1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Talent Management og Rekruttering >
Effektiv talent management for å illustrere

4 grunner til å revurdere din talentstrategi

Er din Talent management-strategi så effektiv som den kunne være? Å rekruttere og beholde talenter i organisasjonen er nøkkelen til suksess. Prosesser for talenthåndtering er derfor standard for de fleste bedrifter i dag, men strategiene varierer mye. Dessuten kan selv den mest gjennomtenkte strategien bli utdatert i takt med at teknologien og samfunnet endrer seg. Her har du fire argumenter for hvorfor og hvordan du bør oppdatere Talent management-strategien din.

Som HR-sjef er det viktig å holde seg oppdatert slik at din talentstrategi ligger et skritt foran. Vi har spurt våre eksperter i SD Worx om de fire viktigste grunnene til at det er på tide å vurdere Talent management-strategien din på nytt, og hvilke nye metoder du bør vurdere.

1. Dynamikken i arbeidsstyrken utvikler seg

Nå som pandemien føles stadig mer fjern, er det lett å undervurdere effektene av den. Vi befinner oss nå i en hybrid tid, der det å jobbe hjemmefra har utviklet seg til en balansert kultur på de fleste arbeidsplasser. Fleksibelt arbeid er ikke lenger en valgfri fordel, men har blitt et grunnleggende krav for organisasjoner som ønsker å tiltrekke seg de beste talentene.

Hva mer kan du gjøre? Kanskje kan du legge til rette for delt arbeid, en løsning der flere ansatte deler arbeidsoppgaver og arbeidstiden for en og samme stilling? Dette gir dem muligheten til å jobbe mindre og oppnå bedre work-life balance. Eller hva med å la dine ansatte jobbe med prosjekter utenfor deres typiske arbeidsroller? For å oppnå denne fleksibiliteten kreves det en strukturert tilnærming der du kartlegger kompetanse, ikke bare ansvarsområder, i dine team.

  Transformer din talentstrategi

  5 strategier for å ta din Talent management til neste nivå.

   Last ned guide

   2. AI forandrer arbeidslivet

   ChatGPT har raskt blitt sentralt for hele begrepet "AI". For HR-team som streber etter å effektivisere prosessene sine og optimalisere arbeidsflytene, kan AI-verktøy gjøre rutinemessige administrasjonsoppgaver enklere og mer effektive. I tillegg muliggjør AI-verktøy bedre strategiske beslutninger og mer personlige medarbeideropplevelser.

   For mange oppfattes utviklingen av AI som en alvorlig trussel mot deres ansettelsesmuligheter, slik det tydelig fremgår av OECDs siste Employment Outlook

   Arbeidsgivere må handle nå: for å beholde talentene kreves det at man gjør overgangen enklere for medarbeiderne når ny teknologi introduseres, uten å støte dem bort. I tillegg fungerer ofte AI best når mennesker samarbeider med teknologien, så det er viktig å holde medarbeiderne engasjert for at de skal henge med på reisen.

   3. Når forventninger og virkelighet kolliderer

   Ifølge SD Worx' nye undersøkelse mener 85 prosent av arbeidsgiverne at nærmeste ledere gjør nok for å utvikle talenter i organisasjonen. Men bare 35 prosent av medarbeiderne mener de får tilstrekkelig hjelp til å utvikle sine ferdigheter. Dette er et mønster som gjentar seg i hele undersøkelsen: arbeidsgivere og ansatte har ulike oppfatninger om opplæring, fleksible arbeidsoppgaver og intern mobilitet, noe som betyr at de ansattes forventninger ikke blir oppfylt.

   Det er på tide at arbeidsgivere og HR spør seg selv:

   • Er opplæringen god nok og tilgjengelig i organisasjonen min?
   • Kan vi gjøre opplæring og talentutvikling mer engasjerende eller effektiv? 
   • Har medarbeiderne en klar forståelse av hvordan de kan utvikle karrieren sin innenfor vår organisasjon? 
   • Blir ledige stillinger markedsført internt? 
   • Tilbyr vi tydelige karriereveier og nok veiledning innen personlig utvikling?

   4. Krigen om talentene er over - hva skjer nå? 

   Som styreleder for PWC U.S., Tim Ryan, sa: "Krigen om talentene er over. Talentene vant." Ettersom medarbeideropplevelsen fortsetter å være den øverste prioriteringen i arbeidslivet, er det vanskelig å være uenig. Uavhengig av svingninger på arbeidsmarkedet skjer det en maktforskyvning der medarbeidere kan velge og vrake blant et større utvalg av goder enn noen gang.

   Men å signere en avtale er bare begynnelsen. Nå handler medarbeideropplevelsen mindre om goder og mer om å oppmuntre til en følelse av velvære, trygghet og inspirasjon i deres daglige liv, både ved og utenfor skrivebordet. 

   Teknologien spiller en enorm rolle i dette, da den muliggjør høyere grad av underholdning, bekvemmelighet og personlig tilpasning av nesten alle rutineoppgaver. Kan teknologiløsningene dine håndtere denne oppgaven, eller er det på tide å investere i nye løsninger som ikke bare styrker medarbeidernes ferdigheter, men også hjelper dem å bli mer tilfredse?

   Transformer din talentstrategi 

   Medarbeidernes behov og prioriteringer endrer seg kontinuerlig, så din Talent management-strategi bør aldri være statisk. Hvis strategien din ikke har blitt tilpasset på en stund, er det på tide å gjøre det nå. 

   Men ikke forvent at endringen skal skje over natten. Å endre organisasjonens talentstrategi er en reise, og derfor bør du ikke nøle med å ta det neste steget.

    Vil du oppdatere talentstrategien din? Sjekk ut vår nye guide med 5 strategier for å ta Talent management til neste nivå.

     Last ned guiden