1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. HR-system>
People talking

Øk produktivitet og engasjement gjennom digital preboarding

God preboarding øker sjansen for at den nyansatte bestemmer seg for å bli

Kompetanseutvikling er en viktig del av ansettelsesprosessen og begynner allerede når medarbeideren skriver under på arbeidskontrakten. Tid er en mangelvare, og digitalisert opplæring er derfor et kostnadseffektivt og anvendelig verktøy, både for ledere og for de ansatte som opplæringen er rettet mot.  

Tiden fra den ansatte har signert arbeidsavtalen til den første arbeidsdagen er svært viktig. Personer som takker ja er vanligvis positive og ekstra motiverte til å begynne i den nye jobben sin. De fleste nyansatte bestemmer seg faktisk for om de ønsker å bli værende i en bedrift i løpet av de første seks månedene. En god preboarding øker både medarbeiderens produktivitet og gir arbeidsgiveren en betydelig større sjanse for å beholde en nyansatt.

En mangelfull preboardingprosess skaper derimot usikkerhet og en økt sjanse for at den nye medarbeideren ser seg om etter nye muligheter før arbeidet i den nye jobben har kommet skikkelig i gang.

Gratis Guide: HR-grepene som kan redusere sykefraværet  

Her får du tips til hvordan du kan utnytte perioden for onboarding for å holde på en nyansatt og forbedre bedriftens omdømme:     

En strukturert innføring for nye medarbeidere øker produktiviteten, bidrar til økt engasjement og skaper arbeidsglede. Tenk på medarbeidere, både nye og gamle, som ambassadører for arbeidsgiveren sin. Å få personalet til å trives, være motivert og prate positivt om arbeidsplassen, er med på å styrke arbeidsgiverens omdømme.  

 • Sørg for at nyansatte får en god innføring i jobben.
  Da blir de raskere produktive og kan bidra på flere områder. De vil også kunne engasjere seg tidligere, noe som øker arbeidsgleden og viljen til å prestere i virksomheten. Bruk den digitale læringsplattformen for å få en naturlig og profesjonell flyt i ansettelsesprosessen. Ved å bruke systemet kan den nyansatte delta i for eksempel en digital introduksjonsopplæring der administrerende direktør / sjef ønsker velkommen til arbeidsplassen og dermed få mulighet til å lese mer om bedriften. All informasjon til nyansatte bør kommuniseres på en informativ og lett tilgjengelig måte – ikke som en lærebok med for mye informasjon på en gang.
 • Tilpass programmet så godt det lar seg gjøre.
  Last opp informative og relevante dokumenter som kan være nyttige for en ny medarbeider. Ved å samle all informasjon om bedriften i én digital plattform, er det enkelt å skreddersy informasjon til rett person og stillingsfunksjon. Da vil den nye medarbeideren få mulighet til å få en rask innføring i rollen sin og hvilke forventninger som er knyttet til den.  
 • Kontinuerlig oppfølging fremmer gode relasjoner.
  Dette gjør det mulig å effektivisere og forkorte tiden før full produktivitet, i tillegg til at ledere og medarbeidere kan bygge relasjoner. Som leder er det lurt å spørre hvordan medarbeiderne opplever onboardingen gjennom private samtaler, men også gjennom digitale skjemaer der man enkelt kan fange opp synspunkter og kontinuerlig forbedre prosessen.

Med de rette digitale forutsetningene kan alle delmomentene integreres i én og samme prosess, noe som øker effektiviteten radikalt. En helt digital preboarding- og onboardingsprosess kan redusere ressurser (timer per uke og rolle) med 40–60 prosent, og ledetiden fra rekruttering til produktivitet med 70–80 prosent. 

Med SD Worx’ (tidligere Aditro) og Learnifiers unike integrasjon har du mulighet til å automatisere alt fra ansettelsesprosess til onboarding, der du automatisk kan sørge for at rett kurs gis til rett person og rolle.

Lykke til!  

Vil du se hvordan du kan håndtere opplæring av nyansatte i Learnifier?

Sjekk ut vårt siste webinar. (OBS! Webinaret holdes på svensk)

  Digitalisering av HR

  Gratis guide!

  HR involveres ofte sent i diskusjonene om selskapets digitale utvikling, hvorfor er det slik? Og hvorfor har ledere innen HR en lavere digital innsikt sammenlignet med andre ledelsesroller? Sjekk ut vår guide og få tips til hvordan HR bør forberede seg på en mer aktiv rolle i digitaliseringsarbeidet.

   Last ned guiden her