1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Talent Management og Rekruttering >
Blog3_1200x800

Bygg et økosystem for talent management: 3 ting du bør og ikke bør gjøre

Å bygge opp et økosystem for talent management kan virke som et ambisiøst og utfordrende prosjekt, men det er det faktisk ikke. Et økosystem for talentutvikling blir til når HR-ledere begynner å se de ulike prosessene av talent management som en helhet i stedet for i siloer. Her viser vi deg hva du bør gjøre og ikke gjøre når du skal bygge et økosystem for talent.

  Hva er et økosystem for talent management?

  Å bygge opp et økosystem for talenter innebærer å ha en helhetlig tilnærming til forvaltningen av organisasjonens arbeidsstyrke. Det omfatter alle deler av medarbeideropplevelsen, fra det øyeblikket en kandidat hører om bedriften for første gang, til inntrykkene en tidligere ansatt sitter igjen med etter å ha sluttet. Dette omfatter selvsagt et stort antall HR-prosesser på tvers av ulike funksjoner og team, så det er ingen overraskelse at talentforvaltning tradisjonelt sett foregår i siloer.

   Hvorfor bør du bygge et økosystem for talenter?

   En silobasert tilnærming til talent management fører til en fragmentert medarbeideropplevelse og hindrer virksomhetens vekst. Ta for eksempel koblingen mellom rekruttering og utvikling. Ifølge vår siste undersøkelse i Europa sier 50 % av de ansatte at de ikke har fått noen opplæring i løpet av det siste året, mens 49 % av arbeidsgiverne sier at de ikke har nok folk til å gjøre jobben. Hvis du ikke har et økosystem for talenter blir intern mobilitet et vanskelig prosjekt.

   Her får du 6 tips til hvordan du kan bygge et økosystem for talent management som bidrar til bedriftens vekst.

    Ta en tverrfunksjonell tilnærming til problemløsning

    Begynn å tenke "økosystem" når det oppstår utfordringer knyttet til talent management. Det betyr at den beste løsningen bare kan oppnås gjennom samarbeid mellom ulike team og avdelinger. La oss si at du for eksempel opplever en økning i turnover. En tverrfunksjonell tilnærming innebærer at du undersøker alle mulige årsaker til misnøyen, fra for høy arbeidsbelastning til manglende fordeler, IT-problemer eller noe annet. Deretter kan du bruke alle relevante ressurser og strategier fra ulike team for å løse problemene.

     Ha medarbeideropplevelsen i tankene

     Medarbeideropplevelsen er kjernen i ethvert velfungerende talentøkosystem, og resultatet av et vellykket økosystem er en god medarbeideropplevelse fra start til slutt. Dette har stor betydning for virksomhetens vekst og suksess. Å bygge opp et økosystem for talenter innebærer å vurdere hvordan hver enkelt prosess kan påvirke medarbeidernes tilfredshet på ulike stadier av reisen.

      Utnytt teknologien på en klok måte

      Sporingssystemer, programvare for talent management og verktøy for dataanalyse kan hjelpe deg med å identifisere de riktige kandidatene, følge med på medarbeidernes prestasjoner og engasjement og til slutt ta datadrevne beslutninger som gjør deg konkurransedyktig og effektiv. Data hjelper talentøkosystemet til å blomstre ved å gi innsikt i trender og muligheter i arbeidsstyrken. Se etter tekniske løsninger som kan integreres i den eksisterende HR-løsningen for å få tilgang til de mest omfattende dataene og den beste brukeropplevelsen.

      Les også: HR-analyse: 5 praktiske tips for å komme i gang

       Ikke undervurder verdien av tilbakemeldinger

       Åpen og støttende kommunikasjon og tilbakemeldinger er avgjørende for et velfungerende økosystem for talenter. Konstruktive tilbakemeldinger hjelper oss alle til å forstå våre styrker og forbedringsområder, samtidig som de skaper rom for bedre samarbeid og problemløsning. Derfor er det viktig å ikke overse regelmessige prosjektevalueringer, slik at du kan justere økosystemet over tid for å møte behovene til både HR, medarbeiderne og virksomheten på en bedre måte.

        Ikke forsøm den interne talentstyrken

        Tradisjonelle, eksternt orienterte rekrutteringsmetoder som rekrutteringsfirmaer og stillingsannonser har sin plass, men hvis du utelukkende baserer deg på dem, begrenser du mulighetene betydelig. Hva om du har de beste talentene rett foran nesen på deg? Du må ikke overse verdien av intern mobilitet, der du kan benytte deg av personer som allerede oppfyller dine krav til kulturtilpasning og bransjeerfaring.

        Les også: 5 tips for å bygge en kompetansebasert arbeidsplass

         Ikke gjør alt på egen hånd

         Som leder er det fristende å jobbe på egenhånd med en ny strategi før du ruller den ut i organisasjonen når alle detaljer er på plass. Men dette er et område der for mye teoretisering faktisk kan være en hemsko, for det er vanskelig å forutse hvordan endringer i beslutningsprosesser og problemløsning vil bli mottatt, og hvordan de bør optimaliseres. Kom i gang ved å håndtere reelle talentutfordringer, og husk at du alltid kan få råd og støtte fra en ekstern partner når du trenger det.

          Et økosystem er alltid i utvikling. Å bygge et økosystem for talenter handler ikke om å omstrukturere organisasjonen dramatisk over natten, men om å gjennomføre små, kontinuerlige endringer. Det handler om å omfavne og forbedre sammenkoblingen av talent management-prosesser, slik at de er innrettet mot felles mål for forretningsvekst. Det beste stedet å begynne er å lære ved å gjøre, så hva venter du på?

           Vil du vite mer om hvordan du kan transformere talentstrategien din?

           Les mer i vår kostnadsfrie guide.

           Fyll inn skjema og få tilgang til guiden

            Azra Ahmed - Corporate Content Creator at SD Worx

            Azra Ahmed

            Brand Content Creator at SD Worx