1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Rekordhøyt sykefravær – dette er rettighetene du har

Ved utgangen av 2023 var sykefraværet nær et historisk høyt nivå. Hva koster det arbeidsgiver og hvilke rettigheter du har ved sykemelding.

Dette er rettighetene du har når du blir syk

sickleave

Rekordhøyt sykefravær – dette er rettighetene du har

Torsdag slapp Statistisk sentralbyrå sin ferske sykefraværsstatikk . Den viser at sykefraværet økte i perioden oktober til desember. Sykefraværet i denne perioden var syv prosent – opp tre prosent fra de tre månedene før. Ved utgangen av 2023 var sykefraværet nær et historisk høyt nivå.

Nivået har vært høyere tidligere, både under svineinfluensaen i 2009, hvor sykefraværet lå på 7,2 prosent og i 1. kvartal 2022 hvor det var rekordhøyt koronarelatert sykefravær på 7,3 prosent. SSB beskriver sykefraværet som sjeldent høyt, slått av det ekstreme nivået under pandemien i starten av 2022. Syv prosent sykefravær inkluderer både egenmeldt og legemeldt sykefravær. Siden forrige kvartal har det egenmeldte sykefraværet økt mer enn det legemeldte. 

Fra 3. til 4. kvartal økte egenmeldt sykefravær med 13 prosent. Samtidig økte legemeldt sykefravær med kun 2 prosent. Denne utviklingen er omtrent lik for både kvinner og menn. Det er forholdsvis stor forskjell mellom kvinner og menn med 8,87 og 5,42 prosent. 

En Sintef-studie fra 2011 viste at en ukes sykefravær koster bedriftene 13 000 kroner. Det tilsvarer ca. 17 000 med dagens prisnivå.

– En arbeidsgiver betaler 100 prosent av lønnen de første 16 dagene av en sykemelding. Legger du på arbeidsgiverutgift, pensjon og feriepenger så betyr det at en 16 dagers sykemelding for en ansatt med ca. 50 000 i månedslønn vil koste arbeidsgiveren nærmre 55 000 kroner de første 16 dagene, eller ca. 16 000 kroner per uke. I tillegg kommer eventuelle vikarkostnader forteller Rune Alvestad i HR-selskapet SD Worx Norge. 

Last ned-> Gratis Guide: HR-grepene som kan redusere sykefraværet | SD Worx

Sykefravær og årsaker 

I Norge er vi ganske unike da vi verken har karensdager eller prosentkutt i lønn når man blir syk. Men vet du egentlig hvilke rettigheter du har hvis du blir syk i Norge og hva bør man som arbeidsgiver gjøre? 

Egenmelding: Arbeidstaker har rett til å bruke egenmelding i opptil tre kalenderdager og opptil fire ganger i løpet av en 12 måneders periode. Perioden starter ved den første egenmeldingen. En ansatt tjener opp retten til å bruke egenmelding. For en nyansatt er opptjeningsfasen to måneder. Egenmelding kan ikke brukes direkte etter sykemelding. 

Les også: Regler for egenmelding og utbetaling av sykepenger for arbeidsgiver 

Sykemelding: Arbeidstaker kan være sykemeldt i 12 måneder før retten til sykepenger opphører. Det må etter dette søkes om arbeidsavklaringspenger hvis arbeidstakeren fortsatt er syk. Sykepenger beregnes vanligvis ut fra historisk innrapportert inntekt de siste tre månedene før arbeidstaker ble syk. 

Arbeidsgiver: Ved sykefravær kan arbeidsgiver spørre om alt knyttet til situasjonen, utenom diagnose. Dette trenger ikke arbeidstaker oppgi. Oppfølgingsplikten gjelder ved både egenmeldinger- og sykemelding. 

Sykt barn-dager: Hvis du har ett eller to barn under 12 år som må være hjemme fra barnehagen eller skole på grunn av sykdom, har hver av de foresatte krav på til sammen 10 omsorgs per kalenderår. Dette tallet øker til 15 omsorgsdager hvis du har tre eller flere barn. Dersom du er hjemme med sykt barn i mer enn 4 dager i strekk må du ha legeerklæring. Det er mulig å søke om flere sykt barn-dager. Hvis du er alene med barnet eller barna, dobles antallet omsorgsdager. 

Det er store summer å spare dersom bedrifter har et bevist forhold, systemer som hjelper deg og en god plan for forebygging og oppfølging. Hvorfor har vi så høyt sykefravær?

Last ned -> Gratis Guide: HR-grepene som kan redusere sykefraværet | SD Worx