1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. Outsourcing Lønn>
Group high five

5 faktorer – Slik blir det lønnsomt å outsource lønn

Disse kostnadene slipper du om du outsourcer lønnstjenesten

Ved å sette ut lønn reduserer du som leder ikke bare kostnadene til din økonomiavdeling. Du får også en fremtidssikker, kostnadseffektiv og moderne økonomistyring som vil være langsiktig bærekraftig og som funker.

Men hvilke kostnader kan du egentlig regne med, og hva kan du tjene på outsourcing? I denne artikkelen har vi listet opp noen av de vanligste kostnadene du som leder kan sørge for å redusere gjennom å outsource lønn.

1.) Personalkostnader

For å vite hva du tjener på å outsource lønnstjenester, må du først vite hva dine ansatte som jobber med lønn koster. I tillegg til selve lønnskostnadene skal du også inkludere kostnader til for eksempel rekruttering, forsikringer og kostnader i forbindelse med fravær som foreldrepermisjon eller sykemeldinger. Du må også forvente at en heltidsansatt ikke fokuserer 100 prosent på sin kjerneoppgave, mye av tiden går med til annet arbeid, som administrasjon eller kompetanseheving.

Setter du ut lønnsfunksjonen til en ekstern leverandør som leverer samme tjeneste til flere kunder, betaler du kun for tjenesten eller funksjonen som skal utføres.

2.) Kostnader for feilgrep 

Når en jobb gjøres manuelt, øker risikoen for feil. Selv om risikoen er liten, så er det en risiko for at feilene blir kostbare, påvirker virksomheten og dermed også lønnsomheten.

Ved å sette ut lønn får du tilgang til en spesialist som er vant til å jobbe i automatiserte systemer hvor det samme prosessene gjøres på lik måte hver gang, noe som reduserer risikoen for de menneskelige feil som ellers kan oppstå. Med færre feil dukker det opp færre spørsmål fra de ansatte, noe som øker både effektiviteten til dine lønnsmedarbeidere og reduserer kostnadene.

3.) IT koster

Et godt automatisert lønnssystem er en viktig nøkkelfaktor for at en lønnsspesialist skal kunne utføre effektivt arbeid. Selv om mange systemer har et intuitivt brukergrensesnitt, kreves det ofte ekspertise for å utnytte potensialet og bruke viktig funksjonalitet i et system som er i stadig utvikling.

En outsourcing-leverandør har kunnskap om IT-prosessene som dine ansatte sjelden har på samme måte. Dette bygger stordriftsfordeler fordi konsulentene bruker de samme løsningene og tjenestene for flere bedrifter, og drar dermed nytte av lærdommen og vil raskere adaptere endringer og prosessforbedringer.

I tillegg slipper du å regne med kostnader til innkjøp, vedlikehold, drift og oppdateringer i henhold til gjeldende lover og regler. Du kan også trekke fra kostnader for å ha egne IT-medarbeidere. En annen lønnsomhetsfaktor er at du ikke trenger å investere dyrebar tid og penger på innkjøp, utvikling og drift av systemer internt.

Les også: Bytte HR- og lønnsleverandør? Dette bør en god leverandør tilby.

4.) Kostnader ved å ikke ha fleksibilitet

Flere og flere bedrifter har innsett viktigheten av å kunne følge med på de raske endringene i verden rundt seg. Det er viktig å være fleksibel for å redusere risikoen for unødvendige kostnader i form av for eksempel personell eller systemer. Fleksibilitet kan også handle om å tilpasse seg nye krav fra myndighetene. Da kan det være gunstig å ha en så slank og effektiv organisasjon som mulig.

Har du satt ut lønnsstyring trenger du ikke tenke på å følge med når reglene endres, eller tenke på kutt og ansettelser når du skal opp- eller nedskalere. Da kan du enkelt tilpasse deg når behovene endrer seg. I tillegg betaler du kun for utført tjeneste – noe som gjør kostnadene forutsigbare.

5.) Administrasjonskostnader

Som leder føler du nok ofte at du ikke har tid til å løfte blikket og jobbe proaktivt med de strategiske og fremtidsrettede problemstillingene som bør prioriteres. Du er ikke alene. Det administrative arbeidet tar rett og slett for mye av tiden din. En av risikoene ved å ikke automatisere lønnsavdelingen er at både du og lønnsmedarbeiderne dine risikerer å bli sittende fast i administrasjonen og at det derfor krever unødvendig mye ressurser å utføre arbeidet. Da blir det også vanskelig å utvikle, forbedre og effektivisere arbeidet.

Outsourcing av lønn gjør at mye av de tidkrevende og repetitive oppgavene reduseres, hvilket frigjør tid til mer verdiskapende og kompetansekrevende oppgaver.

Vil du finne ut om det er på tide å vurdere outsourcing av lønnstjenesten? Book en uforpliktende prat om outsourcing med en av våre konsulenter!

    CFO Guide | 6 faresignaler som viser at det er på tide å digitalisere lønnsadministrasjonen

    Som leder forventes det at du tar ansvar for bedriftens digitaliseringsarbeid. Stadig flere CFOs innser at de må gjøre økonomifunksjonen mer robust. På grunn av digitaliseringen må du finne løsningen som er mest mulig kostnadseffektiv og som samtidig sikrer at økonomifunksjonen fungerer optimalt.

      Last ned gratis guide her