1. Home>
  2. Om oss>
  3. Kunder>

Bilfinger i Finland har valgt SD Worx til outsourcing av lønn

Stairs in a building

Bilfinger Industrial Services Finland Oy har valgt SD Worx (tidligere Aditro) som sin lønnsservicepartner, med mål om å sikre høy kvalitet og korrekt lønnsutbetaling.

Bilfinger hadde vurdert fordelene med outsourcing nøyaktig og lenge, da de ønsket å sikre seg mer moderne funksjonalitet, høy kvalitet og trygghet på grunn av begrensede menneskelige ressurser og etterlevelseskrav internt.

– SD Worx sin lønnstjeneste er helt transparent og det søkes aktivt etter kostnadseffektive løsninger for oss som kunde. I tillegg har lønnsteamet god kompetanse, sier Daniela Karlsson, som jobber som HR-sjef i Bilfinger Industrial Services Finland Oy.

Automatiserer lønnsprosessen

Under prosjektet ble selskapets lønnssystem optimalisert for å inkludere automatisering, noe som eliminerte manuelle rutiner. Dette ga sårt tiltrengt effektivitet og kostnadsbesparelser.

For oss er stabiliteten og kvaliteten på lønnstjenesten avgjørende. Driften utvikles kontinuerlig og prosesser utvikles med den nyeste teknologien for å sikre høy kvalitet og kostnadseffektiv service til kunden.

Last ned gratis guide: 6 tips for en vellykket lønnsoutsourcing

Full karakter for SD Worx for gjennomføringen av prosjektet

Fra begynnelsen av prosjektet leverte det profesjonelle lønnstjenesteimplementeringsteamet prosjektet pålitelig, effektivt og i henhold til en prosjektplan. Ifølge Karlsson var prosjektet svært vellykket.

– SD Worx sin måte å jobbe med prosjektet på var godt styrt: alt var nøyaktig strukturert for de ulike stadiene, og prosessene og driftsmetodene var godt tilpasset. I tillegg hadde prosjektleder og prosjektteamet god kontroll.

– SD Worx sine eksperter ga råd og fortalte hvilke driftsmodeller som ville være bedre å implementere. SD Worx er en pålitelig leverandør vi kan stole på, sier Karlsson.

En pålitelig partner garanterer høy kvalitet på lønn

Outsourcing av lønnsregnskap gjør at kunden kan konsentrere sine egne HR-ressurser til oppgaver som er det beste for kjernevirksomheten. Ved hjelp av en pålitelig partner håndteres lønnstjenesten effektivt og profesjonelt.

En lønnstjeneste av høy kvalitet har også direkte innvirkning på personalopplevelsen. Det siste årets pandemi har vist at situasjoner og regler gjeldende HR- og lønnsfaget plutselig kan endre seg, da er det viktig å være oppdatert og kunne håndtere og støtte disse endringssituasjoner, også innen lønn og HR.

Lønnstjenester som håndteres av en pålitelig outsourcingspartner, gir deg omfattende lønnsekspertise gjeldende både lager, plutselige endringer og lønnsberegning. Du blir ikke avhengig av å ha noen få interne eksperter, men får isteden et helt team med eksperter å forlite deg på. Les mer om Outsourcing av Lønn.

Daniela Karlsson
HR-sjef, Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Hanna Mattinen
Direktør, HR og lønnstjenester, SD Worx Finland

Bilfinger Industrial Services Finland Oy
Bilfinger Industrial Services Finland Oy er en del av den internasjonale Bilfinger Group, og er en ledende tjenesteleverandør i prosessindustrien.

«Hos oss er lønn kjernen i vår kompetanse, som vi hele tiden utvikler og vedlikeholder. Lønn av høy kvalitet krever en sterk forståelse av ulike bransjer, lovverk, tariffavtaler og deres effekter på lønn, uten å glemme datasikkerheten. I tillegg spiller profesjonell kundeservice, evnen til å tilpasse seg endringer og hjelpe kunden i endring en viktig rolle. Vår styrke er basert på sterk kunnskap og forståelse fra 50 års erfaring, effektive prosesser og utnyttelse av moderne teknologier.»

Hanna Mattinenja, Direktør for BPO i SD Worx Finland