1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. Lønnssystem>
Woman looking at charts

Spar ressurser med digitalisert lønnskartlegging

Velutviklet systemstøtte er både smart og fleksibelt

Som arbeidsgiver må du hvert år gjennomføre en lønnsundersøkelse, det vil si en gjennomgang av de ansattes lønn og en vurdering av det samlede lønnsbildet. Dette analysearbeidet kan være både vanskelig, tidkrevende og utfordrende. Med velutviklet systemstøtte blir derimot lønnskartlegging både smart og fleksibelt.

– Det første analysearbeidet i lønnsundersøkelsen kan være utrolig tungvint, der blant annet arbeidsevaluering og arbeid av lik verdi er knyttet til kjønn og lønnsnivå. God systemstøtte gir dermed stor merverdi for HR. Ved å effektivisere lønnskartlegging og forenkle analysearbeid, kan mer tid brukes på det som er viktigst – nemlig å trekke oppmerksomhet til lønnsforskjeller og jobbe for å redusere dem, forteller Camilla Cederborg, produktspesialist i SD Worx HR (tidligere Aditro HR).

Kravene til arbeidsgivere

Det er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, både når det gjelder tradisjonelle kvinneyrker og mannlige yrker, men også mellom kvinner og menn innenfor samme yrke. Kvinner tjener systematisk mindre enn menn, og derfor er arbeidsgivere pålagt hvert år å gjennomføre en lønnsundersøkelse med sikte på å utjevne lønnsforskjellene. I lønnsundersøkelsen må arbeidsgiver:

 1. Kartlegge og analysere lønnsforskjeller, og om kjønn har påvirket fastsettelse av lønn mellom menn og kvinner. Det vil bli utført tre analyser:
  • Lønnspraksis på arbeidsplassen.
  • Lønnsforskjeller for arbeid av samme verdi.
  • Lønnsforskjeller knyttet til kvinnedominerte yrker.
 2. Forklare og dokumentere lønnsforskjeller mellom kjønnene.
 3. Lage en handlingsplan.
 4. Samarbeide med ansatte.

Dette trenger ikke å være vanskelig å få til

– Lønnsundersøkelsen kan fort bli et ork og føles unødvendig komplisert. Det er synd, for det trenger ikke å være sånn. Gjennom en strukturert lønnsundersøkelse får HR innsikt og kunnskap om hva lønnsstatus egentlig er. Kunnskap er nøkkelen til å jobbe med lønnsforskjeller, og det gir også merverdi for både ledere og ansatte å vite at arbeidsplassen tar lønnsforskjeller på alvor, forteller Camilla Cederborg.

Systemstøtte som effektiviserer lønnskartleggingen

SD Worx partner People Analytics har utviklet en systemstøtte som forenkler lønnskartlegging. Systemstøtten utfører lønnskartlegging i seks digitaliserte trinn, der HR løses gjennom en effektiv og smidig prosess:

 1. Oppstart, hvor du spesifiserer hva som skal gjøres og hvem som skal involveres i prosessen.
 2. Data hentes og lastes opp.
 3. Jobbevaluering og stillingsstruktur – du kan velge å jobbe med din egen jobbevaluering eller systemets vurdering.
 4. Undersøkelsen er gjort.
 5. Analyse og dokumentasjon.
 6. Sluttrapport og merverdi av dataanalysen.

– Det blir lettere å få oversikt over dataene samt å analysere, presentere resultatet og sette klare mål. Men også å iverksette tiltak. En mer effektiv og enkel lønnsundersøkelse sparer selskapet tid, penger og interne ressurser. Ikke minst ser arbeidsgiver svart på hvitt hvordan lønnsnivået ser ut, og hva som bør gjøres for å redusere lønnsforskjellene, sier Camilla Cederborg.

SD Worx samarbeider med People Analytics om å levere en effektiv løsning for lønnskartlegging. Løsningen er integrert med SD Worx HR.