1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. HRM>
Glad jente tar helg

4-dagers arbeidsuke: kan det fungere for din bedrift?

Work-life balance er en av dagens mest avgjørende faktorer når det gjelder å tiltrekke og beholde talent. Kampen om talent har innledet en ny æra for fleksibilitet på arbeidsplassen, hvilket har ført til diskusjoner om 4-dagersuke og reduserte arbeidsuker. Resultatene har vært lovende i noen sammenhenger, men er det gjennomførbart for din bedrift?

  To hovedtilnærminger til 4-dagers arbeidsuke

  • Komprimerte timer: Ansatte jobber samme antall timer per uke som en 5-dagers arbeidsuke, men komprimert til 4 dager (f.eks. 4 arbeidsdager à 10 timer).
  • Reduserte timer: I noen forsøk førte redusert arbeidsuke til samme lønn til økt trivsel på samme produktivitetsnivå – men resultatene er varierte.

   3 fordeler med kortere arbeidsuke

   Vi fant tre fordeler med kortere arbeidsuke basert på resultater fra forsøk utført over hele Europa. Disse fordelene har positiv innvirkning på både arbeidstaker og arbeidsgiver

   1. Positiv måte å tiltrekke og beholde ansatte

   I følge en fersk undersøkelse utført av SD Worx, oppgir 44,7 % av europeiske arbeidstakere at arbeidstimer, arbeidstid og fleksible arbeidsordninger er de viktigste faktorene i beslutningen om å bli eller slutte i jobben. En tidsplan som gir mulighet for en ekstra fridag hver uke, eller færre arbeidstimer, kan tiltrekke seg et bredere utvalg av talenter – og beholde ansatte i organisasjoner lenger.

   Les også: Forbedre talentstrategien og få medarbeiderne til å bli

   2. En mer effektiv drift av forretningen

   En kortere arbeidsuke, f.eks. med 4 arbeidsdager og 3-dagers helg, betyr færre timers drift, noe som fører til lavere kostnader gjennom energi- og ressurseffektivitet. Forsøkene på reduserte arbeidsuker resulterte i mer effektive arbeidsprosesser, som potensielt kan føre til høyere tidseffektivitet.

   3. Større produktivitet og velvære blant de ansatte

   Bare fordi folka dine jobber i 8 eller flere timer om dagen, betyr det ikke at de er kontinuerlig produktive. To nylige forsøk utført på Island viser at en redusert arbeidsuke øker medarbeidertilfredsheten uten å ha negativ innvirkning på produktiviteten. Vi ser tvert i mot at den økte i noen tilfeller. Disse forsøkene viste også et tettere samarbeid mellom kolleger – hvilket er en ekstra bonus.

   Gjør forberedelser før du innfører en kortere arbeidsuke

   Merk at resultatene fra forsøkene varierer avhengig av land, kultur og kontekst. Å gå over til 4-dagers arbeidsuke kan være utfordrende for en organisasjon. Det er viktig å undersøke industrien, individuelle arbeidsstiler, medarbeiderroller og arbeidsmønstre før du velger å implementere kortere arbeidsuke.

   3 ulemper med kortere arbeidsuke

   Vurder de disse 3 ulempene ved å korte ned arbeidsuken. Deretter kan du proaktivt utvikle avbøtende tiltak eller tilpasningsstrategier for hver av dem. Det er særlig i forhold til planlegging og kommunikasjon at ulempene gjør seg gjeldende.

   1. Vanskeligheter med å balansere skiftmønstre

   På noen arbeidsplasser er enkelte dager mer egnet for arbeid på stedet, mens andre dager egner seg for fjernarbeid. Tilstedeværelsen av for mange eller for få ansatte på kontoret kan skape utfordringer i balanserte prosesser.

   Løsningen kan være å sørge for en transparent og kontinuerlig dialog i teamene dine – etterfulgt av nøye planlegging av arbeidsstyrken din. Få oversikt når ansatte forventes å være på stedet, utenfor stedet eller arbeide eksternt.

   2. Mindre tid til å få ting gjort

   Reduserte arbeidstimer betyr færre timer for ansatte til å nå sine egne, og bedriftens mål, noe som potensielt kan føre til tap av produktivitet.

   Løsningen kan være å bruke et konkret rammeverk for målsetting, for eksempel OKR eller SMART. Det kan gjøre det enklere å dele opp oppgaver i mer håndterbare mål, fremme mer effektiv planlegging og bedre oversikt.

   3. Uegnet for noen bransjer og roller

   Den menneskelige hjernen er begrenset når det gjelder konsentrasjonstid. En overbooket  eller for lang tidsplan kan føre til redusert produktivitet, redusert avkastning på innsatsen, og til og med utbrenthet. I noen situasjoner, for eksempel i helsetjenester og i utdanning, kan det være umulig for de som er foreldre eller omsorgspersoner å få til en 4-dagers arbeids- eller skoleuke.

   Løsningen på dette kan være å starte et pilotprosjekt for en gruppe av ansatte, eller implementere en begrenset prøveperiode på noen måneder. Særlig nyttig er dette hvis du er usikker på om din sektor og/eller ansattes arbeidsmønster er forenlig med reduserte timer eller 4-dagers arbeidsuke. Samle så inn tilbakemeldinger fra de ansatte om hva som fungerer og hva som ikke fungerer – og hvorfor – og juster tilnærmingen din deretter.

   Konklusjon: Resultatene avhenger av situasjon, kontekst og arbeidsstyrke

   Gjennom forsøk og studier utført i Europa og på verdensbasis, er det tydelig at kultur, industri og arbeidsmønstre er avgjørende faktorer for om redusert arbeidsuke kan fungere eller ikke.

   Redusert arbeidsuke kan tilby attraktive fordeler for noen, som økt velvære blant de ansatte, høyere attraktivitet hos arbeidsgiver og bedre effektivitet. Disse punktene må ikke undervurderes i dagens svært konkurranseutsatte forretningsmiljø. Nøkkelen til å høste disse fordelene er å forme din egen tilnærming til behovene og preferansene til din bransje, dine medarbeidere og deres unike roller.

    Transformer din talentstrategi

    Vil du oppdatere talentstrategien din? Sjekk ut vår nye guide med 5 strategier for å ta Talent management til neste nivå.

     Les guiden