1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Talent Management og Rekruttering >
For å illustrere: arbeid med talentstrategi

Forbedre talentstrategien og få medarbeiderne til å bli

Lag en talentstrategi – eller forbedre den du allerede har

Lag deg en strategi for å rekruttere og beholde talenter - eller forbedre den du allerede har. Det er noe av det smarteste du kan gjøre for å få bedriften til å vokse. Her deler talentekspertene Purvi Patel Tegle og Johan Wikström sine beste tips.

Som organisasjon har dere sikkert strategier for det meste: bærekraft, lønnsomhet, mangfold, likestilling m.m, men strategi for å utvikle og beholde medarbeidere? Vel, akkurat det aspektet er ofte litt uklart. Selv om det er viktig og tar mye av tiden din som leder.

Purvi Patel Tegle og Johan Wikström er begge HR- og talenteksperter i SD Worx, som tilbyr systemstøtte for medarbeiderutvikling. De ser at stadig flere bedrifter henvender seg til dem for å få hjelp til å lage og lansere en brukervennlig talentstrategi med mål om å beholde medarbeiderne.

"Rekruttering er dyrt og lite bærekraftig i lengden dersom du rekrutterer eksternt i stedet for å lære opp dine eksisterende medarbeidere", sier Purvi.

Johan er enig: "Det er vanskelig å se hvordan man kan vokse som organisasjon uten en talentstrategi. Min erfaring er at den yngre generasjonen stiller høyere krav enn den eldre, ikke minst når det gjelder kompetanseutvikling og at organisasjonen skal ligge i forkant teknologisk sett."

  Talarna Purvi och Johan

  Se vårt innspilte webinar med Purvi och Johan om karriere och utvikling.

   Se webinaret

   Ifølge Johan og Purvi dekker en talentstrategi hele medarbeiderreisen: fra preboarding og onboarding til karriereplanlegging, kompetanseutvikling, opplæring og til slutt offboarding. Hele tiden med kontinuerlig tilbakemelding og kommunikasjon som sentrale elementer.

   "Samtaler og tilbakemeldinger er fundamentet, og det trengs en struktur for dette. Ellers blir situasjonen nesten umulig for den enkelte leder. Det er her viktigheten av en fungerende systemstøtte kommer inn. Man kan ikke ha hele prosessen i hodet. En stor fordel med digitale systemer er dessuten at de som regel ikke er partiske. Det gjør prosessen mer rettferdig, nøyaktig og konsekvent", sier Johan Wikström.

   Purvi Patel Tegle bygger videre på dette argumentet: "Uten regelmessige samtaler og kontinuerlig tilbakemelding er det vanskelig å engasjere medarbeiderne. Med en velutviklet talentstrategi øker forutsetningene for at samtalene faktisk finner sted. Hvis du i tillegg har systemstøtte som hjelper deg med å holde oversikt over når i prosessen de ulike stegene i talentstrategien skal gjennomføres, har du alle forutsetninger for å lykkes."

   En helhetlig talentstrategi handler også om å tette gapet mellom ledernes og medarbeidernes oppfatning av medarbeiderreisen. Våren 2023 gjennomførte SD Worx en stor undersøkelse som omfattet mer enn 16 000 medarbeidere og nesten 5000 HR-ledere fra 16 europeiske land. Resultatene viste blant annet at mer enn 85 prosent av lederne mente at de gjorde nok for å utvikle sine direkte underordnede. Dette var de ansatte uenige i. Bare 33 % av dem mente at de får nok hjelp av lederen sin til å utvikle ferdighetene sine.

   Hva er årsaken til gapet mellom ledernes og medarbeidernes oppfatninger?

   "Det er flere årsaker til dette, blant annet uklare forventninger, målsetninger og manglende kommunikasjon. Medarbeiderne vet ikke alltid hva som forventes av dem, for eksempel når det gjelder å ta initiativ til kompetanseutvikling. Det er heller ikke sikkert at lederen vet hva som gjelder når det handler om å ta vare på medarbeiderne", sier Johan Wikström.

   Systemstøtte for talentutvikling kan beskrives som et finmasket nett, et nett som fanger opp lederen og forteller når for eksempel medarbeider- eller lønnssamtaler skal gjennomføres, hvordan de skal gjennomføres og hvordan de skal følges opp.

   "Det gjør det lettere for meg som leder å vite hva jeg skal gjøre og i hvilken rekkefølge. Ellers kan jeg bli usikker. Jeg vet at jeg skal gjøre ting, men ikke hva og når. Med systemstøtten får jeg hjelp til hele medarbeiderreisen, noe som forenkler lederoppgaven", sier Purvi Patel Tegle.

    Purvi Patel Tegle
    Mange ledere vet ikke hva som faktisk er tilgjengelig internt før de går ut og rekrutterer.
    Purvi Patel Tegle
    Purvi Patel Tegle, Product Specialist, SD Worx

    Med tanke på endringstakten, hva skjer hvis jeg som arbeidsgiver står stille og ikke implementerer en talentstrategi?

    "Du mister medarbeidere. Mange ledere vet ikke hva som faktisk finnes internt før de går ut og rekrutterer. De bør spørre seg selv: 'Har jeg en potensiell kandidat som er villig og i stand til å utvikle seg videre? Eller har jeg noen andre i selskapet som kan ta denne rollen?". Hvis du gjør det og kontinuerlig utvikler medarbeiderne, er det mer sannsynlig at de blir værende i bedriften din", sier Purvi Patel Tegle.

    Johan Wikström er enig: "Det er vanskelig å se hvordan man kan vokse som organisasjon uten en talentstrategi. Denne strategien er en uunnværlig del av organisasjonen. Men det er ikke vanskelig å komme i gang. Det viktige er å ta de første skrittene og bygge videre på dem etter hvert."

     5 måter å forbedre talentstrategien

     Tips fra talenteksperterne

     1. Analyser behovene dine og sett deg mål. Hva ønsker du ut av strategien, og hva er de beste mulighetene for å oppnå dette? 
     2. Identifiser de områdene som haster mest. Ta det steg for steg, og gjør det viktigste først. Finnes det for eksempel ingen struktur for medarbeidersamtaler? Da er det på tide å lage en med en gang.
     3. Slutt å tenke i siloer. Hele organisasjonen tjener på en helhetlig talentstrategi som dekker hele medarbeidernes reise. Involver flere avdelinger i arbeidet med strategien.
     4. Søk hjelp. SD Worx tilbyr effektive og lønnsomme løsninger for systemstøtte innen talentstrategi og rekruttering.
     5. Kommuniser. En forutsetning for at den nye talentstrategien skal bli en suksess, er at man hele tiden lytter til og kommuniserer med alle medarbeidere og ledere underveis i prosessen.

      Mer om Talent management

      Finn ut mer

      Transformer din talentstrategi

      Last ned guiden