1. Home>
  2. Inspirasjon>
  3. HRM>
Glad mann

Endring i lov: Betalt permisjon i forbindelse med fødsel

Endring i lov gir flere medforeldre rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel

Norge tilpasser seg EUs direktiv om et balansert arbeids- og familieliv

Medforeldre har lenge hatt rett på permisjon i forbindelse med fødsel (omsorgspermisjon), men det har ikke vært en lovfestet rett til betaling i denne perioden. Nå endres loven slik at du som har rett på foreldrepenger kan få dette utbetalt når du har omsorgspermisjon. Grunnen til at loven endres, er at Norge skal tilpasse seg EUs direktiv om et balansert arbeids- og familieliv. Vær oppmerksom på at lovendringen gir deg rett til å ta ut foreldrepenger på et tidligere tidspunkt, men du får ikke forlenget perioden med utbetaling. Det vil si at dersom du velger å ta ut foreldrepenger under omsorgspermisjonen, vil det være mindre foreldrepenger igjen til foreldrepermisjonen. 

Det er tre måter du kan få betalt når du har omsorgspermisjon

Du må undersøke med din arbeidsgiver hva som gjelder for deg. 

1. Lønn fra arbeidsgiver

Dersom du har avtale med arbeidsgiver, vil du få lønn som normalt når du avvikler omsorgspermisjon. Kanskje har dere en tariffavtale som gjelder for din arbeidsplass, eller du kan ha en individuell avtale om dette. Om dette gjelder for deg, trenger du ikke å søke om foreldrepenger hos NAV for perioden med omsorgspermisjon. Husk at du likevel må søke om foreldrepenger for avvikling av foreldrepermisjon. Du kan se frister og sende inn søknad her: Foreldrepenger - www.nav.no  

2. Foreldrepenger utbetalt fra arbeidsgiver

Dersom du ikke har avtale om lønn når du avvikler omsorgspermisjon, kan du få utbetalt foreldrepenger. Noen arbeidsgivere utbetaler foreldrepengene til deg sammen med lønnen din, for så å få foreldrepengene refundert fra NAV. Det vil si at selv om du får penger utbetalt fra din arbeidsgiver, så får du egentlig foreldrepenger fra NAV. Om dette gjelder for deg må du huske å søke om foreldrepenger for perioden med omsorgspermisjon. Du kan se frister og sende inn søknad her: Foreldrepenger - www.nav.no. Merk at noen arbeidsgivere utbetaler deg full lønn i perioden med foreldrepenger, mens andre reduserer utbetalingen til det NAV dekker. Dersom du har en årslønn som er høyere enn seks ganger grunnbeløpet (Fra 01. mai 2022 er grensen på kr. 668 862), kan du derfor oppleve å få utbetalt en lavere månedslønn enn du pleier i perioder hvor du mottar foreldrepenger. Du må undersøke med din arbeidsgiver hva som gjelder for deg. 

3. Foreldrepenger utbetalt fra NAV

Dersom arbeidsgiver ikke utbetaler noe til deg under omsorgspermisjonen, kan du få foreldrepenger direkte fra NAV. Du kan se frister og sende inn søknad her: Foreldrepenger - www.nav.no. Når du søker om foreldrepenger vil arbeidsgiver sende en inntektsmelding til NAV, slik at NAV vet hvor mye du skal ha utbetalt. Vær oppmerksom på at NAV ikke utbetaler foreldrepenger for lønn over seks ganger grunnbeløpet. Fra 01. mai 2022 er grensen på kr. 668. 862. Du kan se hvor mye du kan få utbetalt her: Foreldrepenger - www.nav.no

Er du arbeidsgiver som bruker SD Worx Lønn? Vi jobber nå med å ferdigutvikle en helautomatisk fraværsmodul. Det vil si at systemet selv beregner og sender inntektsmelding uten at du trenger å gjøre noe som helst – supert, ikke sant? :-D  

Hvis du vil vite mer om denne lovendringen finner du informasjon på regjeringen sine sider her: Prop. 15 L (2021–2022) - regjeringen.no 

    Synne Stedje Aashagen

    Fagansvarlig og Legal watch.

    Synne har jobbet i SD Worx siden juli 2020. Hun er blant annet ansvarlig for å følge opp at lønnssystemet, SD Worx Lønn, tilpasser seg og har støtte for de endringene i lover og regler som påvirker oss.