1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HRM>
Blurred people

Fra tradisjonell HR til moderne HR

Fra prosessbasert til personbasert HR

I motsetning til tradisjonell HR, med mål om å utvikle velfungerende administrative systemer og prosesser, fokuserer moderne HR-avdelinger mer på personen. HR blir i dag definert på en ny måte. Det legges mer vekt på å gi støtte til bedriftens virksomhet og bidra til virksomhetsmålene fra et strategisk utgangspunkt. HR-bransjen nye trender har etiketter som utvikling av bedriftskultur, talentledelse, ledelse basert på kundeopplevelse og verdibasert ledelse.

I virkelighetens verden, når behovene til bedriften endres til nye arbeidsformer, uavhengig av tid og sted, og med den mye omtalte digitaliseringen og globaliseringen, tvinges selskaper til å fornye seg. Det stilles høyere krav til å kunne håndtere en stadig utvidet helhet med ansatte i organisasjonen i sentrum. Når de ansattes bånd til bedriften styrkes og alle får muligheten til å utnytte sitt fulle potensial, synes verdiskapningen enda tydeligere i møtet med kunden, i form av høyre kvalitet og en dypere forståelse.

Nye behov utfordrer tradisjonell HRM kunnskap

Jo raskere virksomheten utvikler seg, desto viktigere er det å holde fast i tidligere generasjoner sine erfaringer og suksesser. Hensikten med å fornye det administrative arbeidet er ikke å fjerne de gamle måtene å jobbe på, men heller å bygge videre på det som allerede finnes.

Tradisjonell HR-kompetanse er og vil, fortsette å være en grunnpilar for at en bedrift skal fungere. For bedriftens synspunkt er det fortsatt viktig at HR-systemene, arbeidsmiljøloven, ansettelsesprosessen, medarbeiderens rettigheter og lokale avtaler danner grunnlaget for selskapets HR-kompetanse. I tillegg inkluderer det praktiske HR-arbeidet å ha et godt samarbeid med tillitsvalgte i like stor grad som ledergrupper. Denne rollen vil bare bli forsterket i fremtiden.

Med andre ord, kjernen i det tradisjonelle HR-arbeidet eksisterer fremdeles, samtidig som det skjer en kontinuerlig utvikling.

Ved å kombinere tradisjonell HR kunnskap med en mer strategisk tilnærming kan HR fungere mer effektivt, både på systemnivå og i arbeidet med å skape verdier for dine kunder.

Vend blikket fra HR-prosessene til det menneskelige

Når HR-avdelingens nye, endrede behov og oppgaver identifiseres blir det avgjørende å sette av tid og engasjement for å få implementert endringene i praksis. For ofte blir arbeidstiden brukt til ukorrekte oppgaver. En vanlig felle er at man konsentrerer seg om å skape nye prosesser eller å utvikle de gamle, i stedet for å strebe etter å identifisere utgangspunktene for å tenke verdiskapende og kundeorientert. Det er også viktig å se hvilke behov som finnes når det gjelder hvordan endringsprosjektet skal gjennomføres i organisasjonen. HR må bygge opp sine prosesser for å kunne effektivisere sine støttefunksjoner. Dermed frigjøres det nok tid til det strategiske arbeidet for å kunne skape merverdi for de ansatte og til slutt hele bedriften.

5 tips for å komme i gang med utviklingen av HR-arbeidet

  1. Begynn i det små: Sett opp 3 konkrete mål for de neste 6. månedene.
  2. Få orden på systemet: frigjør tid for strategisk tankegang.
  3. Finn ut mer om sluttkunden din: søk informasjon, øk forståelsen og start fra kundens perspektiv.
  4. Start med kompetansestyring: lag raske, målbare resultater.
  5. Øk samarbeidet med resten av organisasjonen: Gjør HR synlig og vis frem resultatene i alle mulige sammenhenger.

Vil du vite mer om digitaliseringen i HR og Lønn? Les vår handleliste for å lykkes med Digital HR

Du kan også lese mer om vårt HR system her