1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HRM>
HR-trender: Outsourcing av alt annet enn kjerneaktivitet

HR-trender: Outsourcing av alt annet enn kjerneaktivitet

Outsourcing - den nye HR-trenden

Vi ser at etterspørselen etter spesialister øker og outsourcing av alt annet enn kjerneaktivitet er en trend som bare kommer til å fortsette. 2020 har vært et viktig år for HR, og vi har lært utrolig mye på kort tid. Men hva har vært mest nyttig? Og hvilke av de nye HR-trendene kommer til å bli med oss videre inn i det neste tiåret? 

Her kan du lese om hvorfor flere enn før velger outsourcing – og hva alle nye trender kommer til å avhenge av. 

  • Flere velger outsourcing 
  • Større krav til integrasjoner 
  • God dataflyt trumfer alle trender  
  • Leverandøren som støttespiller 

I del én og to har vi snakket mye om hvordan arbeidsgiver bør imøtekomme nye krav blant unge medarbeidere og tilrettelegge for en arbeidshverdag med større frihet. Men også strukturelt kommer vi antagelig til å se en del endringer hos bedriftene de neste ti årene. 

Les også del 1: HR-trender: Gig-økonomi og fleksikontor gjør sitt inntog 
Les også del 2: HR-trender: Employer branding 2.0 – Den nye talentjakten 

Outsourcing av alt annet enn kjerneaktivitet er en trend som bare kommer til å fortsette i et jevnt tempo. I SD Worx (tidligere Aditro) ser vi at etterspørselen etter spesialister på lønn og HR-oppgaver har økt gjennom perioden vi har vært gjennom. 

Flere velger outsourcing 

Grunnen til at flere og flere bedrifter velger å sette ut administrative oppgaver, er først og fremst at de ønsker å bli mer effektive. Gjennom outsourcing kan bedriften blant annet frigjøre egne folk til oppgaver som er mer direkte rettet mot vekst og utvikling.  

Samtidig som mange bedrifter innser fordelen av å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, oppdager de også verdien av å få administrative oppgaver utført av noen med dette som sin kjernevirksomhet. Fordi leverandørene stadig blir mer effektive sammenlignet med bedriftens interne tjenester, oppdager mange at prislappen for outsourcing blir betydelig mindre enn antatt når hele regnskapet tas i betraktning.  

En annen viktig pådriver for å sette ut administrative oppgaver er å gjøre driften mer robust – særlig sett i lys av covid-19. Dersom man plutselig skulle miste administrativ nøkkelkompetanse i en lengre periode, for eksempel på lønn, vil dette naturligvis få store konsekvenser for de ansatte.

Les også: Hva vil det egentlig si å outsource lønnskjøringen – og bør du gjøre det?  

Større krav til integrasjoner 

En annen klar trend som kan kobles direkte til effektivitet, er at forventningene og kravene til integrasjoner øker. Flere og flere innser viktigheten av å automatisere manuelle oppgaver for å holde seg konkurransedyktig – og da må de ulike systemene i virksomheten kunne kommunisere.  

I tillegg til at masterdata, alle HR-prosesser og lønn må snakke godt sammen, blir det viktigere med gode integrasjoner til andre kjernesystemer bedriften jobber med – for eksempel økonomi og rekruttering. Henger alt dette godt sammen, flyter masterdataene lett i systemet, så du slipper å legge inn informasjon flere plasser.  

Med et system som er godt tilrettelagt for enkle integrasjoner, kan bedriften enkelt ta i bruk smarte apper og koble dem til systemet ved hjelp av API-er. Det å kunne gjenbruke data og få alt til å fungere sømløst på denne måten, vil være også være sentralt for å skape gode brukeropplevelser – i tillegg til å gi bedre styringsinformasjon for ledere. 

God dataflyt blir avgjørende, uansett trend  

Automatisk dataflyt er helt sentralt for å kunne kutte unødvendige administrasjonsoppgaver. Om bare noen få år vil det være helt utelukket for de fleste bedrifter at folk i HR-avdelingen puncher tall og dokumenter manuelt.  

Data kommer til å være et tema som består, uavhengig av hvilke trender som kommer og går. Kontroll på masterdataene, og at de er lett tilgjengelige og enkle å bruke, er nøkkelen for alt fra effektiv timeregistrering, til enkel melding av sykefravær og presise turnovertall.  

Ved hjelp av enkle og brukervennlige apper og mobilløsninger vil bedrifter samtidig kunne samle mer presise data på kortere tid. Større og bedre datamengder vil gjøre det enklere å prognostisere og hjelpe ledere med å ta gode beslutninger som ikke bare er basert på intuitive magefølelser. 

Leverandøren som støttespiller 

For å holde seg konkurransedyktige og hele tiden utvikle seg, vil nok flere HR-avdelinger kreve at leverandører som oss i SD Worx skal bidra til å pushe dem i retning av prosesser og løsninger som gir dem økt konkurransekraft. Dette gjelder ikke bare innen lønn, men også innen employer branding, rekruttering og kompetanseutvikling. 

Skal vi levere et system som kun tar høyde for hvordan kunden selv vil ha det, vil ofte flere prosesser baseres på hvordan ting alltid har vært – og ikke hvordan de kan og bør bli. Derfor blir det viktigere og viktigere med en partner som aktivt tipser om hvordan man kan løse prosesser. Da ser mange fort at de kan automatisere enda flere steg enn det de trodde.  

Er det noe du lurer på om de nye HR-trendene eller hvordan bedriften din kan bli mer effektiv i en annerledes hverdag? Ikke nøl med å ta kontakt – det er garantert mye mer vi kan snakke om! 

Les også del 1: HR-trender: Gig-økonomi og fleksikontor gjør sitt inntog
Les også del 2: HR-trender: Employer branding 2.0 – Den nye talentjakten

Vurderer du å outsource lønnstjenesten?

Ta gjerne kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge dine behov og finne en løsning som passer ditt selskap. Book inn et møte her.

Forfatter: Vivienne Karlsen, tidligere Head of SD Worx, Norway