1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HRM>
Den största HR-utmaningen

Den største HR-utfordringen - medarbeidernes trivsel

En klar førsteplass

Del tre av SD Worx` E-book ”Jobb smartere ikke hardere” er basert på undersøkelsen “Future of Work & People”, som inkluderer over 3000 europeiske selskaper. Vi spurte selskapene hva som er deres største HR-utfordringer i dag og fikk en liste på 10 utfordringer som gikk igjen.  

Den selvsagte førsteplassen var “Medarbeidernes Velvære og Restitusjon”. Nesten halvparten av alle selskapene vi pratet med var urolige for hva et høyt arbeidstempo kunne innebære for deres medarbeideres helse på lang sikt. 

Men hva innebærer egentlig medarbeidernes trivsel og hvordan forbedrer man den? Vi har truffet Ann-Sofie Forsmark, en av gründerne til konsulentorganisasjonen Oxy Group, som hjelper bedrifter å skape forutsetninger for fremgang og god helse. Hun forteller hvorfor det er så viktig å passe på at helse er i fokus på jobb og hvordan man kan tenke når det kommer til velvære og restitusjon. 

Se Ann-Sofies innspilte webinar om Medarbeidernes velvære.

Ann-Sofie Forsmark: 20 års erfaring med helse og trivsel

Ann-Sofie Forsmark har jobbet i nesten 20 år med helse og velvære. Hun har bakgrunn som helsecoach, personlig trener og har jobbet med noen av de største selskapene i Europa.  

Dessuten er hun selvutdannet siviløkonom og har fått kjenne på utfordringene i et hektisk arbeidsliv. Derfor vet hun viktigheten av å finne en balanse i karrieren.  

“Enhver ledergruppe både sier og mener at medarbeideres trivsel og velvære er viktig. Problemet er at det lett prioriteres bort til fordel for andre ting som oppleves viktigere. Personalets trivsel ligger sjelden på et ønskelig nivå. Om man vet hvordan hjernen fungerer så er prestasjon avhengig av trivsel og velvære. Kjenner man seg trygg, velkommen og rolig, så presterer man bedre. Det er rett og slett forretningskritisk at de ansattes trivsel er viktig for å muliggjøre bærekraft og langsiktig lønnsomhet i organisasjonen.” 

Viktigheten av å forstå vanskelighetene 

Mange lurer på hvorfor det er så vanskelig å fremme trivsel og velvære. Til og med de bedriftene som jobber mye for å løfte frem helse kan iblant tråkke feil. Det er viktig å forstå at vi jobber i oppoverbakke, mener Ann-Sofie. Menneskene er ikke utviklet for dagens moderne samfunn og trenger derfor mye hjelp for å opprettholde sin trivsel. 

“Vi trenger å forstå at dagens arbeidsliv naturligvis ikke er rigget for, eller støtter, fysisk, mentalt eller sosialt velvære. Om vi ikke tar tak i vårt velbefinnende, kommer vi til å jobbe for mye og med dårlig kvalitet, sitte stille, drikke for mye kaffe og kommunisere dårlig. Dagens arbeidsliv suger oss inn i uhelse. Det høres hardt ut, men forstår vi det så kan vi gjøre noe med det.” 

Arbeidskulturen setter standarden

Det er en balansegang det å oppnå mål og nøkkeltall, samtidig som medarbeiderne får mulighet til å hente seg inn. Poenget er at organisasjoner må forstå at dette går hånd i hånd og innse at medarbeidernes velvære er viktig for at produktiviteten skal øke. Hele bedriften må aktivt prioritere helsen, selv når tempoet blir høyt. 

“Det viktigste å tenke på er kulturen og klimaet i organisasjonen. Det må skapes forutsetninger for at medarbeiderne kan fokusere på sin trivsel og helse og ha et arbeidsklima som gir tillatelse til å si ifra når det blir for mye. Vi må prate om hva engasjement er og sette en tydelig definisjon på hva som er mulig. Om et arbeid er krevende er det vanskelig å være helt engasjert 37,5 timer i uka. Å være engasjert i jobben sin innebærer faktisk også å være engasjert i sitt eget velvære.”  

Gjelder å være ansvarsbevisst både overfor seg selv og overfor jobben 

Selv om ansatte selv også må ta ansvar for egen restitusjon og prioritere å be om hjelp for å få det til, så er det arbeidsplassen som må gi forutsetningene til det. Ambisiøse medarbeidere tar ofte på seg mer enn hva som kan være holdbart over tid og kan ha vanskeligheter med å se risikoen. Derfor kan organisasjonen iblant behøve å sette retningslinjer og holde et øye med sine høytpresterende medarbeidere. 

“Manglende muligheter for å hente seg inn, sammen med andre uheldige forhold i arbeidslivet, leder til menneskelig lidelse, men det får også negativ effekt for virksomheten. Feil gjøres i større grad, det blir høyere personalomsetning, innovasjonen stopper opp og organisasjonen utvikles ikke i den takt som den kunne ha gjort. Våre overbelastede hjerner funker ikke på høy belastning over lang tid og det går ikke an å være kreativ eller løsningsorientert om man er stresset. «

Få vite mer under Ann-Sofie Forsmark sitt webinar om medarbeidernes trivsel

For 20 år siden handlet helsespørsmålet på arbeidsplassen om helt andre ting enn hva det gjør i dag. På den tiden var medarbeidernes velvære og bedriftens utvikling to forskjellige ting. I dag vet vi mye mer og kravet om et balansert arbeidsliv øker, både fra arbeidsgivere og arbeidstakere.  

Men mange organisasjoner kjemper fortsatt med å finne vellykkede måter å sette ansattes helse først. Mange vil, men vet ikke hvordan.  

Trenger du råd til hva du kan gjøre? Se det innspilte webinaret med Ann-Sofie om du vil lære mer om viktigheten av din egen og dine ansattes velvære og hvordan du kan fremme begge.  

Har du flere spørsmål om HR eller lønn? Kontakt oss i SD Worx Norge her.