1. Home>
  2. Om oss>
  3. Kunder>

Automatisering, uten at det går på bekostning av kontroll

– Muligheten for å automatisere prosesser i SD Worx gjør at selv de minste lønnsklientene kan kjøre enklere og mer effektive enn noen andre lønnsprogrammer vi kjenner til. Og vi har gjort dette i snart 30 år. 

– Kundene våre skal ut og gjøre verden bedre. Da må vi ha systemer som sørger for at de får gjort jobben. 

KNIF Regnskap har kunder i alle mulige størrelser. Da regnskapsbyrået skulle velge lønnssystem, var fleksibilitet øverst på prioriteringslisten.  

– Vi er ikke en standard-kunde, sier Frode Høyland med et smil.  

Høyland jobber som rådgiver hos KNIF Regnskap, et unikt regnskapsbyrå eid av en rekke ideelle og frivillige organisasjoner. 

– Visjonen vår er «en bedre verden». Kundene våre skal ut og gjøre verden bedre. Da må vi ha systemer som gjør at de får gjort den viktige jobben sin, sier han.  

Variert kundebase 

Kundene til KNIF Regnskap varierer veldig i størrelse. Noen har flere hundre ansatte, i inn- og utland, mens andre kunder er små foreninger med én eller to ansatte. Det stiller særegne krav til lønnssystemene byrået tilbyr kundene sine.  

Fleksibilitet sto derfor øverst på prioriteringslisten, da KNIF Regnskap i 2022 var på jakt etter nytt lønnssystem. 

– I standardsystemene har vi slitt med mangel på fleksibilitet. Det er ofte én fast boks for alt, noe som fungerer dårlig for kundene våre, sier Høyland.   

Hvorfor velge SD Worx? 

Etter å ha vurdert de ulike alternativene på markedet var det SD Worx som skilte seg ut som best egnet. 

– Valget falt på SD Worx fordi løsningene deres møter behovene våre på en god måte. Systemet er fleksibelt og passer bra for organisasjoner av alle størrelser. I tillegg er det et moderne system med mange smarte funksjoner som forenkler og automatiserer prosesser. Automatisering, uten at det går på bekostning av kontroll, var viktig for oss, forklarer rådgiveren.  

– Muligheten for å automatisere prosesser i SD Worx gjør at selv de minste lønnsklientene kan kjøre enklere og mer effektive enn noen andre lønnsprogrammer vi kjenner til. Og vi har gjort dette i snart 30 år, understreker Høyland.  

At kundene selv kan administrere data, kombinert med en webbasert løsning som er enkel å vedlikeholde, var også avgjørende faktorer for hvorfor SD Worx ble foretrukket. 

Oppgavebasert arbeid 

Høyland mener SD Worx gjør det mulig for KNIF Regnskap å jobbe på en smartere, mer effektiv og mer fremtidsrettet måte. 

– Fremtiden ligger i å jobbe oppgavebasert fremfor kundebasert. Erfaringsmessig er dette mer effektivt. Derfor bygger vi en ny struktur for dette, med team som bare jobber med lønn. Hver gruppe tar seg av sine egne lønnsoppgaver, noe som gjør at vi kan løse ting raskere. Løsningene til SD Worx legger godt til rette for denne måten å jobbe på, sier Høyland.  

Åpner nye dører 

Etter at Høyland og kollegene tok i bruk SD Worx i 2022, har de flyttet rundt 170 kunder over til det nye systemet. I dag kjører KNIF Regnskap lønn for 4000-4500 ansatte hver måned, via SD Worx.  

Høyland ser for seg at det nye systemet vil utstyre KNIF Regnskap med konkurransefortrinn framover:  

– Dette systemet gjør at vi kan tilby bedre tjenester til konsern og organisasjonsgrupper. Det gir oss kapasiteten til å håndtere utfordringer som tidligere har vært vanskelige å løse på en god måte. For organisasjoner og foreninger innenfor samme konsern eller organisasjonsnettverk, gir systemet oss mulighet til å integrere hele organisasjonen under ett selskap for å forenkle prosessene. Der ser vi et stort potensial fremover, sier Høyland.  

    NO Byrå partner sertifisering