1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. HRM>
Team discussing

Systematisert læring: en vinn-vinn-situasjon for bedriften

Oppdatert kunnskap er alfa omega

Systematisering av læring og videreutvikling blant de ansatte er en jobb få bedrifter har råd til å droppe. For i tillegg til å øke trivselen, motivasjonen og produktiviteten internt kan effektive læringsmetoder som blended learning også bidra til å redusere utgiftene til bedriften din.  

Det er bare å innse det: Du blir aldri ferdig utlært i jobben. Utviklingen raser av sted på alle kanter, og uten den nødvendige kunnskapen på plass blir du raskt hengende etter. Skal vi holde oss konkurransedyktige som arbeidstakere og bedrifter, er vi pent nødt til å være oppdatert på trender, tenkemåter og teknologier – og belage oss på livslang læring.

Men selv om ingen har råd til å hvile på laurbærene lenger, trenger ikke livslang læring å være noen byrde. Tvert imot. Læring utvider horisonten vår, inspirerer oss og bidrar til at vi hele tiden kan jobbe mer effektivt og prestere bedre. Nettopp derfor er det også superviktig å sørge for at de ansatte i bedriften hele tiden får tilgang til ny kunnskap. Klarer bedriften din å tilby systematisert læring og kompetansedeling, fra preboarding til offboarding, vil det garantert påvirke turnover og gi gode resultater på bunnlinjen. Nøkkelen er å velge riktig fremgangsmåte. 

Hva er blended learning?

Blended learning er et begrep som benyttes innenfor utdanning og betegner ofte en kombinasjon av flere ulike tilnærminger til læring, som e-læring og kurs ledet av en instruktør. Det kan også være ulike kombinasjoner, eks. selvstudier, e-læring og gruppediskusjoner. Teorien bak blended learning er at man kombinerer de best egnete metoder i et undervisningsforløp slik at innlæringen blir optimert.

  Tilrettelegg for selvstendig tenkning og læring 

  En av de mest effektive metodene for å lykkes med kompetanseheving, er det som på godt norsk kalles blended learning. «Blandet læring» vil si at man kombinerer ulike digitale verktøy med nettundervisning og fysiske kurs. Det kan for eksempel innebære at du ber de ansatte om å gå igjennom lærestoff på ulike digitale flater først, for deretter å møtes – enten det er fysisk eller via Teams – for å reflektere og bygge videre på det man har lært.  

  Ved NTNU i Trondheim har lærerutdanningen hatt stor suksess med nettopp dette: Studentene forbereder seg først ved å se en video hver for seg, før alle møtes for å diskutere innhold, stille spørsmål og ta i bruk den ferske kunnskapen i reelle settinger. På den måten unngår man å bruke unødvendig tid på å gjennomgå nytt lærestoff.  

  Det er nettopp denne overgangen fra å lære alene til å jobbe i fellesskap som er utgangspunktet for metoden, der man raskere tar til seg kunnskap på flere ulike nivåer, dyrker selvstendig tenkning og legger et godt grunnlag for livslang læring. Undersøkelser viser også at denne typen fleksibilitet er godt likt blant deltakerne, og at tilgang til lærestoff på mobiltelefoner og nettbrett ofte fører til økt interesse og læringsmotivasjon. 

  Dette er med andre ord en effektiv måte å effektivisere kompetanseutviklingen i bedriften på, og ved å benytte et Learning Management System (LMS) – en digital læringsplattform – som har brukergrensesnitt på mobil, nettbrett og PC, er det enkelt å gi de ansatte muligheten til å forberede seg i forkant. 

  Raskere vei til oppdatert kompetanse i bedriften 

  Et eksempel på hvordan dette kan gi konkrete resultater på bunnlinjen, er gjennom å satse på upskilling eller reskilling av egne ansatte. En bedrift som har hatt suksess med nettopp det, er DNB: For i tillegg til å systematisere kompetanseutvikling via en smart mobilapp alle ansatte har tilgang til, har banken valgt å utdanne egne Data Scientists internt – kompetanse det er notorisk vanskelig å få tak i på jobbmarkedet.  

  Denne typen satsing på egne ansatte er ikke bare lønnsom for bedrifter som sliter med å finne riktig kompetanse, men for alle bedrifter som jobber i et konkurranseutsatt marked. Ved å tilby gode læringsverktøy og oppfordre de ansatte til å sette av alt fra to til åtte timer i uken til systematisk og strategisk læring, kan bedriften raskt heve kompetansen på flere nøkkelområder. Bedrifter som lykkes med dette, vil sikre seg både fornøyde ansatte, mer konkurransedyktig kompetanse og flere kunder. 

  Les også: Derfor bør du ha økt trivsel som en del av strategien din.

  En kjemperessurs ved onboarding og preboarding 

  Systematisert læring bidrar altså til at bedriften din slipper å stadig måtte hente inn arbeidskraft utenfra. Samtidig er det et utrolig effektivt verktøy å ha når dere faktisk er avhengig av å ansette nye folk.   

  For når nyansatte skal gjennom et preboarding- eller onboarding-program, er læringsviljen ofte på topp. Det er en grunn til at kandidaten har valgt akkurat din bedrift, og for å komme raskt i gang med å gjøre en god jobb er de fleste villige til å legge ned en ekstra innsats i starten. Da er det synd hvis preboardingen før første arbeidsdag kun består av noen oversendte dokumenter uten noen strukturert oppfølging.  

  Hvis du som arbeidsgiver i stedet tilbyr videopresentasjoner, quizer eller andre læringsverktøy i forkant, slik at nyansatte med én gang får muligheten til å bruke kunnskapen i praksis når de starter, vil bedriften din spare masse tid på opplæring og samtidig få opp produktiviteten raskere. Tilbyr du god onboarding og et godt grunnlag for kompetanseutvikling, vil bedriften din også være mer attraktiv for de beste kandidatene på jobbmarkedet.

  Velg et verktøy som gjør det enkelt å tilrettelegge for læring 

  For å systematisere læringen og kompetanseutviklingen best mulig, kan det være smart å bruke et Learning Management System (LMS) som gjør det enklere å dele nyttig innhold. Med et slikt verktøy kan du enkelt holde oversikt over hva bedriften har av kompetanse og sertifiseringer internt, slik at det blir lettere å tilrettelegge for bedre kunnskapsdeling uten at det innebærer dyre eksterne kurs. De praktiske funksjonene i et LMS-system gjør det også mulig å legge opp varierte læringsaktiviteter, der de ansatte kan velge metodene de trives best med – enten det er å se, lytte eller å utføre handlinger underveis – slik at du sikrer et effektivt opplegg med godt læringsutbytte for hver enkelt. 

  Vil du vite mer om hvordan du enkelt kan systematisere kompetanseutviklingen og kursvirksomheten i bedriften din? 
  Les mer om vårt enkle og effektive LMS-verktøy Learnifier her – eller ta kontakt hvis det er noe du lurer på.