1. Home>
 2. Våre løsninger>
 3. Workforce Management og timeregistrering>

Strategisk personalhåndtering

Måten vi jobber på forandres hele tiden. Organisasjoner må tenke strategisk og være fleksible nok til å tilpasse seg til plutselige endringer. Vår løsning for strategisk personalhåndtering / Vår strategiske workforce management-løsning er en velprøvd teknologi. Den er automatisert og vi gir deg sanntidsinnsikt, slik at du kan få en fordel over konkurrentene og forberede deg på fremtidens arbeid. 

Book demo
Strategic Workforce Management
Cafe

Strategisk støtte for dine langsiktige mål for personalstyrken

 

Måten folk jobber på har endret seg dramatisk det siste tiåret. Fleksibelt arbeid og distansearbeid, endrede mønster for skiftarbeid og variasjoner i arbeidstider er bare noen av de områdene arbeidskraften har endret seg på. Er du sikker på at din organisasjon kan tilpasse seg for å møte fremtidens endringer? 

Strategisk personalhåndtering/Workforce management innebærer en langsiktig visjon for din virksomhet som definerer hvordan din organisasjon benytter medarbeiderne for å støtte virksomheten, nå og i de kommende årene. 

Hvilke HR-relaterte forandringer har du behov for? Hvilke investeringer i arbeidsstyringen er nødvendig? Tar du vare på de ulike talentene dine slik at du er rustet for fremtidens arbeidsplass? 

  SD Worx

  Her er noen tips når det gjelder strategisk personalhåndtering

   

  • Administrere talenter - Din fremtid som organisasjon avhenger av din evne til å attrahere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere som er driftige, innovasjonsorientert og som vil vokse.  
    
  • Håndtere demografiske endringer med et blikk på framtiden - Din strategi for personalhåndtering må forberede medarbeiderne dine på fremtiden og det krever en nøyaktig analyse av dine behov - i dag og i fremtiden. 
    
  • Forstå lønnskostnader per rolle – Vet du hvor mye det koster å ansette en person i din organisasjon og hvilke prosjekt de er involvert i? For å optimalisere hvordan du benytter deg av medarbeiderne dine må du vite nøyaktig når du skal gi dem de rette oppgavene. 
    
  • Analysere nåværende plassering og produktivitet - God planlegging sikrer at de ansatte er smidige og motiverte og det minimerer utgiftene per ansatt. Men du må ha oversikt over kvantiteten og kvaliteten på det arbeidet som produseres av hver medarbeider. 
    
  • Ta frem en fremtidig strategi for arbeidsstyrken din – Dette er en kontinuerlig prosess der du kan identifisere hull og foreslå mulige løsninger når nye utfordringer dukker opp. Det hjelper deg med å fremtidssikre din strategi.

   La oss snakke HR-system

   Få en gjennomgang av mulighetene innen HR- eller timesystem. Book en 30 minutters uforpliktende online demo og finn ut om en av våre løsninger er en match for ditt selskap. 

   Book tid i kalenderen
   Bilde av Christine Engebretsen