1. Home>
  2. Om oss>
  3. Kunder>

Mestergruppen velger lønnssystem fra SD Worx

Hege-Anita Henriksen til venstre og Marita Skogli Aronsen, lønnsansvarlig til høyre

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, overflatebehandling, VVS, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Konsernet eier en rekke kjente merkevarer og konsepter innen byggebransjen, blant annet Nordbohus, XL-BYGG, Byggtorget, Saltdalshytta, Fargerike, Mesterhus m.fl. og har ca 1300 ansatte i dag.

Hvorfor så Mestergruppen etter ny løsning?

Eksisterende lønnssystem /løsning fases ut ved utgangen av 2024 og dermed måtte Mestergruppen se seg om etter en ny og moderne løsning tilpasset vår organisasjon forteller Hege-Anita Henriksen, HR-ansvarlig i Mestergruppen.

Hvorfor valgte dere SD Worx? 

For Mestergruppen er det viktig å ha effektive og innovative systemer som benytter seg av tilgjengelig teknologi og har høy grad av automatisering. Derfor valgte vi SD Worx sin løsning.

Jeg er trygg på at SD Worx dekker våre behov og passer godt for vår organisasjon. Løsningen er fremtidsrettet og skalerbar, samtidig som den fremstår som fleksibel og kan tilpasses våre behov. Den tilfredsstiller dermed alle krav vi har til vårt nye lønnssystem.

At løsningen er innovativ, har høy grad av automatisering og at det er utviklet en standard API integrasjon til løsningen for vårt HR-system, var likevel de sterkeste argumentene for å at vi landet på denne løsningen forteller Hege Anita videre. Det er også veldig hyggelig at SD Worx er en norsk systemleverandør selv om dette ikke var avgjørende for valget.

Hva forventer dere av ny løsning?

Mestergruppen forventer at ny løsning skal gjøre arbeidsdagen enklere for våre lønnsmedarbeidere. Vi forventer at økt grad av automatisering og standardisering samt rask import og eksport av data mellom våre systemer, skal gi gevinst slik at våre medarbeidere kan bruke sine ressurser på andre områder.

Som nevnt er det viktig for Mestergruppen å ha effektive systemer som benytter seg av tilgjengelig teknologi og bruker denne riktig etter beste praksis. Jeg forventer at SD Worx fortsetter å utvikle seg i takt med ny teknologi slik at vi kan vokse videre sammen.

Les mer på Mestergruppen.no.