnskap for å utføre det nødvendige arbeidet, og kunnskapen til å handle på tidlige tegn på dårlig helse.

Hva ledere trenger å kjenne til:

 • Tidlige tegn og symptomer på dårlig helse.
 • Tidlige tegn på risiko for dårlig helse.
 • Selskapets retningslinjer og retningslinjer for dårlig helse og rehabilitering.
 • Hvilke ressurser er det for å støtte prosessen.
 • Hvordan handle mot dårlig helse.
 • Viktigheten av å handle raskt.

Du som arbeidsgiver bør sikre at dine ledere har verktøyene de trenger for å lykkes.

Gratis Guide: HR-grepene som kan redusere sykefraværet

Gi dine ledere støtte og oppfølging

Ledere kan lære seg forebyggende arbeid for psykisk helse gjennom obligatorisk opplæring gitt av arbeidsgiver, at arbeidsgiver gir sine ledere støtte og oppfølging og sikrer at ledere har kunnskap om selskapets retningslinjer. Å ha helse og arbeidsmiljø på agendaen for styret er en annen viktig del.

Ledere må også styrkes i rollen som helseansvarlig for å kunne jobbe aktivt med et støttende lederskap. Lederen bør støttes i å bruke et lederskap som er basert på deltakelse, delegering og konstruktiv tilbakemelding. Ledere bør ha kunnskap om hvilke roller arbeids-, personal- og verneombud har, og på hvilken måte de kan støtte både dem og ansatte i et proaktivt, promoterende og rehabiliterende arbeid.

Den økonomiske effekten er stor

Den økonomiske effekten av arbeidet med å forebygge eller redusere dårlig helse på jobben er stor! Avkastningen på investeringen for denne innsatsen er stor! Og dersom du jobber proaktivt kan du øke organisatorisk produktivitet betraktelig.

Selv om dine tiltak har positive helseeffekter, er det ikke gitt at det vil gi en kostnadsreduksjon for arbeidsgiveren. Så når du velger mellom forskjellige tiltak, er det viktig å ikke bare velge noe som reduserer helse, men samtidig også se på kostnadene, det vil si tiden det tar for arbeidsgiveren å administrere og for den ansatte å delta. Med riktig verktøy for opplæring og ansattoppfølging vil du hjelpe organisasjonen å sette både tiltak og kunnskap i system.

SD Worx leverer HR- og personalsystemer som hjelper norske og nordiske bedrifter å sette operativt HR arbeid i system. Les mer om våre HR-systemer.    

  HR-grepene som kan redusere sykefraværet

  Etter lange perioder på hjemmekontor begynner vi å se konsekvensene forårsaket av blant annet mindre gode rutiner og utstyr. Norge har verdens høyeste sykefravær og psykisk helse og muskel- og skjelettplager er de største årsakene. Les guiden og få tips til hvordan du kan forebygge fravær i din bedrift.

   Last ned guiden her