1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Workforce Management>
Woman with a mobile device

Øk produktiviteten ved å integrere Workforce Management med lønnssystemet

Workforce Management er viktigere enn noen gang

Alle bedrifter har behov for systemer og prosesser for å administrere arbeidsstyrken sin, men dette er ofte spredt utover flere regneark eller gjøres med utdatert teknologi. Alle bedriftsledere er kjent med behovet for å lagre nøyaktige personalopplysninger på en sikker måte – alt fra tilstedeværelse til medarbeiderprestasjoner og lønnssystemer – men mange eksisterende prosesser kan være manuelle og lite effektive, hvilket øker sjansen for å gjøre menneskelige feil. Og det er ikke alltid like enkelt å hente nødvendige data for å ta informerte beslutninger.   

Her ser vi på hvordan en integrert Workforce Management-løsning kan gi virksomheten din mange fordeler som gjør administrasjonen av medarbeiderdata sikker og nøyaktig, samtidig som det øker produktiviteten. 

Forstå arbeidsstyrken din 

Sporing av tid- og tilstedeværelsesregistrering og prestasjoner er viktig i alle bedrifter. Men å gjøre dette manuelt på tvers av flere systemer kan være tidkrevende, og føre til unøyaktigheter og inkonsekvente data. Det kan være utfordrende å bruke ulike HR- og lønnssystemer, noe som kan gjøre det vanskeligere å produsere nyttig innsikt om arbeidsstyrken din. En integrert Workforce Management-løsning kobler medarbeiderprestasjoner og tid- og tilstedeværelsesregistrering, med lønns- og HR-systemer, for full oversikt gjennom medarbeidernes livssyklus. 

Fordelene med en integrert Workforce Management-løsning 

En effektiv Workforce Management-løsning, gir mange fordeler i flere bransjer, blant annet innen produksjon, lagerstyring, distribusjon, detaljhandel og næringsmiddelindustrien, der personalplanleggingen er kompleks. Men løsningen vil også være nyttig i andre bransjer. En smart Workforce Management-løsning som er integrert med lønnssystemet kan gi betydelige fordeler i alle virksomheter i enhver bransje eller industri. 

Les også: Fire grunner til hvorfor du bør prioritere en Workforce Management-løsning.

Fjerntilgang døgnet rundt 

Grunnet usikkerheten og uforutsigbarheten den siste tiden, har de fleste bedrifter gjort en innsats for å bli mer smidig og fleksibel. Dette har ført til at mange har migrert til skyen for å støtte fjernarbeid. En skybasert Workforce Management-løsning gir fjerntilgang til personalopplysninger døgnet rundt. Dette betyr at bedriftsledere har dataene de trenger for å administrere arbeidsstyrken, uansett hvor de befinner seg, også i usikre tider. En Workforce Management-løsning med en mobilapp betyr også at medarbeiderne har fjerntilgang til egen informasjon.  

Spare tid, øke produktiviteten, begrense feil 

Ingen er perfekte og alle kan gjøre feil, spesielt hvis de utfører repetitive arbeidsoppgaver. Ingen bedrifter ønsker å gjøre feil med hensyn til lønn og behandling av sensitiv medarbeiderinformasjon. Med automatiserte arbeidsprosesser via en Workforce Management-løsning, reduseres risikoen for menneskelige feil, samtidig som det forbedrer nøyaktigheten, og gir økt sikkerhet med hensyn til samsvar.  

Ved å integrere tidregistrering med HR, medarbeiderprestasjoner og lønnssystemer, vil også administrasjonskostnadene reduseres, og skape en sømløs informasjonsflyt. Med et slikt system på plass, reduseres behovet for at lønns- og HR-team utfører manuelle arbeidsoppgaver, for eksempel inntasting og kryssjekking av data, noe som sparer både tid og øker produktiviteten. 

Bedre personalplanlegging og strategileveranse 

En forretningsplan har som formål å støtte vekst og effektiv drift i bedriften din. Innhenting av data om arbeidsstyrkens prestasjoner, produktivitet og lønnsutgifter gir verdifull innsikt som støtter driftsplanlegging og strategileveranse. Ved hjelp av slik innsikt, kan ledere også gjennomføre personalplanlegging, proaktivt, for travle eller roligere perioder – et verktøy som er spesielt nyttig ved mangel på kvalifisert arbeidskraft. 

Støtte medarbeiderengasjement 

Det er ikke bare bedriftene og HR-ansvarlige som drar nytte av en Workforce Management-løsning. En integrert Workforce Management-løsning, kan også øke medarbeiderengasjement og gi personalet tilgang til en umiddelbar oversikt over antall arbeidstimer, sykemeldinger, lønn og fordeler uansett hvor de måtte befinne seg. Lønns- og HR-teamene vil også sette pris på et integrert system som vil redusere tiden som brukes på administrative arbeidsoppgaver og kryssjekking av data. 

Les også: Timeregistrering som et verktøy for å oppnå en sunn balanse mellom arbeid og privatliv.

Oppsummering 

Alle deler av virksomheten vil dra nytte av å implementere et integrert Workforce Management-system, ikke bare lønns- og HR-teamene. Økt produktivitet og strømlinjeformede arbeidsprosesser, gir både ledere og medarbeidere en enklere arbeidshverdag. En integrert Workforce Management-løsning som er koblet til HR og lønn, er fremtiden. 

Om Workforce Management fra SD Worx 

En integrert Workforce Management-løsning passer alle typer virksomheter. Den tilbyr sikkerhet, pålitelighet og er både fleksibel og konfigurerbar. Den støtter også samsvar. Ved å automatisere prosesser og arbeidsflyter kan en slik løsning gi økt produktivitet, forbedre nøyaktigheten og redusere tidkrevende administrative arbeidsoppgaver innen både HR og lønn. 

En Workforce Management-løsning kobles sømløst med HR-systemer og lønnssystemer og støtter alt fra planlegging til administrasjon av sykemeldinger, ferie og permisjon samt nøyaktige lønnsutgifter. Den gir også full oversikt over arbeidsstyrken samt rike data for strategisk innsikt. 

 

  Vil du lære mer om workforce management?

  Last ned vår gratis e-bok.

  Vi viser deg hvilke steg HR bør ta mot en vellykket, strategisk oppgradering av workforce management.

   Last ned gratis e-bok