1. Home>
  2. Om oss>
  3. Kunder>

Norian velger SD Worx Byrå

Hvorfor valgte Norian SD Worx Byrå?

Norian, en del av ECIT, er lønnsleverandør for mange store kunder, og med store kunder mener vi selskaper med 300 ansatte og oppover.

– Til nå har våre alternativer vært å produsere lønn i kundens eget system, eller å produsere på vårt eksisterende lønnssystem som leverandøren har varslet at de ikke videreutvikler fordi det fases ut.

"Vi har lenge tenkt at vi må få vårt eget automatiserte lønnssystem for å tilby effektive lønnstjenester til våre enterprise kunder. Basert på våre kriterier for valg av system som f.eks. teknologi, pris, kvalitet og effektivitet i prosessene, falt valget på SD Worx Lønn."

Roy Arve Eriksen
Faglig daglig leder/autorisert regnskapsfører i Norian

    SD Worx Byrå

    Dette er løsningen for lønnskontor og byråer som kjører lønn for mange klienter/selskaper. Her får du effektive transaksjoner og operasjoner, og en sikker dialog mellom klient og lønningskontor. SD Worx Lønn er et automatisert og standardisert lønnssystem med portaler for byrå, leder og klient slik at du effektivt kan håndtere og automatisere lønnkjøringen for mange klienter samtidig.

      Les mer om SD Worx Byrå