1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. HRM>
Nyfødt baby

Pappaperm i Norge sammenlignet med andre land

Nybakte pappaer i Norden nyter godt av rause permisjonsordninger, men hvor mye pappaperm du har krav på, varierer fra land til land. Og dersom du sammenligner med resten av Europa, er forskjellene enda større. I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over hvilke pappaer som har det best i Norden, og hvilke land i Europa hvor pappapermen er unnagjort på bare noen dager.

 

Hvor lang er pappapermen og foreldrepermisjonen i Norge og i Norden?

Vi hører det ofte – at foreldrepermisjonsordningene i Norden er blant de beste i verden. Men hvor mye fri har egentlig nybakte foreldre i Norden krav på? La oss se på landene Norge, Sverige og Finland.

Norge

 • Foreldre har rett til permisjon i til sammen 49 uker (245 dager).
 • Foreldrepengene utbetales for fem dager i uken og tilsvarer full lønn inntil 6G.

Permisjonen er tredelt – 15 uker til mor, 15 uker til far og 16 uker til fri fordeling. Det er også mulig å ta ut 59 uker totalt (19 uker til mor, 19 uker til far og 18 uker felleskvote), men da med 80 prosent dekningsgrad. Du finner mer informasjon om pappaperm regler på NAV sine sider.

Les også om endring i lov som gir flere medforeldre rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel i Norge.

Sverige

 • Foreldre har rett til permisjon i til sammen 480 dager.
 • Foreldrepengene utbetales for syv dager i uken og utgjør opp mot 80 prosent av inntekten som danner grunnlag for beregning av sykepenger.

I 390 dager er foreldrepengene basert på inntekten som danner grunnlag for beregning av sykepenger (såkalt sykepengenivå), mens de resterende 90 dagene er ytelsene på laveste nivå (180 kr per dag). Foreldrene står fritt til å dele dager mellom seg ved å avstå dager til hverandre, men både mor og far må ta ut 90 dager hver – disse kan altså ikke overføres til den andre forelderen.

Finland

 • Foreldre har rett til permisjon i til sammen 317 dager.
 • Foreldrepengene utbetales for seks dager i uken og utgjør i snitt 70 prosent av lønnen.  

105 dager er forbeholdt mor, mens fellesdelen på 158 dager kan fordeles fritt mellom mor og far. Pengene utbetales til faren i maksimalt 54 dager. Opptil 18 av disse dagene kan tas ut i perioden mor får mødre- eller foreldrepenger, mens de resterende må tas ut etter at foreldrepenge-perioden er over.

Hvor mange uker er øremerket deg som far, og hvor mye permisjon kan du maksimalt ta ut?

Norske, svenske og finske pappaer – hvem trekker det lengste strået?

La oss se litt nærmere på pappapermisjonen. Hvor mange uker er øremerket deg som far, og hvor mye permisjon kan du maksimalt ta ut? Og hvem kommer egentlig best ut av det totalt sett – nordmannen, svensken eller finnen?

 • Norge: Du har krav på 15 uker pappapermisjon. I tillegg kan du ta hele fellesdelen på 16 uker, noe som betyr at du maksimalt kan få foreldrepenger i 31 uker i permisjon.
 • Sverige: Som nybakt pappa i Sverige har du rett på 90 dager permisjon (12 uker). Dersom mor overfører alle sine dager til deg, kan du maksimalt ha 390 dager betalt fri (som tilsvarer 54 uker).
 • Finland: I Finland har du øremerket 54 dager (9 uker), men om du tar ut hele perioden med foreldrepenger, kan du til sammen ha pappapermisjon i 212 dager (35 uker).

Det er altså de norske fedrene som har den største kvoten, med hele 15 uker. Svenskene kommer hakk i hæl med 12 uker, mens finnene må nøye seg med 9 uker reservert far. Dersom far i tillegg tar hele fellesdelen, blir bildet litt annerledes: Norske fedre har maksimalt rett på foreldrepenger i 31 uker, mens finske fedre kan ta ut 35 og svenske fedre hele 54 uker – riktignok ikke med full lønnskompensasjon.

Best på pappaperm i Europa

I 2019 konkluderte UNICEF med at Sverige, Norge og Island var de landene i Europa med den mest familievennlige politikken, basert på informasjon om foreldre- og pappapermisjon samt barnehagedekning. Det er rett og slett ingen andre land som matcher de rause ordningene fedrene i Sverige, Norge og Island har!

… og verst

For flertallet av fedre i Europa er situasjonen en ganske annen enn i Norden. Selv om ti dagers betalt pappaperm er en lovfestet rett for fedre i EU-land, er det ikke alle land som oppfyller dette. Det betyr at mange menn kun tar et par dager fri i forbindelse med fødsel. Italienske fedre har for eksempel bare rett på ti dagers betalt permisjon, mens Ungarske fedre har bare rett på fem!

Les også: Hvis du er enslig forsørger og arbeidstaker har du rett på omsorgsdager – men hva er egentlig reglene?