1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. Digitalisering>
Penger for å illustrere lønn

Forbered deg på EU-direktivet om lønnstransparens

I 2023 vedtok Europaparlamentet likelønnsdirektivet. Direktivet har som mål å styrke prinsippet om lik lønn for kvinner og menn ved å forbedre lønnstransparensen. Ifølge direktivet skal rapporter som brukes til å sammenligne lønnen til ulike grupper av arbeidstakere, ikke vise uforklarlige forskjeller basert på andre faktorer enn for eksempel utdanning eller kvalifikasjoner.

Direktivet krever at vi innfører nasjonale lover for å fremme åpenhet om lønn innen 2026.

"Direktivet har som mål å øke likestilling, åpenhet og rettferdighet i lønnsstrukturer. Implementeringen av direktivet forhindrer at noen får høyere lønn av en grunn som ikke kan rettferdiggjøres", sier Alena Almén, produktsjef for forretningsregler i SD Worx Sverige.

EUs direktiv om lønnstransparens medfører nye forpliktelser

Direktivet fastsetter regler om kompensasjon for arbeidstakere eller arbeidssøkere som utsettes for lønnsdiskriminering. Det fastsetter også sanksjoner for arbeidsgivere som bryter reglene.

Direktivet krever at arbeidsgivere som et minimum må rapportere om rettferdig lønn og likestilling mellom kjønnene.

Ifølge Almén er det på tide å sette seg inn i de ulike rapporteringskravene og finne ut hvordan man kan få ut informasjonen som kreves fra lønnsystemet i henhold til lønnsdirektivet.

Les mer: 4 tips for å oppnå likelønn i din bedrift

Lønnsanalyse viktigere enn noensinne

Direktivet vil også påvirke tjenesteleverandører som tilbyr lønnstjenester til kundene sine. Dette gjelder blant annet SD Worx.

"Kundene må kunne få nødvendig informasjon om lønnsprosessene sine. Dette kommer til å bli et viktig tema fremover", sier Almén.

Organisasjonene bør allerede nå forberede seg på å finne ut hva slags rapporter som kan hentes ut fra deres eget lønnssystem, og sammenligne lønningene til ulike personalgrupper. Dette er viktig fordi det kan ta tid å rette opp uforklarlige forskjeller, og når overgangsperioden er over, må alt være på plass.

Lønnstransparens endrer rekrutteringsprosessen

Lønnstransparens påvirker også rekrutteringen. I fremtiden vil arbeidsgivere være forpliktet til å informere arbeidssøkere om lønnsnivået for en stilling allerede i søknadsfasen. 

Bedrifter bør begynne å forberede seg på kravene i EU-direktivet så snart som mulig, slik at eventuelle lønnsforskjeller kan identifiseres og utbedres før fristen for nasjonal implementering.

Forberedelsene vil være spesielt presserende i land som vedtar EU-direktivet raskt. I noen land kan endringene tre i kraft tidligere enn 2026.

Hvordan forbereder du deg på EUs direktiv om lønnstransparens?

Så hva bør bedrifter gjøre allerede i 2024? Almén sier at det nå er på tide å finne ut hva slags rapporter som kan produseres i lønnssystemene. Det er også lurt å forsikre seg om at det ikke finnes noen uløste forskjeller i bedriftens lønnssystem.

    Vil du snakke lønn med oss?

    Har du spørsmål om lønn, HR eller våre andre tjenester? Book et uformelt møte med en av våre eksperter.

      La oss prate om lønn