1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. Outsourcing Lønn>

HR Guide | 6 faresignaler som viser at det er på tide å digitalisere lønnsadministrasjonen

Stack of binders

Som HR-leder forventes det at du tar ansvar for bedriftens digitaliseringsarbeid.

Stack of binders

Stadig flere HR-sjefer innser at de må gjøre noe for å sikre at lønnshåndteringen blir mer fremtidsrettet. Digitaliseringen har bidratt til at lønnsoppgavene kan effektiviseres, og takket være automatiserte prosesser kan dagens lønnsarbeidere håndtere flere ganger så mange utbetalinger i løpet av kortere tid.

Når lønnsprosessene ikke er digitalisert, risikerer bedriften å måtte bruke tiden på tyngre administrative oppgaver som krever unødvendig mye ressurser og kunne vært gjort raskere. I denne guiden har vi ført opp seks faresignaler du bør være spesielt oppmerksom på. Kjenner du deg igjen i noen av scenarioene vi beskriver nedenfor? I så fall bør du spørre deg selv om dere har råd til å vente, eller om du skal handle nå og styre virksomheten inn på riktig vei.